1. Home
  2. Over Noloc

Over Noloc

 

 

De beroepsvereniging

Noloc is de beroepsvereniging van loopbaanprofessionals en jobcoaches en verbindt vakgenoten in hun professionele ontwikkeling. De vereniging telt circa 3.000 leden. Zij draagt bij aan toekomstgerichte beleidsvorming daar waar mensen, werk en organisaties centraal staan. Zij werkt daarbij nauw samen met onder andere de Ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Net als met het UWV, SBB, gemeenten, OVAL, kennisorganisaties en overige partijen die de transformatie op het gebied loopbanen in ontwikkeling vormgeven.
Register Loopbaanprofessionals en Register Jobcoaches voeren een kwaliteitskeurmerk, zijn opgenomen in een beroepsregister, en dragen daarmee bij aan een hoogstaand niveau van loopbaandienstverlening.

 

Bruisende beroepsvereniging

Noloc is een bruisende beroepsvereniging die veel voor haar leden organiseert. Binnen de vereniging zijn er jaarlijks meer dan 75 bijeenkomsten en kennis-sessies waar leden kennis halen, brengen én delen. Seminars, webinars en het Noloc Loopbaancongres houden de kennis van leden up to date. Via meer dan 50 kwaliteitskringen delen leden door middel van intervisie hun ervaringen en expertise.

Noloc heeft een eigen vakblad - LoopbaanVisie - en bouwt samen met partners aan een eigen digitale kennisbank. Vol met hoogwaardige boeken, actuele artikelen, inhoudelijke essentials, films en video’s die aansluiten op onze ontwikkellijnen. Daarmee biedt Noloc leden een geweldige schat aan kennis, informatie en inspiratie.
 

Noloc kwaliteitskeurmerken 

Sinds 1 januari 2021 is er het keurmerk Register Loopbaanprofessional (RL).
Dit is een erkend kwaliteitskeurmerk dat toegankelijk is voor alle hooggekwalificeerde loopbaanprofessionals die hun vakbekwaamheid zichtbaar willen maken.  Voor zowel Noloc-leden als niet leden is het mogelijk om zich te laten certificeren conform de richtlijnen van het keurmerk Register Loopbaanprofessional. Daarnaast kent Noloc een keurmerk voor jobcoaches die hun erkenning willen halen.
Noloc vindt het belangrijk dat deskundige, kwalitatief hoogwaardige loopbaanprofessionals en jobcoaches herkenbaar zijn voor zowel opdrachtgevers als cliënten. Daarom stimuleert zij beroepserkenning. 

Het beroepsregister is openbaar en dus toegankelijk voor zowel opdrachtgevers als cliënten. Wie in het beroepsregister staat mag het bijbehorende keurmerk voeren en extern uitdragen. Ook dat draagt bij aan de herkenbaarheid van de opgebouwde en getoetste deskundigheid.
 

 

Wetenschappelijke verdieping

Prof. dr. Judith Semeijn bekleedt sinds 2015 de Noloc-leerstoel Strategisch Human Resource Management, in het bijzonder Loopbaanmanagement, aan de Open Universiteit. Deze door Noloc gefinancierde leerstoel doet onderzoek naar het belang van Loopbanen in ontwikkeling. Hierdoor wordt extra aandacht gegeven aan Loopbaanmanagement als vakgebied in onderwijs en onderzoek. Bovendien wordt extra kennis en ervaring gedeeld in en met de praktijk. Dit gebeurt onder andere via de Master Loopbaanmanagement, die de Open Universiteit in samenwerking met Noloc heeft ontwikkeld.

 

Kennispartner

Noloc is voor velerlei partijen informatie-medium en kennispartner op het gebied van organisatie, mens & arbeid. Dat doet Noloc via externe nieuwsbrieven, social media, persberichten en aanwezigheid op diverse vakgerelateerde congressen in het land. Onze leden spreken regelmatig op congressen en in debatten.

 

Onderwijs

Noloc speelt een verbindende rol tussen loopbaanontwikkeling en onderwijs en werkt mee aan het realiseren van een volwaardige plek voor loopbaanontwikkeling en beroepsoriëntatie (LOB) in curricula. Zij biedt in samenwerking met de Open Universiteit de Master Loopbaanmanagement aan, en werkt nauw samen met hbo-instellingen om te komen tot een aparte hbo-opleiding op het gebied van loopbaanontwikkeling.  Op het gebied van jobcoaching heeft Noloc inmiddels vier opleiders erkend die het predicaat 'Noloc erkende jobcoachopleiding' mogen dragen.
 

Gesprekspartner

Noloc wordt in relevante maatschappelijke debatten en bij de verantwoordelijke overheidsinstanties  gezien als een natuurlijke gesprekspartner op het gebied van arbeidsmarkttransitie, duurzame participatie, en loopbanen in ontwikkeling. Ook is Noloc internationaal actief:  als board member van de overkoepelende IAEVG, als belangrijke partner in diverse Europese projecten en - via de leerstoel - als spreker op internationale vakcongressen. Daarnaast is zij een van de initiatiefnemers voor een Human Capital Expertisecenter dat specifiek gericht is op loopbanen in ontwikkeling.