Over Noloc

  Dé autoriteit binnen de loopbaanprofessie

  Noloc is de grootste beroepsvereniging in Nederland voor loopbaanprofessionals en jobcoaches en is dé autoriteit binnen de loopbaanprofessie. De vereniging telt circa 3600 leden en verbindt vakgenoten in hun professionele ontwikkeling. Noloc draagt een wezenlijke bijdrage aan toekomstgerichte beleidsvorming, dáár waar mensen, werk en organisaties centraal staan. Zij werkt daarbij nauw samen met onder andere de Ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het UWV, SBB, gemeenten, OVAL, kennisorganisaties en overige partijen die de transformatie op het gebied van loopbanen in ontwikkeling vormgeven. Noloc gecertificeerde loopbaan- en jobcoaches, te weten Register Loopbaanprofessionals en Register Jobcoaches, voeren een kwaliteitskeurmerk, zijn opgenomen in een beroepsregister en dragen bij aan een hoogstaand niveau van loopbaandienstverlening. 

  Bruisende beroepsvereniging

  Noloc is een bruisende beroepsvereniging die veel voor haar leden organiseert. Binnen de vereniging zijn er jaarlijks meer dan 75 bijeenkomsten en kennissessies waar leden kennis halen, brengen én delen. Online en live bijeenkomsten, de Noloc Academie en het Noloc Loopbaancongres voeden de leden met kennis en inspiratie. Via meer dan 50 kwaliteitskringen delen leden hun ervaringen en expertise en vormen ze met elkaar vakinhoudelijke intervisiegroepen.

  Platform Noloc Kennisprofessionals

  Het Platform Noloc Kennisprofessionals biedt ruimte aan professoren, hoogleraren, docenten, onderzoekers, ontwikkelaars en andere aansprekende professionals op ons vakgebied. Zij beschikken vanuit verschillende disciplines over deskundigheid en passie om bij te dragen aan de ontwikkeling van de loopbaanprofessie. Hun inzichten en expertise delen ze met het bestuur en de commissies. 

  Noloc Academie en vakblad LoopbaanVisie

  Noloc werkt nauw samen met uitgeverij Kloosterhof van het vakblad LoopbaanVisie en bouwt daarnaast samen met partners aan een eigen digitale kennisbank: de Noloc Academie. Vol met inspirerende webinars, actuele artikelen, inhoudelijke essentials, podcasts en video’s die aansluiten op onze ontwikkellijnen. Daarmee biedt Noloc leden een geweldige schat aan kennis, informatie en inspiratie. 

  Noloc kwaliteitskeurmerken 

  Noloc pleit voor deskundigheidsbevordering en stimuleert daarom beroepserkenning. Immers, een Leven Lang Ontwikkelen is belangrijker dan ooit. En loopbaanbegeleiding speelt hierin een essentiële rol. De keurmerken Register Loopbaanprofessional (RL) en Register Jobcoach (RJ) zijn erkende kwaliteitskeurmerken, die toegankelijk zijn voor alle hooggekwalificeerde loopbaanprofessionals en jobcoaches die hun vakbekwaamheid zichtbaar willen maken. Het beroepsregister is openbaar en dus toegankelijk voor zowel opdrachtgevers als cliënten. Wie in het beroepsregister staat, mag het bijbehorende keurmerk voeren en extern uitdragen. Ook dat draagt bij aan de herkenbaarheid van de opgebouwde en getoetste deskundigheid. 

  Kom alles te weten over de keurmerken

  Onderwijs

  Noloc speelt een verbindende rol tussen loopbaanontwikkeling en onderwijs en werkt mee aan het realiseren van een volwaardige plek voor loopbaanontwikkeling en beroepsoriëntatie (LOB) in curricula. Inmiddels zijn er diverse Noloc geaccrediteerde loopbaanopleidingen en Noloc geaccrediteerde jobcoachopleidingen, die het bijbehorende kwaliteitskeurmerk mogen voeren. 

  Gesprekspartner

  Noloc is voor veel partijen een kennispartner op het gebied van organisatie, mens en arbeid. En wordt in relevante maatschappelijke debatten en bij de verantwoordelijke overheidsinstanties gezien als een deskundige gesprekspartner op het gebied van arbeidsmarkttransitie, duurzame participatie, en loopbanen in ontwikkeling. Ook is Noloc internationaal actief: als board member van de overkoepelende IAEVG, als belangrijke partner in diverse Europese projecten en - via de leerstoel - als spreker op internationale vakcongressen. Daarnaast is zij een van de initiatiefnemers voor een Human Capital Expertisecenter dat specifiek gericht is op loopbanen in ontwikkeling.