1. Home
  2. Kennis
  3. Wat doet een...

Wat doet een loopbaanprofessional?

 
 
 

Loopbaanprofessional

Een gekwalificeerde loopbaanprofessional beschikt over beroepsspecifieke kennis 
en ervaring, werkt vanuit een helder beroepskader, volgens een heldere gedragscode., en investeert in de eigen deskundigheidsbevordering. Loopbaanprofessionals die de titel en het keurmerk Noloc erkend loopbaanprofessional dragen, hebben aangetoond dat zij aan deze kwalificatie-eisen voldoen. 
 
 

Het beroepsprofiel van een loopbaanprofessional

Loopbaanprofessionals dienen diepgaande kennis en ervaring te hebben op het gebied van mensgerichte vakken. Zij dienen kundig te zijn op het gebied van loopbaan en arbeidsmarkt en ze moeten de noodzakelijke technieken beheersen. Tenslotte moeten ze een coachende competentie hebben, alsmede een professionele attitude.

 

Dit doet een loopbaanprofessional op het gebied van mensgerichte vakken

Een loopbaanprofessional heeft minstens één eigen deskundigheidsgebied op basis van een afgeronde opleiding en bijbehorende ervaring, op HBO of universitair niveau of op basis van gecertificeerde EVC. Daarnaast heeft hij* een globaal beeld van wat er speelt in andere expertisegebieden, en weet hij waar die expertise te vinden is. Verder is de loopbaanprofessional opgeleid en/of ervaren in een van de mensgerichte vakken op HBO-niveau. Tenslotte heeft hij ruime algemene werkervaring alsmede specifieke beroepservaring als loopbaanprofessional. 

 

Dit doet een loopbaanprofessional op het gebied van loopbaan en arbeidsmarkt

Een loopbaanprofessional kan diagnosticeren vanuit een brede kennis van loopbanen en arbeidsmarkt. Hij kan verschillende perspectieven openen doordat hij de paradigma's kent van zichzelf en van anderen. Hij kan beroepen/functies ontleden in benodigde kennis, vaardigheden en attitudes op grond van zijn kunde met betrekking tot menselijke ontwikkeling, behoeften en motieven en zijn kennis van beroepen, functies en opleidingen. Hij kan een gidsrol op de arbeidsmarkt vervullen, doordat hij op de hoogte is van de actuele sociaal economische ontwikkelingen, de trends die van invloed zijn op de werkomgeving en de hoofdlijnen van wet-en regelgeving inzake arbeidsrecht en werkeloosheids- en re-integratiemaatregelen.

 

Dit beheerst een loopbaanprofessional op het gebied van methoden, technieken en instrumenten

Een loopbaanprofessional beheerst enkele psycho-diagnostische methoden, is op de hoogte van de methoden en technieken die in het loopbaanadviesvak gebruikt worden en is in staat zelf er meerdere van te hanteren. Hij heeft een uitstekende beheersing in gespreksvoering, schriftelijke en digitale communicatie.

 

Deze competenties heeft een loopbaanprofessional  

De gedragscompetenties die een loopbaanprofessional nodig heeft om effectief te kunnen coachen zijn: inlevend, communicatief, reflectief, adviserend en ondersteunend. Hij beheerst meerdere coachings-, en trainingstechnieken en is daarbij een goede luisteraar. Hij kan inspelen op onverwachte gebeurtenissen en is in staat nieuwe invalshoeken te bedenken. Hij kan planmatig en zo nodig sturend adviseren.

 

Deze professionele attitude heeft de loopbaanprofessional

Het instrument van de loopbaanprofessional is hij zelf. Daarom blijft hij zichzelf ontwikkelen door middel van het lezen van vakliteratuur, het volgen van training en opleiding en door systematische reflectie. Hij werkt vanuit hoge ethische maatstaven, zoals neergelegd in de Noloc gedragscode. Hij stelt zich open voor professionele vernieuwing en andere benaderingswijzen. Hij is goed verbonden in een uitgebreid netwerk maar oordeelt onafhankelijk. Hij heeft gevoel voor zingevingsvragen.

 

Herken de Loopbaanprofessional 

Een gekwalificeerde loopbaanprofessional herken je aan de titel en het beeldmerk Noloc erkend loopbaanprofessional. In het Benelux Merkenregister is dit een beschermd collectief merk. Het mag alleen gevoerd worden door loopbaanprofessionals die in het Noloc beroepsregister zijn opgenomen. Daarvoor hebben zij aangetoond dat zij aan de kwalificatie-eisen voldoen. 
 

 

 

 

Een Noloc erkend CMI gecertificeerd Loopbaanprofessional  

Naast de beroepserkenning Noloc erkend Loopbaanprofessional, is het mogelijk om de certificering Noloc erkend CMI Register Loopbaanprofessional te behalen. Voor deze erkenning geldt een uitgebreidere en geaccrediteerde toetsingsprocedure bij CMI. Noloc Erkend CMI Register Loopbaanprofessionals zijn gecertificeerd en mogen de beschermde titel RL voeren.

 Meer weten over deze erkenning?

* = waar 'hij' staat kunt u vanzelfsprekend ook 'zij' lezen