Over Noloc

  De beroepsvereniging

  Noloc is de grootste beroepsvereniging in Nederland van loopbaanprofessionals en jobcoaches en verbindt vakgenoten in hun professionele ontwikkeling. De vereniging telt circa 3600 leden. Zij draagt bij aan toekomstgerichte beleidsvorming daar waar mensen, werk en organisaties centraal staan. Zij werkt daarbij nauw samen met onder andere de Ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Net als met het UWV, SBB, gemeenten, OVAL, kennisorganisaties en overige partijen die de transformatie op het gebied loopbanen in ontwikkeling vormgeven. Register Loopbaanprofessionals en Register Jobcoaches voeren een kwaliteitskeurmerk, zijn opgenomen in een beroepsregister, en dragen daarmee bij aan een hoogstaand niveau van loopbaandienstverlening. 

  Bruisende beroepsvereniging

  Noloc is een bruisende beroepsvereniging die veel voor haar leden organiseert. Binnen de vereniging zijn er jaarlijks meer dan 75 bijeenkomsten en kennis-sessies waar leden kennis halen, brengen én delen. Seminars, webinars en het Noloc Loopbaancongres houden de kennis van leden up to date. Via meer dan 50 kwaliteitskringen delen leden door middel van intervisie hun ervaringen en expertise.

  Noloc werkt nauw samen met uitgeverij Kloosterhof van het vakblad LoopbaanVisie en bouwt daarnaast samen met partners aan een eigen digitale kennisbank. Vol met hoogwaardige boeken, actuele artikelen, inhoudelijke essentials, films en video’s die aansluiten op onze ontwikkellijnen. Daarmee biedt Noloc leden een geweldige schat aan kennis, informatie en inspiratie. 

  Noloc kwaliteitskeurmerken 

  Het keurmerk Register Loopbaanprofessional (RL) is een erkend kwaliteitskeurmerk dat toegankelijk is voor alle hooggekwalificeerde loopbaanprofessionals die hun vakbekwaamheid zichtbaar willen maken. Voor zowel Noloc-leden als niet leden is het mogelijk om zich te laten certificeren volgens de richtlijnen van het keurmerk Register Loopbaanprofessional. Daarnaast kent Noloc een keurmerk voor Register Jobcoaches die hun erkenning willen halen.
  Noloc vindt het belangrijk dat deskundige, kwalitatief hoogwaardige loopbaanprofessionals en jobcoaches herkenbaar zijn voor zowel opdrachtgevers als cliënten. Daarom stimuleert zij beroepserkenning. 

  Het beroepsregister is openbaar en dus toegankelijk voor zowel opdrachtgevers als cliënten. Wie in het beroepsregister staat mag het bijbehorende keurmerk voeren en extern uitdragen. Ook dat draagt bij aan de herkenbaarheid van de opgebouwde en getoetste deskundigheid. 

  Kennispartner

  Noloc is voor velerlei partijen informatie-medium en kennispartner op het gebied van organisatie, mens & arbeid. Dat doet Noloc via externe nieuwsbrieven, social media, persberichten en aanwezigheid op diverse vakgerelateerde congressen in het land. Onze leden spreken regelmatig op congressen en in debatten. 

  Onderwijs

  Noloc speelt een verbindende rol tussen loopbaanontwikkeling en onderwijs en werkt mee aan het realiseren van een volwaardige plek voor loopbaanontwikkeling en beroepsoriëntatie (LOB) in curricula. Inmiddels zijn er 9 Noloc geaccrediteerde loopbaanopleidingen, die het bijbehorende kwaliteitskeurmerk mogen voeren. Daarnaast zijn er 5 Noloc geaccrediteerde jobcoachopleidingen, die ook het bijbehorende kwaliteitskeurmerk mogen voeren. 

  Gesprekspartner

  Noloc wordt in relevante maatschappelijke debatten en bij de verantwoordelijke overheidsinstanties  gezien als een natuurlijke gesprekspartner op het gebied van arbeidsmarkttransitie, duurzame participatie, en loopbanen in ontwikkeling. Ook is Noloc internationaal actief:  als board member van de overkoepelende IAEVG, als belangrijke partner in diverse Europese projecten en - via de leerstoel - als spreker op internationale vakcongressen. Daarnaast is zij een van de initiatiefnemers voor een Human Capital Expertisecenter dat specifiek gericht is op loopbanen in ontwikkeling. 


   

  Noloc logo CMYK