1. Home
  2. Kennis

Kennis

 


Noloc als kenniscentrum

Noloc staat voor deskundigheidsbevordering en professionalisering van haar leden en het vakgebied. We ontwikkelen ons daarbij steeds meer tot een kenniscentrum voor de loopbaanprofessie. Binnen Noloc spelen daarbij de Commissie Ontwikkeling & Professionalisering, de Commissie Mentoring en de Programmacommissie een centrale rol. Lees hier hoe Noloc haar leden ondersteunt in hun professionele ontwikkeling.

Noloc is ook actief in initiatieven en samenwerkingsverbanden met kennispartners. 
 

HRZoN

HRZoN is een netwerkverband van tien verenigingen binnen het domein Arbeid, Mens en Organisatie. Naast Noloc zijn BABF, INPUT, LVSC, NOBCO, NOBTRA, NOLOC, NVO2, NVP, NVvA en Recruiters United bij het initiatief aangesloten. HRZoN richt zich op de verdere professionalisering, positionering en profilering van het gezamenlijke vakgebied. Daarnaast wordt via HRZoN samengewerkt op het gebied van standpuntbepaling, het gezamenlijk ontwikkelen en organiseren van activiteiten en het benutten van elkaars inzicht en ervaring op organisatorisch terrein. Sinds begin 2020 bekleedt Noloc binnen HRZoN de rol van voorzitter.

 

IAEVG

Noloc is een prominent lid van de IAEVG, de International Association for Educational and Vocational Guidance. Bij de IAEVG zijn meer dan 40 (beroeps)verenigingen uit meer dan 30 landen op het gebied van loopbaanbegeleiding aangesloten. Het IAEVG richt zich op het internationaal bevorderen, versterken en verankeren van de loopbaanprofessie. Noloc bekleedt in de persoon van Dr. Gert van Brussel binnen het bestuur de rol van voorzitter en heeft zich kandidaat gesteld voor het organiseren van de jaarlijkse wereldwijde IAEVG-conferentie van 2023.


Europese samenwerking

COMPASS
De komende twee jaar participeert Noloc in het door de EU gefinancierde project COMPASS. Naast Nederland zijn ook Duitsland, Slowakije, Hongarije en Frankrijk vertegenwoordigd in het projectteam. COMPASS richt zich op het ontwikkelen van een innovatief opleidingsprogramma ten behoeve van digitale loopbaanbegeleiding.

Het COMPASS-projectteam ontwikkelt gezamenlijk een opleidingsprogramma om loopbaanbegeleiders en jobcoaches (beter) in staat te stellen hun online begeleiding in te richten. De kracht van het strategisch partnerschap, COMPASS,  is gelegen in het uitwisselen van specifieke kennis en know how. Op basis hiervan zal een blended learning opleidingsprogramma worden ontwikkeld en getest, waarin het omgaan met de uitdagingen van digitale begeleiding van cliënten centraal staat. Het programma zal in alle partnerlanden en in andere EU-landen beschikbaar komen.

Het COMPASS-project is in april 2021 gestart en kent een doorlooptijd van twee jaar.
 

Erasmus Employment Plus
Noloc participeert ook als kennispartner in het Europese project Erasmus Employment Plus (EEP), dat zich richt op de verdere professionalisering van jobcoaches.

Het EEP-project richt zich op het ontwikkelen van nieuwe begeleidingsmethoden en -instrumenten die loopbaanprofessionals en jobcoaches kunnen inzetten in het gericht begeleiden van zowel werkenden als werkzoekenden met een laag opleidings- of vaardighedenniveau. Het project is gestart in oktober 2018 en loopt t/m september 2021. Projectpartners zijn afkomstig uit Engeland, Oostenrijk, Bulgarije, Polen, Spanje en Nederland.

In de afsluitende bijeenkomst op 24 juni 2021 worden de in het kader van het EEP-project ontwikkelde curriculum en andere projectresultaten officieel gepresenteerd. Het curriculum bestaat uit een viertal inhoudelijke, toepassingsgerichte modulen plus bijbehorende handleidingen (facilitator guides), alsook een als self-assessment te gebruiken referentiegids waarin leerdoelen rechtstreeks gekoppeld zijn aan leeractiviteiten. Alle onderwijsmaterialen zijn vrij toegankelijk te gebruiken door jobcoaches, loopbaanbegeleiders en opleiders, en zijn voor een ieder hier terug te vinden.  

 

Naast deze projecten heeft Noloc de afgelopen periode geparticipeerd in het project Grohe Schule, dat zich richtte op het ontwikkelen van een kader voor een Europees curriculum voor jobcoaches, en het project QUAL-IM-G. dat zich richtte op de kwaliteitsborging van loopbaanprofessionals. Binnen het project QUAL-IM-G was Noloc verantwoordelijk voor het opstellen van een breed toepasbaar certificeringsraamwerk, dat onder andere is gebruikt voor de totstandkoming van het nieuwe keurmerk Register Loopbaanprofessional.