Contributieverplichtingen

Het Noloc-lidmaatschap is persoonlijk, ook als de werkgever betaalt. De aan het lidmaatschap verbonden rechten en plichten zijn dan ook aan het individuele lid gekoppeld.

Het Noloc-lidmaatschap loopt per kalenderjaar, van 1 januari t/m 31 december. Bij aanmelding als lid in de loop van een kalender jaar, geldt voor dat kalenderjaar de contributie naar rato. Conform Verenigingsrecht dient opzegging voor het volgende kalenderjaar uiterlijk 1 maand vóór het einde van het lopende kalenderjaar schriftelijk (liefst per e-mail) plaats te vinden, d.w.z. uiterlijk op 30 november. 

Contributietarieven 2024:

  • Aspirant lidmaatschap: Voor (aankomende) loopbaanprofessionals en jobcoaches die nog niet beschikken over het certificaat Register Loopbaanprofessional (RL) en/of Register Jobcoach (RJ). Na aanmelding als aspirant-lid kun je van alle lidmaatschapsvoordelen gebruikmaken, ook als ondersteuning bij het behalen van je certificering. Er wordt van jou als aspirant-lid verwacht dat je je certificaat RL of RJ binnen een periode van 3 jaar behaalt. Je aspirant-lidmaatschap blijft ook na deze periode doorlopen, tenzij je zelf je aspirant-lidmaatschap volgens de opzeggingsvoorwaarden opzegt. Contributie 2024: € 280,- op jaarbasis + de éénmalige inschrijfkosten € 100,- (prijzen exclusief btw). Exclusief kosten (re)certificering.

  • Externe aansluiter: Voor loopbaanprofessionals en jobcoaches die al dan niet beschikken over het certificaat RL of RJ, en na certificering alleen willen worden opgenomen in het Noloc beroepsregister zonder Noloc-lid te worden. Het beschikken over een aansluitnummer als 'Externe aansluiter' is noodzakelijk om het certificeringsproces te kunnen opstarten. Registerbijdrage 2024: € 212,50 op jaarbasis ingaande na certificering + de éénmalige inschrijfkosten ten behoeve van verkrijging aansluitnummer € 100,- (prijzen exclusief btw).