Certificering Register Jobcoach

Certificering Register Jobcoach

 • Ik ben aspirant-lid van Noloc en wil me als Register Jobcoach laten certificeren. Hoe doe ik dat?

  Het toetsingsproces verloopt via DNV. Je kunt je via de website www.noloc-dnvgl-portal.nl aanmelden. Hiervoor heb je jouw Noloc-lidmaatschapsnummer nodig. Dit nummer vind je, na inloggen, op je profielpagina in ‘Mijn Noloc’.

 • Ik ben geen lid van Noloc en wil me als Register Jobcoach laten certificeren. Hoe doe ik dat?

  Het toetsingsproces verloopt via DNV. Je kunt je via de website www.noloc-dnvgl-portal.nl aanmelden. Om je aan te melden, heb je een Noloc-aansluitingsnummer nodig. Hiervoor dien je je bij Noloc te registreren als externe aansluiter. De kosten daarvoor bedragen eenmalig € 100,- exclusief btw.

  Aanmelden als externe aansluiter kan via de website. Na aanmelding ontvang je het bijbehorende Noloc-aansluitingsnummer.

 • Welke eisen worden er gesteld aan certificering als Register Jobcoach?

  Om je als Register Jobcoach te certificeren, beschik je over:

  • Bbo-bachelor diploma (NLQF6) of een recent assessment/EVC-traject met een aantoonbaar hbo denk- en werkniveau beschikt (NLQF6).
  • Minimaal 98 uur aanvullende gevolgde jobcoachspecifieke opleidingen (afhankelijk van je vooropleiding).
  • Minimaal 1200 uren specifieke beroepservaring als jobcoach.

  DNV toetst of je aan deze ‘harde’ eisen voldoet. Als dat het geval is, is de vervolgstap een portfolio samen te stellen waaruit blijkt dat je over de kennis, vaardigheden, inzichten en competenties beschikt die je van een Register Jobcoach mag verwachten. Je ingediende portfolio wordt vervolgens schriftelijk beoordeeld en in een aanvullend mondeling gesprek getoetst.

 • Ik heb een diploma van een Noloc-geaccrediteerde jobcoachopleiding. Wat betekent dat voor mijn certificering?

  Als je een diploma van een Noloc-geaccrediteerde jobcoachopleiding, met afstudeerdatum vanaf 1 juli 2013 (Combo, Elan, Saxion), 1 juli 2015 (Capabel) of 1 september 2022 (Sara Werkt), dan krijg je vrijstelling voor het portfolio-deel van de certificering. Ten behoeve van je certificering als Register Jobcoach dien je daarnaast nog aan te tonen dat je beschikt over een hbo-bachelor (NLQF6) diploma of een recent assessment/EVC-traject, waaruit blijkt dat je over een hbo denk- en werkniveau beschikt. Ook dien je te beschikken over minimaal 1200 uren specifieke werkervaring als jobcoach.

  Een overzicht van de Noloc-geaccrediteerde jobcoachopleidingen vind je hier.

 • Hoe zijn de eisen die aan een Register Jobcoach worden gesteld tot stand gekomen?

  De eisen die aan een Register Jobcoach worden gesteld zijn in stand gekomen in samenwerking met de erkende jobcoach opleiders.

 • Waar vind ik meer informatie over het beroepsprofiel en het toetsingskader?

  Meer informatie over het beroepsprofiel en het toetsingskader vind je op de website 

 • Wat is de doorlooptijd van het certificeringsproces?

  Dat is natuurlijk afhankelijk van jezelf, maar reken snel op drie maanden. Overigens kan je de hulp inroepen van een mentor om je bij het proces van het opbouwen van je dossier te begeleiden.

 • Op welke wijze kan ik hulp krijgen bij het doorlopen van het certificeringsproces?

  Speciaal voor het proces van certificeren als Register Jobcoach is er de Wegwijzer certificeren RJ. Deze geeft je inzicht in:

  • De stappen die je doorloopt
  • Tijdsindicatie per onderdeel
  • Wanneer je wat opstart

  en een hoop praktische tips!

  Op de pagina Register Jobcoach vind je een overzicht van alle stappen die je doorloopt tijdens het certificeringsproces. Daar vind je ook een instructiefilmpje dat je behulpzaam kan zijn. 

  Als Noloc-lid is het daarnaast mogelijk om een mentor in te schakelen, die je begeleidt bij het doorlopen van het certificeringsproces. Binnenkort vind je een overzicht van mentoren op de site. Tot die tijd kun je een mail sturen naar certificeren@noloc.nl

 • Hoe ziet een portfolio er uit? Aan welke eisen moet deze voldoen?

  De eisen waaraan een portfolio moet voldoen, vind je terug in het toetsingskader. In de toelichting op het toetsingskader zijn bruikbare handvatten opgenomen die je helpen bij het opstellen van je dossier en wordt per onderdeel een toelichting gegeven op wat er precies wat je wordt verwacht. De volgende twee documenten kun je gebruiken om een goed beeld te krijgen wat er van je wordt verwacht:

 • Wat gebeurt er nadat ik mijn portfolio ter beoordeling heb ingediend?

  Als je je portfolio ter beoordeling hebt ingediend, wordt deze beoordeeld door twee assessoren. Zij beoordelen onafhankelijk van elkaar of je portfolio aan alle eisen van het toetsingskader voldoet. Vervolgens word je uitgenodigd voor een mondeling toetsgesprek, waarin je wordt gevraagd om op bepaalde aspecten van je portfolio nadere toelichting te geven. Dit gesprek duurt 30 minuten en kan zowel online als offline plaatsvinden. Beide assessoren zijn bij het gesprek aanwezig.
  Na afloop van het gesprek geven de assessoren een certificatieadvies. Daarbij zijn er drie adviezen mogelijk:

  1. Positief advies: je voldoet aan de certificeringseisen Register Jobcoach (RJ).
  2. Uitgesteld advies: je wordt gevraagd je portfolio op een of meerdere onderdelen aan te vullen, waarna een definitief advies wordt gegeven.
  3. Negatief advies: je voldoet (nog) niet aan de eisen van een Register Jobcoach.

  Op basis van het advies van de assessoren, neemt DNV een definitief certificatiebesluit. Bij een positief certificatiebesluit wordt je opgenomen in het beroepsregister en mag je het RJ-keurmerk dragen.

 • Kan ik bezwaar maken tegen mijn beoordeling?

  Ja, dat kan. Het maken van bezwaar tegen je beoordeling doe je rechtstreeks bij DNV, die verantwoordelijk is voor de toetsing.

 • Wat zijn de kosten van certificering?

  De kosten van certificering bedragen € 300,- exclusief btw. Je betaalt dit bedrag rechtstreeks aan DNV. 

 • Wat zijn de kosten voor opname in het beroepsregister?

  Aan opname in het beroepsregister zijn voor Noloc-leden geen verdere kosten verbonden.

  Externe aansluiters betalen een jaarlijks bedrag om in het beroepsregister te worden opgenomen. De registerbijdrage voor 2023 is € 202,50 exclusief btw op jaarbasis ingaande na certificering. De éénmalige inschrijfkosten voor verkrijging van het aansluitnummer bedragen € 100,- exclusief btw. Je ontvangt hiervoor een factuur van Noloc.

 • Hoe lang is mijn RJ-certificaat geldig?

  Het afgegeven RJ-certificaat kent een geldigheidsduur van 4 jaar. Daarna vervalt je status als Register Jobcoach, alsook je opname in het beroepsregister. Wil je je status als Register Jobcoach behouden en opgenomen blijven in het beroepsregister, dan dien je je vierjaarlijks te recertificeren.

 • Wat houdt verkorte certificering in?

  Dit betekent dat je alleen aan de basisvereisten, dat wil zeggen 1200 uur beroepsgerichte werkervaring en hbo-niveau, hoeft te voldoen. De datum van je diploma, via een Noloc geaccrediteerde loopbaanopleiding, moet dan wel na 31 augustus 2022 liggen

 • Inloggen in het DNV certificeringsportal. Hoe doe ik dat?

  Het proces van (re)certificeren, het maken en indienen van je portfolio, verloopt via het certificeringsportal DNV Noloc Portal. Vanwege aangescherpte veiligheidseisen is het inloggen beter beveiligd, via tweefactorauthenticatie (2FA).

  Hoe log je in?

  • Open de Google Authenticator op je telefoon. 
  • Heb je deze app nog niet op je telefoon staan? Installeer ‘m dan eerst. 
  • Heb je nog geen account in de Google Authenticator? Voeg dit dan toe door de QR-code te scannen (deze verschijnt als je in de DNV Portal je e-mail intypt en het juiste bijbehorende wachtwoord).
  • Voer de Google 2FA-code in die in de Google Authenticator verschijnt en kies dan inloggen.


  Lukt het niet? 
  Neem contact op met de certificerende instelling DNV via noloc@dnv.com. Of bel Louis Leemans: 010-2922778.