Register Loopbaanprofessional (RL)

Logo RLP_RGB_FullColour_Online LR

Loopbaanbegeleiding is een vak. Het keurmerk RL biedt jou als loopbaanprofessional de mogelijkheid om op transparante en gestructureerde manier te werken aan de kwaliteit van je beroepsuitoefening. Het keurmerk bevestigt bovendien dat je als loopbaanprofessional beschikt over beroepsspecifieke kennis, vaardigheden en ervaring.

Door het keurmerk Register Loopbaanprofessional is in de markt duidelijk welke loopbaanprofessionals door middel van toetsing voldoen aan de gestelde hoge kwaliteitseisen. Op deze manier borgen we de professionaliteit van de professional, maar ook de professionaliteit van het loopbaanvak. 


Certificeringseisen

Met de certificering Register Loopbaanprofessional toon je aan dat je voldoet aan de eisen om in het beroepsregister te worden opgenomen. Deze eisen zijn:

 • een afgeronde hbo bachelor opleiding (NLQF-6) op het gebied van mens en organisatie: 
  • of een afgeronde algemene hbo bachelor opleiding (NLQF6) aangevuld met 98 uur loopbaanspecifieke scholing
  • of een assessment/evc niet ouder dan 2 jaar waaruit hbo denk- en werkniveau (NLQF6) blijkt, aangevuld met 98 uur loopbaanspecifieke scholing
 • 1.200 uur specifieke beroepservaring als loopbaanprofessional
 • een afgerond portfolio waaruit blijkt dat je een begeleidingstraject in de vingers hebt en je kennis en competenties ook in de praktijk kunt toepassen
 • een ontwikkelplan waarin je beschrijft hoe je je verdere professionele ontwikkeling wilt vormgeven.

Toetsing van de eisen vindt zowel schriftelijk als mondeling plaats.

Het proces van certificeren 

 • als Noloc aspirant-lid
 • als niet-Noloc-lid (externe aansluiter)

Ben je Noloc aspirant-lid dan dien je bij je certificeringsaanvraag je vakbekwaamheid aan te tonen en te beschikken over de basisvereisten hbo niveau (NLQF6) en tenminste 1.200 uur specifieke beroepservaring als loopbaanprofessional. De toetsing aan de hand van het toetsingskader bestaat uit twee delen: een schriftelijke beoordeling van het aangeleverde portfolio en een aanvullend mondeling gesprek. Deze toetsing wordt door twee assessoren afgenomen.

Ben je niet-Noloc lid, dan dien je je eerst aan te melden bij Noloc.  Dat kan als aspirant-lid, of als Externe Aansluiter (geen lid). De kosten voor de aanmelding als Externe Aansluiter bedragen €100,00 excl. btw, voor de behandelkosten en als de certificeringsprocedure leidt tot een certificaat dat betaal je vervolgens als Externe Aansluiter een jaarbijdrage van €187,50 euro excl. btw (tarief 2021). Na aanmelding ontvang je een Noloc-aansluitnummer waarmee je het certificeringstraject kunt starten. Voor je certificeringsaanvraag gelden vervolgens dezelfde vereisten en toetsingsprocedures zoals die van toepassing zijn voor een Noloc aspirant-lid.  Vraag een Noloc-nummer aan.

Informatie over de beroepsvereisten vind je in het document Beroepsprofiel Register Loopbaanprofessional en het toetsingskader initiële certificering Register Loopbaanprofessional. Alle relevante documenten met informatie over het 'Beroepsprofiel' en het 'toetsingskader' hebben we voor je onder elkaar gezet onder het kopje 'Toetsingsproces' even verderop deze pagina.

Toetsingsproces

De toetsing voor het nieuwe keurmerk Register Loopbaanprofessional wordt uitgevoerd door DNV.
Contactpersonen bij DNV zijn Bianca Heijnen, Schema Manager en Louis Leemans, Schema Administrator.
Telefoon: 010 292 28 10. E-mailadres: noloc@dnv.com

Bekijk ook de video met toelichting op de Certificeringsprocedure Register Loopbaanprofessional.

Beeld Certificeringsprocedure

Het indienen van aanvragen voor toetsing conform de eisen van het keurmerk Register Loopbaanprofessional kan via het DNV certificeringsportal

Voorafgaand aan de toetsing dien je je portfolio op orde te hebben.
In je portfolio neem je informatie op over je opleiding, werkervaring en werk je twee casusbeschrijvingen uit waarmee je aantoont een begeleidingsproces in de praktijk te kunnen toepassen. Je omschrijft daartoe onder meer de afwegingen en beslissingen die je hebt gemaakt bij de gekozen interventies. En je maakt een koppeling met een aantal kennisgebieden en competenties en jouw professionele attitude. Je sluit je portfolio af met een ontwikkelplan waarin je jouw visie op je toekomstige professionele en persoonlijke ontwikkeling beschrijft.

 • Klik hier voor het Beroepsprofiel Register Loopbaanprofessional
 • Klik hier voor Toetsingsproces initiële certificering Register Loopbaanprofessional
 • Klik hier voor het Toetsingskader initiële certificering Register Loopbaanprofessional
 • Klik hier voor het Beoordelingsformulier initiële certificering Register Loopbaanprofessional

Na een positieve toetsing word je opgenomen in het beroepsregister

Kosten

Een aanvraag voor een certificering tot Register Loopbaanprofessional kost €300,- excl. btw. Dit bedrag betaal je aan DNV.

Als niet-Noloc lid (externe aansluiter) betaal je daarnaast eenmalig aanmeldkosten €100,00 excl. btw en een jaarbijdrage van € 187,50 excl. btw aan Noloc om te kunnen worden opgenomen in het beroepsregister. Zonder opname in het beroepsregister is je certificering niet geldig en mag je het bijbehorende RL-keurmerk niet voeren.

Mentoraat

Mentoren kunnen je ondersteunen bij het opbouwen van je portfolio voor Beroepserkenning. Je kunt met hen o.a. sparren over een inhoudelijke vraag. De inzet van een mentor als ondersteuning bij de voorbereiding van je certificering is sterk aan te raden. Meer informatie over het mentoraat en wat het voor jou kan betekenen lees je hier

Beroepsregister

Iedere Register Loopbaanprofessional wordt opgenomen in het beroepsregister dat door Noloc wordt uitgevoerd. Het beroepsregister is openbaar en toegankelijk voor zowel opdrachtgevers als klanten. Wie in het beroepsregister staat mag het bijbehorende keurmerk voeren en extern uitdragen. Ook dat draagt bij aan de herkenbaarheid van de opgebouwde en getoetste deskundigheid. Naar het Beroepsregister.

Gedragscode

Een Register Loopbaanprofessional dient zich te conformeren aan de vastgestelde gedragscode
Het Reglement voor Klachtenbehandeling (ook wel klachtenreglement genoemd) regelt de wijze waarop eventuele klachten en geschillen inzake de Gedragscode van Noloc worden behandeld.

Recertificeren

Continu blijven leren en ontwikkelen van en met elkaar is nodig om zowel aangesloten te blijven op de vernieuwing en verandering in het vakgebied als om de kwaliteit van de dienstverlening continue te verbeteren. Vandaar dat je je, na je initiële certificering, elke vier jaar dient te recertificeren om je keurmerk Register Loopbaanprofessional (RL) te behouden. Uitgebreide informatie over recertificeren en bijbehorende kosten vind je hier.

Vragen en informatie

De meest gestelde vragen over het keurmerk Register Loopbaanprofessional worden beantwoord in de FAQ. Deze informatie wordt regelmatig geactualiseerd. Ook is er regelmatig een online voorlichting over de certificering. In de agenda  vind je meer informatie over de eerstvolgende voorlichting.