Certificering Register Loopbaanprofessional

Certificering Register Loopbaanprofessional

 • Ik ben lid van Noloc en wil me als Register Loopbaanprofessional laten certificeren. Hoe doe ik dat?

  Het toetsingsproces verloopt via DNV. Je kunt je via de website www.noloc-dnvgl-portal.nl bij hen melden. Om je aan te melden, heb je je Noloc-lidmaatschapsnummer nodig. Dit nummer kun je na inloggen op de Noloc website vinden op je profielpagina in ‘mijn Noloc’.

 • Ik ben geen lid van Noloc en wil me als Register Loopbaanprofessional laten certificeren. Hoe doe ik dat?

  Het toetsingsproces verloopt via DNV. Je kunt je via de website www.noloc-dnvgl-portal.nl bij hen melden. Om je aan te melden, heb je een Noloc-aansluitingsnummer nodig. Hiervoor dien je je bij Noloc te registreren als externe aansluiter. De kosten daarvoor bedragen eenmalig € 100.

  Aanmelden als externe aansluiter kan via de website. Na aanmelding ontvang je het bijbehorende Noloc-aansluitingsnummer.

 • Welke eisen worden er gesteld aan certificering als Register Loopbaanprofessional?

  Om als Register Loopbaanprofessional te kunnen worden gecertificeerd, dien je te beschikken over een hbo-bachelor (NLQF6) diploma of een recent assessment/evc waaruit blijkt dat je over HBO denk- en werkniveau (NLQF6) beschikt. Afhankelijk van je vooropleiding dien je daarnaast minimaal 98 uur aanvullende loopbaanspecifieke opleidingen te hebben gevolgd. Ook dien je te beschikken over minimaal 1.200 uren specifieke beroepservaring als loopbaanprofessional.

  DNV toetst of je aan deze ‘harde’ eisen voldoet. Als dat het geval is, wordt je vervolgens gevraagd om een portfolio samen te stellen waaruit blijkt dat je over de kennis, vaardigheden, inzichten en competenties voldoet die van een Register Loopbaanprofessional mogen worden verwacht. Je ingediende portfolio wordt vervolgens niet alleen schriftelijk beoordeeld, maar ook in een aanvullend mondeling gesprek getoetst.

 • Hoe zijn de eisen die aan een Register Loopbaanprofessional worden gesteld tot stand gekomen?

  De eisen die aan een Register Loopbaanprofessional worden gesteld zijn tot stand gekomen in samenwerking met het relevante werkveld. Om het beroepsprofiel te onderhouden kent Noloc een College van Belanghebbenden., welke bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers, overheid, opleiders en de beroepsgroep zelf en een Raad voor Beroepsregistratie. Beide gremia zijn belast met het up-to-date houden van het beroepsprofiel en de toetsingskaders.

 • Waar vind ik meer informatie over het beroepsprofiel en het toetsingskader?

  Meer informatie over het beroepsprofiel en het toetsingskader vind je op de website www.noloc.nl/register-loopbaanprofessional.

 • Wat is de doorlooptijd van het certificeringsproces?

  Dat is natuurlijk afhankelijk van jezelf, maar reken snel op drie maanden. Overigens kan je de hulp inroepen van een mentor om je bij het proces van het opbouwen van je portfolio te begeleiden.

 • Op welke wijze kan ik hulp krijgen bij het doorlopen van het certificeringsproces?

  Als Noloc-lid is het mogelijk om een mentor in te schakelen, die je begeleidt bij het doorlopen van het certificeringsproces.

 • Wat doet een mentor?Wat doet een mentor?

  Een mentor begeleidt je bij het doorlopen van het certificeringsproces. Het inzetten van een mentor biedt geen garantie op succes – een mentor beoordeelt immers niet, maar kent alleen een inspanningsverplichting om je zo goed mogelijk in het proces te begeleiden – maar vergroot de kans dat je een portfolio indient dat aan de eisen voldoet aanzienlijk. Ook kan een mentor je helpen bij de voorbereiding op het mondelinge toetsgesprek.

 • Hoe vind ik een mentor? Wat zijn de kosten?

  Meer informatie over de inzet van een mentor vind je op www.noloc.nl/mentoraat. Ook vind je daar een overzicht van mentoren die je zouden kunnen begeleiden. De kosten bedragen € 75, welke je rechtstreeks aan de mentor betaalt. Het mentoraat is alleen beschikbaar voor Noloc-leden.

 • Hoe ziet een portfolio er uit? Aan welke eisen moet deze voldoen?

  De eisen waaraan een porfolio moet voldoen, vindt je terug in het toetsingskader. In de toelichting op het toetsingskader zijn bruikbare handvatten opgenomen die je helpen bij het opstellen van je portfolio. Er wordt per onderdeel een toelichting gegeven op wat er precies van je wordt verwacht. Je kunt dit document, getiteld ‘Toetsingskader en handleiding initiële certificering voor het keurmerk Register Loopbaanprofessional’ hier downloaden.

  Het toetsingskader is de vertaling van de manier waarop je kunt aantonen dat je aan de eisen van het beroepsprofiel van een Register Loopbaanprofessional voldoet. Het beroepsprofiel kun je hier downloaden.

 • Wat gebeurt er als ik mijn portfolio ter beoordeling heb ingediend?

  Als je je portfolio ter beoordeling hebt ingediend, wordt deze beoordeeld door twee assessoren. Zij beoordelen onafhankelijk van elkaar of je portfolio aan alle eisen van het toetsingskader voldoet. Vervolgens word je uitgenodigd voor een mondeling toetsgesprek, waarin je wordt gevraagd om op bepaalde aspecten van je portfolio nadere toelichting te geven. Dit gesprek duurt 30 minuten en kan zowel online als offline plaatsvinden. Beide assessoren zijn bij het gesprek aanwezig.
  Na afloop van het gesprek geven de assessoren een certificatieadvies. Daarbij zijn er drie adviezen mogelijk:

  1. Positief advies -> je voldoet aan de certificeringseisen Register Loopbaanprofessional (RL)
  2. Uitgesteld advies  -> je wordt gevraagd je portfolio op een of meerdere onderdelen aan te    vullen, waarna een definitief advies wordt gegeven
  3. Negatiefadvies -> je voldoet (nog) niet aan de eisen van een Register Loopbaanprofessional.

   

  Op basis van het advies van de assessoren, neemt DNV een definitief certificatiebesluit. Bij een positief certificatiebesluit wordt je opgenomen in het beroepsregister en mag je het RL-keurmerk dragen.

 • Kan ik bezwaar maken tegen mijn beoordeling?

  Ja, dat kan. Het maken van bezwaar tegen je beoordeling doe je rechtstreeks bij DNV, die verantwoordelijk is voor de toetsing.

 • Wat zijn de kosten van certificering?

  De kosten van certificering bedragen € 300 exclusief btw. Je betaalt dit bedrag rechtstreeks aan DNV. In geval van herbeoordeling naar aanleiding van een uitgesteld besluit, bedragen de kosten € 75 exclusief btw. Ook dit bedrag betaal je rechtstreeks aan DNV.

 • Wat zijn de kosten voor opname in het beroepsregister?

  Aan opname in het beroepsregister zijn voor Noloc-leden geen verdere kosten verbonden. Externe aansluiters betalen een jaarlijkse bedrag om in het beroepsregister te worden opgenomen. Voor 2021 bedraagt deze bijdrage € 187,50. Je ontvangt hiervoor een factuur van Noloc.

 • Hoe lang is mijn RL-certificaat geldig?

  Het afgegeven RL-certificaat kent een geldigheidsduur van 4 jaar. Daarna vervalt je status als Register Loopbaanprofessional, alsook je opname in het beroepsregister. Wil je je status als Register Loopbaanprofessional behouden en opgenomen blijven in het beroepsregister, dan dien je je vier-jaarlijks te recertificeren.