Kwaliteitskringen

  Noloc kent verspreid over Nederland ruim 50 kwaliteitskringen. Kwaliteitskringen bestaan uit minimaal 8 tot circa 12 Noloc-leden, die circa 6 keer per jaar bij elkaar komen. Een ontmoetingsplek om met elkaar te sparren over vakontwikkelingen, inhoudelijke verdieping op te zoeken en je eigen ervaringen te delen. Er is ruimte voor zowel kennisdeling, reflecteren op je eigen handelen, netwerken alsook supervisie en intervisie. 

  Doel

  Het doel is in een informele sfeer gezamenlijk te werken aan ieders professionaliteit. De kwaliteitskring bestaat uit een vaste groep deelnemers waarvan een proactieve bijdrage en regelmatige aanwezigheid wordt verwacht. De agenda van de kwaliteitskring wordt door de deelnemers zelf bepaald. 

  Lees de ervaringen van Viola Majoie, deelnemer van het eerste uur

  Inhoud en werkwijze

  De bijeenkomsten zijn gericht op wederzijdse uitwisseling van kennis en ervaring. Bijvoorbeeld over vakinhoudelijke ontwikkelingen, specialisaties en stromingen, attitude van de loopbaanprofessional en jobcoach, methodisch handelen, visieontwikkeling, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De vorm van uitwisseling is vrij. Deze kan variëren van workshops door deelnemers, casuïstiek en intervisie tot tips over opleidingen en symposia, boekbesprekingen of methodiek-ontwikkeling.

  Bekijk de voorwaarden voor een jaarlijkse Noloc-bijdrage

  Planningstool

  Deelname aan bijeenkomsten van kwaliteitskringen kun je inbrengen als onderdeel van het recertificeringsproces. Als hulpmiddel is een planningstool kwaliteitskringen beschikbaar. Hiermee kun je samen met de leden van jouw kwaliteitskring bijeenkomsten inplannen en een bewijs genereren dat je aan kringbijeenkomsten hebt deelgenomen. Dit deelnamebewijs kun je opvoeren in het DNV-systeem ten behoeve van je recertificering.  

  Als je bent ingelogd, klik je hier om naar de planningstool kwaliteitskringen te gaan

  Nieuwe kwaliteitskring opstarten?

  ‚ÄčKwaliteitskringverslagen

  Bekijk ter inspiratie de kwaliteitskringverslagen van de afgelopen jaren:

  Meer informatie over het gebruik van de planningstool vind je hier.