1. Home
  2. Kennis

Kennis

 


Noloc als kenniscentrum

Noloc staat voor deskundigheidsbevordering en professionalisering van haar leden en het vakgebied. We ontwikkelen ons daarbij steeds meer tot een kenniscentrum voor de loopbaanprofessie. Binnen Noloc spelen daarbij de Commissie Ontwikkeling & Professionalisering, de Commissie Mentoring en de Programmacommissie een cenrale rol.
 

Kennisbank & Ontwikkellijnen

Noloc heeft een eigen vakblad - LoopbaanVisie - en bouwt samen met partners aan een eigen digitale kennisbank. Vol met hoogwaardige boeken, actuele artikelen, inhoudelijke essentials, films en video’s die aansluiten op onze ontwikkellijnen. Daarmee biedt Noloc een geweldige schat aan kennis, informatie en inspiratie. Binnen de vereniging zijn er bijeenkomsten en kennis-sessies waar leden kennis halen, brengen én delen. Seminars, webinars en het Noloc Loopbaancongres houden de kennis van leden up to date. Via meer dan 50 kwaliteitskringen delen leden door middel van intervisie ervaringen en expertise.
 

Leerstoel Strategisch HRM, in het bijzonder Loopbaanmanagement

Prof. dr. Judith Semeijn bekleedt sinds 2015 de Noloc-leerstoel Strategisch Human Resource Management, in het bijzonder Loopbaanmanagement, aan de Open Universiteit. Deze door Noloc gefinancierde leerstoel bij de faculteit Management, Science & Technology doet onderzoek naar het belang van Loopbanen in ontwikkeling. Hierdoor wordt extra aandacht gegeven aan Loopbaanmanagement als vakgebied in onderwijs en onderzoek. Bovendien wordt extra kennis en ervaring gedeeld in en met de praktijk.
 

Kennisprofessionals 

Om aansluiting met maatschappelijke en vakinhoudelijke ontwikkelingen verder te versterken, kent Noloc het platform Kennisprofessionals. Dit platform bestaat uit professoren, hoogleraren, docenten, onderzoekers, auteurs, ontwikkelaars, decanen en andere aansprekende professionals in ons vakgebied. Zij delen hun kennis en inzichten, adviseren het bestuur en de commissies en dragen zo actief bij aan de ontwikkeling van Noloc en haar leden.
 

Human Capital Expertisecentrum - Loopbanen in Ontwikkeling

Noloc is mede-initiatiefnemer, partner en bestuursdeelnemer van het Expertisecentrum Human Capital – Loopbanen in Ontwikkeling. Het Expertisecentrum richt zich op het bundelen, verbinden en ontwikkelen van kennis en expertise rondom loopbanen in ontwikkeling in een veranderende arbeidsmarkt. Het Expertisecentrum kent de vorm van een netwerkorganisatie, waarin werkveld, onderwijs en onderzoek, ondernemers en overheid vertegenwoordigd zijn. Het Expertisecentrum kent een landelijke doelstelling met daarbij in eerste instantie een focus op de drie Noordelijke provincies: Groningen, Friesland en Drenthe. Daarbij wordt aangesloten op zowel de Human Capital Agenda van de Noordelijke provincies als het Akkoord van Groningen.
 

HRZoN

HRZoN is een netwerkverband van tien verenigingen binnen het domein Arbeid, Mens en Organisatie. Naast Noloc zijn BABF, INPUT, LVSC, NOBCO, NOBTRA, NOLOC, NVO2, NVP, NVvA en Recruiters United bij het initiatief aangesloten. HRZoN richt zich op de verdere professionalisering, positionering en profilering van het gezamenlijke vakgebied. Daarnaast wordt via HRZoN samengewerkt op het gebied van standpuntbepaling, het gezamenlijk ontwikkelen en organiseren van activiteiten en het benutten van elkaars inzicht en ervaring op organisatorisch terrein.

 

IAEVG

Noloc is een prominent lid van de IAEVG, de International Association for Educational and Vocational Guidance. Bij de IAEVG zijn meer dan 40 (beroeps)verenigingen uit meer dan 30 landen op het gebied van loopbaanbegeleiding aangesloten. Het IAEVG richt zich op het internationaal bevorderen, versterken en verankeren van de loopbaanprofessie. Noloc bekleedt in de persoon van Dr. Gert van Brussel binnen het bestuur de rol van voorzitter en heeft zich kandidaat gesteld voor het organiseren van de jaarlijkse wereldwijde IAEVG-conferentie van 2023.

Europese samenwerking

Noloc participeert als kennispartner in het Europese project Erasmus Employment Plus (EEP) dat zich richt op de verdere professionalisering van jobcoaches.

Het EEP-project richt zich op het ontwikkelen van nieuwe begeleidingsmethoden en -instrumenten die loopbaanprofessionals en jobcoaches kunnen inzetten in het gericht begeleiden van zowel werkenden als werkzoekenden met een laag opleidings- of vaardighedenniveau. Het project is gestart in oktober 2018 en loopt t/m september 2021. In het najaar van 2020 wordt het in het kader van het project ontwikkelde curriculum getest onder studenten van de vier door Noloc erkende jobcoach opleidingen. Projectpartners zijn afkomstig uit Engeland, Oostenrijk, Bulgarije, Polen, Spanje en Nederland.