Certificering Register Loopbaanprofessional

Certificering Register Loopbaanprofessional

 • Ik ben lid van Noloc en wil me als Register Loopbaanprofessional laten certificeren. Hoe doe ik dat?

  Het toetsingsproces verloopt via DNV. Je kunt je via de website www.noloc-dnvgl-portal.nl aanmelden. Hiervoor heb je jouw Noloc-lidmaatschapsnummer nodig. Dit nummer vind je, na inloggen, op je profielpagina in ‘Mijn Noloc’.

 • Ik ben geen lid van Noloc en wil me als Register Loopbaanprofessional laten certificeren. Hoe doe ik dat?

  Het toetsingsproces verloopt via DNV. Je kunt je via de website www.noloc-dnvgl-portal.nl aanmelden. Om je aan te melden, heb je een Noloc-aansluitingsnummer nodig. Hiervoor dien je je bij Noloc te registreren als externe aansluiter. De kosten daarvoor bedragen eenmalig € 100,- exclusief btw.

  Aanmelden als externe aansluiter kan via de website. Na aanmelding ontvang je het bijbehorende Noloc-aansluitingsnummer.

 • Welke eisen worden er gesteld aan certificering als Register Loopbaanprofessional?

  Om je als Register Loopbaanprofessional te certificeren, beschik je over:

  • Hbo-bachelor (NLQF6) diploma of een recent assessment/EVC-traject met een aantoonbaar hbo denk- en werkniveau (NLQF6).
  • Minimaal 98 uur aanvullende gevolgde loopbaancoachspecifieke opleidingen (afhankelijk van je vooropleiding).
  • Minimaal 1200 uren specifieke beroepservaring als loopbaanprofessional.

   DNV toetst of je aan deze ‘harde’ eisen voldoet. Als dat het geval is, is de vervolgstap een portfolio samen te stellen waaruit blijkt dat je over de kennis, vaardigheden, inzichten en competenties beschikt die je van een Register Loopbaanprofessional mag verwachten. Je ingediende portfolio wordt vervolgens schriftelijk beoordeeld en in een aanvullend mondeling gesprek getoetst.
 • Hoe zijn de eisen die aan een Register Loopbaanprofessional worden gesteld tot stand gekomen?

  Deze zijn tot stand gekomen in samenwerking met het relevante werkveld. Om het beroepsprofiel te onderhouden kent Noloc een College van Belanghebbenden, die bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers, overheid, opleiders, de beroepsgroep zelf en een Raad voor Beroepsregistratie. Beide gremia houden zich bezig met het up-to-date houden van het beroepsprofiel en de toetsingskaders.

 • Waar vind ik meer informatie over het beroepsprofiel en het toetsingskader?

  Meer informatie over het beroepsprofiel en het toetsingskader vind je op www.noloc.nl/register-loopbaanprofessional.

 • Wat is de doorlooptijd van het certificeringsproces?

  Dat is natuurlijk afhankelijk van jezelf, maar reken snel op drie maanden. Overigens kan je de hulp inroepen van een mentor om je bij het proces van het opbouwen van je portfolio te begeleiden.

 • Op welke wijze kan ik hulp krijgen bij het doorlopen van het certificeringsproces?

  Raadpleeg de speciaal opgestelde online wegwijzer. Deze geeft je inzicht in:

  • De stappen die je doorloopt
  • Tijdsindicatie per onderdeel
  • Wanneer je wat opstart


  én een heleboel praktische tips!

  Als Noloc-lid is het bovendien mogelijk om een mentor in te schakelen, die je begeleidt bij het doorlopen van het certificeringsproces.

 • Wat doet een mentor? Wat doet een mentor?

  Een mentor begeleidt je bij het doorlopen van het certificeringsproces. Het inzetten van een mentor biedt geen garantie op succes – een mentor beoordeelt immers niet, maar kent alleen een inspanningsverplichting om je zo goed mogelijk in het proces te begeleiden – maar vergroot de kans dat je een portfolio indient dat aan de eisen voldoet aanzienlijk. Ook kan een mentor je helpen bij de voorbereiding op het mondelinge toetsgesprek.

 • Hoe vind ik een mentor? Wat zijn de kosten?

  Meer informatie over de inzet van een mentor vind je op www.noloc.nl/mentoraat. Ook vind je daar een overzicht van mentoren die jou kunnen begeleiden. De kosten bedragen € 75,- exclusief btw, die je rechtstreeks aan de mentor betaalt. Het mentoraat is alleen beschikbaar voor Noloc-leden.

 • Hoe ziet een portfolio er uit? Aan welke eisen moet deze voldoen?

  De eisen waaraan een porfolio moet voldoen, vindt je terug in het toetsingskader. In de toelichting op het toetsingskader zijn bruikbare handvatten opgenomen die je helpen bij het opstellen van je portfolio. Er wordt per onderdeel een toelichting gegeven op wat er precies van je wordt verwacht. Je kunt dit document, getiteld ‘Toetsingskader en handleiding initiële certificering voor het keurmerk Register Loopbaanprofessional’ hier downloaden.

  Het toetsingskader is de vertaling van de manier waarop je kunt aantonen dat je aan de eisen van het beroepsprofiel van een Register Loopbaanprofessional voldoet. Het beroepsprofiel kun je hier downloaden.

 • Wat gebeurt er als ik mijn portfolio ter beoordeling heb ingediend?

  Als je je portfolio ter beoordeling hebt ingediend, wordt deze beoordeeld door twee assessoren. Zij beoordelen onafhankelijk van elkaar of je portfolio aan alle eisen van het toetsingskader voldoet. Vervolgens word je uitgenodigd voor een mondeling toetsgesprek, waarin je wordt gevraagd om op bepaalde aspecten van je portfolio nadere toelichting te geven. Dit gesprek duurt 30 minuten en kan zowel online als offline plaatsvinden. Beide assessoren zijn bij het gesprek aanwezig.
  Na afloop van het gesprek geven de assessoren een certificatieadvies. Daarbij zijn er drie adviezen mogelijk:

  1. Positief advies: je voldoet aan de certificeringseisen Register Loopbaanprofessional (RL).
  2. Uitgesteld advies: je wordt gevraagd je portfolio op een of meerdere onderdelen aan te vullen, waarna een definitief advies wordt gegeven.
  3. Negatief advies: je voldoet (nog) niet aan de eisen van een Register Loopbaanprofessional.

  Op basis van het advies van de assessoren, neemt DNV een definitief certificatiebesluit. Bij een positief certificatiebesluit wordt je opgenomen in het beroepsregister en mag je het RL-keurmerk dragen.

 • Kan ik bezwaar maken tegen mijn beoordeling?

  Ja, dat kan. Het maken van bezwaar tegen je beoordeling doe je rechtstreeks bij DNV, die verantwoordelijk is voor de toetsing.

 • Wat zijn de kosten van certificering?

  De kosten van certificering bedragen € 300,- exclusief btw. Je betaalt dit bedrag rechtstreeks aan DNV. In geval van herbeoordeling naar aanleiding van een uitgesteld besluit, bedragen de kosten € 75,- exclusief btw. Ook dit bedrag betaal je rechtstreeks aan DNV.

 • Wat zijn de kosten voor opname in het beroepsregister?

  Aan opname in het beroepsregister zijn voor Noloc-leden geen verdere kosten verbonden.

  Externe aansluiters betalen een jaarlijks bedrag om in het beroepsregister te worden opgenomen. De registerbijdrage voor 2023 is € 202,50 exclusief btw op jaarbasis ingaande na certificering. De éénmalige inschrijfkosten voor verkrijging van het aansluitnummer bedragen € 100,- exclusief btw. Je ontvangt hiervoor een factuur van Noloc.

 • Hoe lang is mijn RL-certificaat geldig?

  Het afgegeven RL-certificaat kent een geldigheidsduur van 4 jaar. Daarna vervalt je status als Register Loopbaanprofessional, alsook je opname in het beroepsregister. Wil je je status als Register Loopbaanprofessional behouden en opgenomen blijven in het beroepsregister, dan dien je je vier-jaarlijks te recertificeren.

 • Wat houdt verkorte certificering in?

  Dit betekent dat je alleen aan de basisvereisten, dat wil zeggen 1200 uur beroepsgerichte werkervaring en hbo-niveau, hoeft te voldoen. De datum van je diploma, via een Noloc geaccrediteerde loopbaanopleiding, moet dan wel na 31 augustus 2022 liggen.

 • Inloggen in het DNV certificeringsportal. Hoe doe ik dat?

  Het proces van (re)certificeren, het maken en indienen van je portfolio, verloopt via het certificeringsportal DNV Noloc Portal. Vanwege aangescherpte veiligheidseisen is het inloggen beter beveiligd, via tweefactorauthenticatie (2FA).

  Hoe log je in?

  • Open de Google Authenticator op je telefoon. 
  • Heb je deze app nog niet op je telefoon staan? Installeer ‘m dan eerst. 
  • Heb je nog geen account in de Google Authenticator? Voeg dit dan toe door de QR-code te scannen (deze verschijnt als je in de DNV Portal je e-mail intypt en het juiste bijbehorende wachtwoord).
  • Voer de Google 2FA-code in die in de Google Authenticator verschijnt en kies dan inloggen.


  Lukt het niet? 
  Neem contact op met de certificerende instelling DNV via noloc@dnv.com. Of bel Louis Leemans: 010-2922778.