1. Home
  2. Kennis

Kennis

 


Noloc als kenniscentrum

Noloc staat voor deskundigheidsbevordering en professionalisering van haar leden en het vakgebied. We ontwikkelen ons daarbij steeds meer tot een kenniscentrum voor de loopbaanprofessie. Binnen Noloc spelen daarbij de Commissie Ontwikkeling & Professionalisering, de Commissie Mentoring en de Programmacommissie een centrale rol. Lees hier hoe Noloc haar leden ondersteunt in hun professionele ontwikkeling.

Noloc is ook actief in initiatieven en samenwerkingsverbanden met kennispartners. 
 

HRZoN

HRZoN is een netwerkverband van tien verenigingen binnen het domein Arbeid, Mens en Organisatie. Naast Noloc zijn BABF, INPUT, LVSC, NOBCO, NOBTRA, NOLOC, NVO2, NVP, NVvA en Recruiters United bij het initiatief aangesloten. HRZoN richt zich op de verdere professionalisering, positionering en profilering van het gezamenlijke vakgebied. Daarnaast wordt via HRZoN samengewerkt op het gebied van standpuntbepaling, het gezamenlijk ontwikkelen en organiseren van activiteiten en het benutten van elkaars inzicht en ervaring op organisatorisch terrein. Sinds begin 2020 bekleedt Noloc binnen HRZoN de rol van voorzitter.

 

IAEVG

Noloc is een prominent lid van de IAEVG, de International Association for Educational and Vocational Guidance. Bij de IAEVG zijn meer dan 40 (beroeps)verenigingen uit meer dan 30 landen op het gebied van loopbaanbegeleiding aangesloten. Het IAEVG richt zich op het internationaal bevorderen, versterken en verankeren van de loopbaanprofessie. Noloc bekleedt in de persoon van Dr. Gert van Brussel binnen het bestuur de rol van voorzitter en heeft zich kandidaat gesteld voor het organiseren van de jaarlijkse wereldwijde IAEVG-conferentie van 2023.


Europese samenwerking

Noloc participeert als kennispartner in het Europese project Erasmus Employment Plus (EEP) dat zich richt op de verdere professionalisering van jobcoaches.

Het EEP-project richt zich op het ontwikkelen van nieuwe begeleidingsmethoden en -instrumenten die loopbaanprofessionals en jobcoaches kunnen inzetten in het gericht begeleiden van zowel werkenden als werkzoekenden met een laag opleidings- of vaardighedenniveau. Het project is gestart in oktober 2018 en loopt t/m september 2021. In het najaar van 2020 wordt het in het kader van het project ontwikkelde curriculum getest onder studenten van de vier door Noloc erkende jobcoach opleidingen. Projectpartners zijn afkomstig uit Engeland, Oostenrijk, Bulgarije, Polen, Spanje en Nederland.

Naast het project EEP heeft Noloc de afgelopen periode geparticipeerd in het project Grohe Schule, dat zich richtte op het ontwikkelen van een kader voor een Europees curriculum voor jobcoaches, en het project QUAL-IM-G. dat zich richtte op de kwaliteitsborging van loopbaanprofessionals. Binnen het project QUAL-IM-G was Noloc verantwoordelijk voor het opstellen van een breed toepasbaar certificeringsraamwerk, dat onder andere is gebruikt voor de totstandkoming van het nieuwe keurmerk Register Loopbaanprofessional.