Certificering Register Jobcoach

Certificering Register Jobcoach

 • Ik ben aspirant-lid van Noloc en wil me als Register Jobcoach laten certificeren. Hoe doe ik dat?

  Het toetsingsproces verloopt via CRP. Je kunt je via deze link bij hen melden. Om je aan te melden, heb je je Noloc-lidmaatschapsnummer nodig. Dit nummer kun je na inloggen op de Noloc website vinden op je profielpagina in ‘mijn Noloc’.

 • Ik ben geen lid van Noloc en wil me als Register Jobcoach laten certificeren. Hoe doe ik dat?

  Het toetsingsproces verloopt via CRP. Je kunt je via deze link bij hen melden. Om je aan te melden, heb je een Noloc-aansluitingsnummer nodig. Hiervoor dien je je bij Noloc te registreren als externe aansluiter. De kosten daarvoor bedragen eenmalig € 100.
  Aanmelden als externe aansluiter kan via de website www.noloc.nl/aanmelden. Na aanmelding ontvang je het bijbehorende Noloc-aansluitingsnummer.

 • Welke eisen worden er gesteld aan certificering als Register Jobcoach?

  Om als Register Jobcoach te kunnen worden gecertificeerd, dien je te beschikken over een hbo-bachelor diploma (NLQF 6)of een recent assessment / evc waaruit blijkt dat je over hbo denk- en werkniveau beschikt. Afhankelijk van je vooropleiding dien je daarnaast minimaal 98 uur aanvullende jobcoachspecifieke opleidingen te hebben gevolgd. Ook dien je te beschikken over minimaal 1.400 uren specifieke beroepservaring als jobcoach.

  Naast deze ‘harde’ eisen, dien je ook een portfolio samen te stellen waaruit blijkt dat je over de kennis, vaardigheden, inzichten en competenties voldoet die van een Register Jobcoach mogen worden verwacht. Je ingediende dossier wordt vervolgens schriftelijk beoordeeld.

 • Ik heb een diploma van een Noloc erkende Jobcoach opleiding. Wat betekent dat voor mijn certificering?

  Als je een diploma hebt van een Noloc erkende Jobcoach opleiding en dat diploma hebt behaald na 1 juli 2013 (Capabel Hogeschool: na 1 juli 2015), dan krijg je vrijstelling voor het portfolio-deel van de certificering. Ten behoeve van je certificering als Register Jobcoach dien je daarnaast nog aan te tonen dat je beschikt over een hbo-bachelor (NLQF6) diploma of een recent assessment / evc waaruit blijkt dat je over hbo denk- en werkniveau beschikt. Ook dien je te beschikken over minimaal 1.400 uren specifieke werkervaring als jobcoach.

  Een overzicht van de Noloc erkende Jobcoach opleidingen vind je hier.

 • Hoe zijn de eisen die aan een Register Jobcoach worden gesteld tot stand gekomen?

  De eisen die aan een Register Jobcoach worden gesteld zijn in stand gekomen in samenwerking met de erkende jobcoach opleiders.

 • Waar vind ik meer informatie over het beroepsprofiel en het toetsingskader?

  Meer informatie over het beroepsprofiel en het toetsingskader vind je op de website 

 • Wat is de doorlooptijd van het certificeringsproces?

  Dat is natuurlijk afhankelijk van jezelf, maar reken snel op drie maanden. Overigens kan je de hulp inroepen van een mentor om je bij het proces van het opbouwen van je dossier te begeleiden.

 • Op welke wijze kan ik hulp krijgen bij het doorlopen van het certificeringsproces?

  Op de webpagina Register Jobcoach vind je alle stappen die je dient te doorlopen in het certificeringsproces. Daar vind je ook een instructiefilmpje dat je behulpzaam kan zijn.

  Als Noloc-lid is het daarnaast mogelijk om een mentor in te schakelen, die je begeleidt bij het doorlopen van het certificeringsproces. Let op: er zijn maar een zeer beperkt aantal mentoren beschikbaar.

 • Hoe ziet een dossier er uit? Aan welke eisen moet deze voldoen?

  De eisen waaraan een dossier moet voldoen, vind je terug in het toetsingskader. In de toelichting op het toetsingskader zijn bruikbare handvatten opgenomen die je helpen bij het opstellen van je dossier en wordt per onderdeel een toelichting gegeven op wat er precies wat je wordt verwacht. De volgende twee documenten kun je gebruiken om een goed beeld te krijgen wat er van je wordt verwacht:

 • Wat gebeurt er nadat ik mijn dossier ter beoordeling heb ingediend?

  Als je je dossier ter beoordeling hebt ingediend, wordt deze beoordeeld door een assessor. Deze toetst zowel de harde eisen (hbo-niveau, specifieke beroepservaring) als de inhoud van je portfolio. Op basis van de bevindingen van de assessor vindt vervolgens het eindoordeel plaats. Daarbij zijn er twee besluiten mogelijk:

  1. Positief besluit : je mag jezelf Register Jobcoach (RJ) noemen en wordt opgenomen in het beroepsregister
  2. Negatief besluit : je voldoet (nog) niet aan de eisen van een Register Jobcoach

  Bij een negatief besluit volgt er altijd een toelichting waarom je (nog) niet aan de eisen van een Register Jobcoach voldoet, en op welke wijze je dossier dient aan te vullen. Vervolgens kun je je dossier opnieuw ter beoordeling indienen.

 • Kan ik bezwaar maken tegen mijn beoordeling?

  Ja, dat kan. Het maken van bezwaar tegen je beoordeling doe je rechtstreeks bij CRP, die verantwoordelijk is voor de toetsing.

 • Wat zijn de kosten van certificering?

  Aan certificering als Register Jobcoach zijn geen verdere kosten verbonden.

 • Wat zijn de kosten voor opname in het beroepsregister?

  Aan opname in het beroepsregister zijn voor Noloc-leden geen verdere kosten verbonden. Externe aansluiters betalen een jaarlijkse bedrag om in het beroepsregister te worden opgenomen. Voor 2021 bedraagt deze bijdrage € 187,50. Je ontvangt hiervoor een factuur van Noloc.

 • Hoe lang is mijn RJ-certificaat geldig?

  Het afgegeven RJ-certificaat kent een geldigheidsduur van 3 jaar. Daarna vervalt je status als Register Jobcoach, alsook je opname in het beroepsregister. Wil je je status als Register Jobcoach behouden en opgenomen blijven in het beroepsregister, dan dien je je driejaarlijks te recertificeren.

 • Ik heb begrepen dat de certificerings- en toetsingsprocedure voor Register Jobcoaches gaat veranderen. Wanneer is daar meer over bekend?

  Begin 2022 zal meer bekend worden over de veranderingen in de certificerings- en toetsingsprocedure voor Register Jobcoaches. De beoogde ingangsdatum van deze veranderingen is 1 januari 2023. Ten behoeve van deze veranderingen zal er ook een separate FAQ worden ingesteld. Uiteraard worden de betrokken jobcoaches ook persoonlijk geïnformeerd.

  Huidige aspirant-leden zal voldoende de tijd worden gegeven om zich nog volgens de huidige eisen te laten certificeren als Register Jobcoach. Voor leden en externe aansluiters die al beschikken over het keurmerk Register Jobcoach zal in een overgangsregeling worden voorzien, zodat zij ruim de tijd hebben om in het kader van hun recertificering aan de nieuwe eisen te voldoen.