Onderzoek en Advies

  Op diverse terreinen participeert Noloc in beleidsinitiatieven, denktanks, adviescommissies en onderzoeken welke ten doel hebben het belang van leven lang ontwikkelen, loopbanen in ontwikkeling en duurzaam HRM onder de aandacht en over het voetlicht te brengen. Noloc draagt op deze manier actief bij aan het faciliteren van de transitie van de arbeidsmarkt.

  Een greep uit de recente activiteiten waar Noloc bij betrokken is:

  • De komende twee jaar participeert Noloc in het door de EU gefinancierde project COMPASS.  Dit project richt zich op het ontwikkelen van een innovatief opleidingsprogramma ten behoeve van digitale loopbaanbegeleiding.
  • Participatie in de werkgroep Breed Offensief om het inkoopkader Jobcoaching voor gemeentes te helpen vormgeven.
  • Deelname aan de ICCDPP conferentie in Trömso, Noorwegen namens de Nederlandse overheid. Onderdeel geworden van de kerngroep Leven Lang Ontwikkelen (LLO) die de overheid adviseert aangaande loopbaanbegeleiding in Nederland. Omarmd door de SER, onderdeel geworden van de actie agenda NL leert door.
  • Participatie in de werkgroep Loopbaan APK met als resultaat een onderzoeksrapport die gepresenteerd is aan de overheid.
  • Deelgenomen aan de IAEVG conferentie in Bratislava waarbij de Noloc-vertegenwoordiger, dr. Gert van Brussel, voor de komende 4 jaar, tot 2023, tot president is verkozen van deze wereldwijde koepelorganisatie voor loopbaanontwikkeling.
  • Ontwikkeladvies mee helpen ontwikkelen met ministerie OCW en SZW vanaf 2018, succesvol geworden in 2019 en doorgezet in 2020 en 2021 als essentieel onderdeel van de actie agenda NL leert door.
  • Gezamenlijk met het UWV een propositie gemaakt aangaande meer evidence based werken binnen de re-integratie.
  • Klankbord UWV aangaande het initiatief te komen tot een ‘Huis van de arbeidsmarkt’.