Wat doet een loopbaanprofessional

  Loopbaanprofessional

  Een gekwalificeerde loopbaanprofessional beschikt over beroepsspecifieke kennis 
  en ervaring, werkt vanuit een helder beroepskader, volgens een heldere gedragscode., en investeert in de eigen deskundigheidsbevordering. Loopbaanprofessionals die de titel en het keurmerk Noloc erkend loopbaanprofessional dragen, hebben aangetoond dat zij aan deze kwalificatie-eisen voldoen. 
   

  Het beroepsprofiel van een loopbaanprofessional

  Loopbaanprofessionals dienen diepgaande kennis en ervaring te hebben op het gebied van mensgerichte vakken. Zij dienen kundig te zijn op het gebied van loopbaan en arbeidsmarkt en ze moeten de noodzakelijke technieken beheersen. Tenslotte moeten ze een coachende competentie hebben, alsmede een professionele attitude.

  Dit doet een loopbaanprofessional op het gebied van mensgerichte vakken

  Een loopbaanprofessional heeft minstens één eigen deskundigheidsgebied op basis van een afgeronde opleiding en bijbehorende ervaring, op HBO of universitair niveau of op basis van gecertificeerde EVC. Daarnaast heeft hij* een globaal beeld van wat er speelt in andere expertisegebieden, en weet hij waar die expertise te vinden is. Verder is de loopbaanprofessional opgeleid en/of ervaren in een van de mensgerichte vakken op HBO-niveau. Tenslotte heeft hij ruime algemene werkervaring alsmede specifieke beroepservaring als loopbaanprofessional. 

  Dit doet een loopbaanprofessional op het gebied van loopbaan en arbeidsmarkt

  Een loopbaanprofessional kan diagnosticeren vanuit een brede kennis van loopbanen en arbeidsmarkt. Hij kan verschillende perspectieven openen doordat hij de paradigma's kent van zichzelf en van anderen. Hij kan beroepen/functies ontleden in benodigde kennis, vaardigheden en attitudes op grond van zijn kunde met betrekking tot menselijke ontwikkeling, behoeften en motieven en zijn kennis van beroepen, functies en opleidingen. Hij kan een gidsrol op de arbeidsmarkt vervullen, doordat hij op de hoogte is van de actuele sociaal economische ontwikkelingen, de trends die van invloed zijn op de werkomgeving en de hoofdlijnen van wet-en regelgeving inzake arbeidsrecht en werkeloosheids- en re-integratiemaatregelen.

  Dit beheerst een loopbaanprofessional op het gebied van methoden, technieken en instrumenten

  Een loopbaanprofessional beheerst enkele psycho-diagnostische methoden, is op de hoogte van de methoden en technieken die in het loopbaanadviesvak gebruikt worden en is in staat zelf er meerdere van te hanteren. Hij heeft een uitstekende beheersing in gespreksvoering, schriftelijke en digitale communicatie.

  Deze competenties heeft een loopbaanprofessional  

  De gedragscompetenties die een loopbaanprofessional nodig heeft om effectief te kunnen coachen zijn: inlevend, communicatief, reflectief, adviserend en ondersteunend. Hij beheerst meerdere coachings-, en trainingstechnieken en is daarbij een goede luisteraar. Hij kan inspelen op onverwachte gebeurtenissen en is in staat nieuwe invalshoeken te bedenken. Hij kan planmatig en zo nodig sturend adviseren.

  Deze professionele attitude heeft de loopbaanprofessional

  Het instrument van de loopbaanprofessional is hij zelf. Daarom blijft hij zichzelf ontwikkelen door middel van het lezen van vakliteratuur, het volgen van training en opleiding en door systematische reflectie. Hij werkt vanuit hoge ethische maatstaven, zoals neergelegd in de Noloc gedragscode. Hij stelt zich open voor professionele vernieuwing en andere benaderingswijzen. Hij is goed verbonden in een uitgebreid netwerk maar oordeelt onafhankelijk. Hij heeft gevoel voor zingevingsvragen.

  Herken de Register Loopbaanprofessional 

  Een gecertificeerde loopbaanprofessional herken je aan de titel RL. Door het keurmerk Register Loopbaanprofessional is in de markt duidelijk welke loopbaanprofessionals door middel van toetsing voldoen aan de gestelde hoge kwaliteitseisen. Op deze manier borgen we de professionaliteit van de professional, maar ook de professionaliteit van het loopbaanvak. Register Loopbaanprofessionals zijn opgenomen in het Beroepsregister

  Meer weten over het keurmerk en certificeren?

  Alle informatie m.b.t. het Keurmerk en certificeren vind je hier
   

  * = waar 'hij' staat kun je vanzelfsprekend ook 'zij' lezen