Recertificeren als RJ

Een professional worden is één, een professional blijven is twee

Een dynamische arbeidsmarkt en moderne technologieën zorgen voor nieuwe vraagstukken van klanten. Scherp blijven en regelmatig bewust stilstaan bij die ontwikkelingen en wat deze betekenen voor jouw begeleiding is een must. Bovendien is het voor je kwaliteit van dienstverlening goed om regelmatig te reflecteren op je beroepsmatig handelen. Vandaar dat je je elke vier jaar dient te recertificeren om je keurmerk Register Jobcoach (RJ) te behouden. Keurmerk_RJ_RGB_Online_LR

Wat brengt het jou?

Gun jezelf een moment om bewust stil te staan bij je persoonlijke en professionele ontwikkeling, de balans op te maken en plannen te maken voor de toekomst. Laat het vooral een leerzaam proces zijn. Een Leven Lang Ontwikkelen is daarmee meteen ook ‘practice what you preach’.  

Meer weten over recertificeren? Pak de wegwijzer erbij

Ja, ik ga beginnen met recertificeren! Lees de stappen hieronder.

 • Je vindt de einddatum van je certificering bovenaan jouw pagina 'Mijn Noloc' (onder lidnummer).
 • Activeer direct na je (re)certificering je recertificeringsportfolio in het portal
 • Lees het Toetsingskader goed door. Hierin staat precies wat er van je verwacht wordt. 
 • In deze PE-puntentabel zie je welke activiteiten meetellen met uitleg over deelnamebewijzen.
 • Lees ook het Beroepsprofiel nog eens door.

Extra tips

 • Begin op tijd en maak een planning. Houd je PE-punten direct bij in het DNV-portal
 • Woon een online vragenuurtje bij en stel je vragen. 
 • Zoek een recertificeringsmaatje zoals een (vak)collega om mee te sparren. 
 • Start een intervisiegroep op of zet intervisie op de agenda binnen jouw kwaliteitskring.
 • Schakel een mentor in, die jou feedback geeft over jouw samengestelde portfolio

Hoe verloopt het certificeringsproces?

 • Je maakt én dient jouw portfolio in via het certificeringsportal (DNV Noloc Portal).
 • Is je portfolio compleet, dan dien je het zes weken voor de geldigheid van je certificaat verloopt in onder gelijktijdige betaling van de certificeringskosten.
 • Een assessor beoordeelt je portfolio en geeft je ontwikkelgerichte feedback.
 • Op basis van je portfolio geeft de assessor een certificatie-advies.
 • De certificerende instelling neemt op basis van het advies een certificatiebesluit.
 • Bij een positief besluit mag jij je met trots Register Jobcoach noemen!

Wat zijn de recertificeringskosten?

 • Aanvraag voor certificering tot Register Jobcoach: € 200,- excl. btw. 

Nog vragen?

De meestgestelde vragen vind je in de FAQ. Heb je een inhoudelijke vraag? Stuur een mail naar Yolanthe de Goederen, Coördinator Certificeren, via certificeren@noloc.nl.  

Heb je inhoudelijke/technische vragen over het portal of wil je iets weten over de voortgang van het certificeringsproces? Neem contact op met de certificerende instelling DNV via noloc@dnv.com of bel Louis Leemans: 010-2922778.