Wat doet een loopbaanprofessional

Een loopbaanprofessional beweegt zich op het snijvlak tussen organisatie, mens en arbeid en begeleidt mensen en organisaties bij velerlei vraagstukken op het gebied van leven lang ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid. Een loopbaanprofessional kent daarbij verschillende rollen: adviseur, coach, begeleider, sparring partner, kennisoverdrager, facilitator, onderzoeker, etc. Deze vraagstukken kunnen zowel individueel van aard zijn, bijvoorbeeld op het gebied van re-integratie, outplacement, studiekeuzebegeleiding, talentontwikkeling en werkgeluk, als zich meer richten op organisatieniveau. Voorbeelden van dat laatste zijn het begeleiden van organisaties op het gebied van duurzame inzetbaarheid en strategische personeelsplanning.

Het beroep van loopbaanprofessional is niet beschermd. Dat betekent dat iedereen zich een ‘loopbaanprofessional’ mag noemen. Om de kwaliteit van loopbaanprofessionals te borgen en te verhogen, heeft Noloc een beroepsprofiel van een loopbaanprofessional opgesteld. Loopbaanprofessionals die aan de eisen van dat profiel voldoen kunnen zichzelf laten certificeren als Register Loopbaanprofessional (RL) en in het Noloc beroepsregister (www.noloc.nl/beroepsregister) worden opgenomen. Inmiddels zijn er ruim 2.200 Register Loopbaanprofessionals, die ook het bijbehorende kwaliteitskeurmerk mogen voeren.

Meer informatie over het beroepsprofiel van een loopbaanprofessional, de eisen die er aan Register Loopbaanprofessionals worden gesteld en de wijze van toetsing/certificering, vind je hier

Noloc heeft een aantal loopbaanopleidingen geaccrediteerd, dat zijn opleidingen die opleiden tot loopbaanprofessional en die voldoen aan de eisen van het beroepsprofiel. Als je een Noloc geaccrediteerde loopbaanopleiding hebt afgerond, dan kom je in aanmerking voor een verkorte toetsingsprocedure voor certificering als Register Loopbaanprofessional. Een overzicht van de Noloc geaccrediteerde loopbaanopleidingen vind je hier.