Onderzoek en Advies

  Op diverse terreinen participeert Noloc in beleidsinitiatieven, denktanks, adviescommissies en onderzoeken welke ten doel hebben het belang van leven lang ontwikkelen, loopbanen in ontwikkeling en duurzaam HRM onder de aandacht en over het voetlicht te brengen. Noloc draagt op deze manier actief bij aan het faciliteren van de transitie van de arbeidsmarkt.

  Een greep uit de recente activiteiten waar Noloc bij betrokken is:

  • In 2023 is Noloc medeorganisator van het internationale wetenschappelijk IAEVG-congres. Noloc bekleedt in de persoon van dr. Gert van Brussel momenteel het IAEVG-voorzitterschap.
  • Ontwikkeladvies mee helpen ontwikkelen met ministerie OCW en SZW vanaf 2018 t/m heden succesvol als essentieel onderdeel van de actie agenda NL leert door.
  • Vanaf 2021 participeert Noloc in het door de EU gefinancierde project COMPASS, gericht op het ontwikkelen van een innovatief opleidingsprogramma ten behoeve van digitale loopbaanbegeleiding.
  • Lid van de kerngroep Leven Lang Ontwikkelen (LLO), die de overheid adviseert over loopbaanbegeleiding in Nederland. Omarmd door de SER, onderdeel geworden van de actie agenda NL leert door.
  • Participatie in de werkgroep Loopbaan APK met als resultaat een onderzoeksrapport die gepresenteerd is aan de overheid.
  • Gezamenlijk met het UWV een propositie gemaakt aangaande meer evidence based werken binnen de re-integratie.
  • Klankbord UWV aangaande het initiatief te komen tot een ‘Huis van de arbeidsmarkt’.