Register Loopbaanprofessional (RL)

Logo RLP_RGB_FullColour_Online LR

Het keurmerk RL biedt jou als loopbaanprofessional de mogelijkheid om op transparante en gestructureerde manier te werken aan de kwaliteit van je beroepsuitoefening. Het keurmerk bevestigt bovendien dat je als loopbaanprofessional beschikt over beroepsspecifieke kennis, vaardigheden en ervaring.

Certificeringseisen

Met de certificering Register Loopbaanprofessional toon je aan dat je voldoet aan de eisen om in het beroepsregister te worden opgenomen:

 • afgeronde hbo bachelor opleiding (NLQF-6) op het gebied van mens en organisatie: 
  • of een afgeronde algemene hbo bachelor opleiding (NLQF6) aangevuld met 98 uur loopbaanspecifieke scholing
  • of een assessment/evc niet ouder dan 2 jaar waaruit hbo denk- en werkniveau (NLQF6) blijkt, aangevuld met 98 uur loopbaanspecifieke scholing
 • 1.200 uur specifieke beroepservaring als loopbaanprofessional
 • afgerond portfolio waarin je je vakbekwaamheid aantoont en waaruit blijkt dat je een begeleidingstraject in de vingers hebt en je kennis en competenties ook in de praktijk kunt toepassen óf een diploma van een Noloc-geaccrediteerde loopbaanopleiding (met afstudeerdatum vanaf 1 juli 2022!)
 • ontwikkelplan waarin je beschrijft hoe je je verdere professionele ontwikkeling wilt vormgeven.

Toetsing van de eisen vindt zowel schriftelijk als mondeling plaats.

Ben jij aspirant-lid of geen lid?

Ben jij aspirant-lid bij Noloc? Bij jouw certificeringsaanvraag beschik je over de basisvereisten: hbo-niveau (NLQF6) en tenminste 1200 uur specifieke beroepservaring als loopbaanprofessional. Daarnaast toon je jouw vakbekwaamheid aan: of door een diploma van een Noloc-geaccrediteerde loopbaanopleiding óf toetsing van een portfolio. De toetsing van je vakbekwaamheid door een portfolio bestaat uit twee delen: een schriftelijke beoordeling van het aangeleverde portfolio inclusief ontwikkelplan en een aanvullend mondeling gesprek. Deze toetsing wordt door twee assessoren afgenomen.

Ben jij nog lid van Noloc? Meld je dan eerst aan bij Noloc. Dat kan als aspirant-lid, of als 'Externe Aansluiter' (= geen lid). De kosten bedragen € 100,00 excl. btw, voor de behandelkosten. Als de certificeringsprocedure leidt tot een certificaat, dan betaal je vervolgens als Externe Aansluiter een jaarbijdrage van € 202,50 euro excl. btw (tarief 2023). Na aanmelding ontvang je een Noloc-aansluitnummer, waarmee je het certificeringstraject opstart. Voor je certificeringsaanvraag gelden dezelfde eisen en toetsingsprocedures zoals hierboven vermeld voor een Noloc aspirant-lid. Vraag een Noloc-nummer aan.

Toetsingsproces

Bekijk onderstaande video als toelichting op de certificeringsprocedure voor Register Loopbaanprofessional.

Beeld Certificeringsprocedure

Het indienen van je certificeringsaanvraag doe je via het DNV-certificeringsportal

Let op: lees al deze documenten goed door voordat je start met je aanvraag!

 • Klik hier voor het Beroepsprofiel Register Loopbaanprofessional
 • Klik hier voor Toetsingsproces initiële certificering Register Loopbaanprofessional
 • Klik hier voor het Toetsingskader initiële certificering Register Loopbaanprofessional
 • Klik hier voor het Beoordelingsformulier initiële certificering Register Loopbaanprofessional

Voorafgaand aan de toetsing moet je je portfolio op orde hebben. Hierinneem je informatie op over je opleiding, werkervaring en werk je twee casusbeschrijvingen uit waarmee je aantoont een begeleidingsproces in de praktijk te kunnen toepassen. Je omschrijft onder meer de afwegingen en beslissingen die je hebt gemaakt bij de gekozen interventies. En je maakt een koppeling met een aantal kennisgebieden en competenties en jouw professionele attitude. Je sluit je portfolio af met een ontwikkelplan, waarin je jouw visie op je toekomstige professionele en persoonlijke ontwikkeling beschrijft.

Na een positieve toetsing word je opgenomen in het beroepsregister.

Kosten

 • Aanvraag voor een certificering tot Register Loopbaanprofessional: € 300,- excl. btw.
 • Heb je een diploma van een Noloc-geaccrediteerde loopbaanopleiding met afstudeerdatum na 1 juli 2022? Dan betaal je € 150,- excl. btw (aan DNV).
 • Als niet-Noloc lid (externe aansluiter) betaal je daarnaast eenmalig aanmeldkosten € 100,00 excl. btw en een jaarbijdrage van € 202,50 excl. btw (prijspeil 2023) aan Noloc ter registratie in het beroepsregister. Zonder opname in het beroepsregister is je certificering niet geldig en mag je het bijbehorende RL-keurmerk niet voeren.

Mentoraat

Mentoren kunnen je ondersteunen bij het opbouwen van je portfolio voor Beroepserkenning. Je kunt met hen o.a. sparren over een inhoudelijke vraag. De inzet van een mentor als ondersteuning bij de voorbereiding van je certificering is sterk aan te raden. Lees welke rol mentor Marieke Langenberg speelt bij een mentorgesprek.

Beroepsregister

Iedere Register Loopbaanprofessional wordt opgenomen in het openbare beroepsregister van Noloc. Wie in het beroepsregister staat, mag het bijbehorende RL-keurmerk voeren en extern uitdragen. Ook dat draagt bij aan de herkenbaarheid van de opgebouwde en getoetste deskundigheid. 

Gedragscode

Een Register Loopbaanprofessional dient zich te conformeren aan de vastgestelde gedragscode. Het Reglement voor Klachtenbehandeling (ook wel klachtenreglement genoemd) regelt de wijze waarop eventuele klachten en geschillen rondom de Gedragscode van Noloc worden behandeld.

Recertificeren

Continu blijven leren en ontwikkelen van en met elkaar is nodig om zowel aangesloten te blijven op de vernieuwing en verandering in het vakgebied als om de kwaliteit van de dienstverlening continue te verbeteren. Vandaar dat je je elke 4 jaar dient te recertificeren om je keurmerk Register Loopbaanprofessional (RL) te behouden. 

Vragen en informatie

De toetsing voor het keurmerk Register Loopbaanprofessional wordt uitgevoerd door DNV. Contactpersonen bij DNV zijn Bianca Heijnen, Schema Manager en Louis Leemans, Schema Administrator. Contactgegevens: 010 - 292 28 10 en noloc@dnv.com. De meest gestelde vragen vind je daarnaast in de FAQ. Ook is er regelmatig een online voorlichting over de certificering. In de agenda worden deze online sessies aangegeven.