Register Jobcoach (RJ)

Jobcoaching is een vak. Het keurmerk RJ biedt jou als jobcoach de mogelijkheid om op transparante en gestructureerde manier te werken aan de kwaliteit van je beroepsuitoefening. Het keurmerk bevestigt bovendien dat je als jobcoach beschikt over beroepsspecifieke kennis, vaardigheden en ervaring.

Door het keurmerk Register Jobcoach is in de markt duidelijk welke jobcoaches door middel van toetsing voldoen aan de gestelde hoge kwaliteitseisen. Op deze manier borgen we de professionaliteit van de professional, maar ook de professionaliteit van het jobcoachvak. 

Keurmerk_RJ_RGB_Online_LR

Certificeringseisen

Met de certificering Register Jobcoach toon je aan dat je voldoet aan de eisen om in het beroepsregister te worden opgenomen. Deze eisen zijn:

  • een afgeronde hbo bachelor opleiding (NLQF-6) op het gebied van mens en organisatie: 
    • of een afgeronde algemene hbo bachelor opleiding (NLQF6) aangevuld met 98 uur jobcoachspecifieke scholing
    • of een assessment/evc niet ouder dan 2 jaar waaruit hbo denk- en werkniveau (NLQF6) blijkt, aangevuld met 98 uur jobcoachspecifieke scholing
  • 1.200 uur specifieke beroepservaring als jobcoach
  • een afgerond portfolio waaruit blijkt dat je een begeleidingstraject in de vingers hebt en je kennis en competenties ook in de praktijk kunt toepassen of een diploma van een Noloc-geaccrediteerde jobcoachopleiding, met afstudeerdatum vanaf 1 juli 2013 (Combo, Elan, Saxion), 1 juli 2015 (Capabel) of 1 september 2022 (Sara Werkt)
  • een ontwikkelplan waarin je beschrijft hoe je je verdere professionele ontwikkeling wilt vormgeven.

Toetsing van de eisen vindt zowel schriftelijk als mondeling plaats.

Het proces van certificeren 

  • als Noloc aspirant-lid
  • als niet-Noloc-lid (externe aansluiter)

Ben je Noloc aspirant-lid dan dien je bij je certificeringsaanvraag te beschikken over de basisvereisten hbo-niveau (NLQF6) en tenminste 1.200 uur specifieke beroepservaring als jobcoach, en daarnaast toon je jouw vakbekwaamheid aan. Dit kun je op twee manieren doen: door middel van een diploma van een Noloc-geaccrediteerde jobcoachopleiding óf toetsing van een portfolio. De toetsing van je vakbekwaamheid door een portfolio bestaat uit twee delen: een schriftelijke beoordeling van het aangeleverde portfolio inclusief ontwikkelplan en een aanvullend mondeling gesprek. Deze toetsing wordt door twee assessoren afgenomen.

Ben je niet-Noloc lid, dan dien je je eerst aan te melden bij Noloc.  Dat kan als aspirant-lid, of als Externe Aansluiter (geen lid). De kosten voor de aanmelding als Externe Aansluiter bedragen € 100,00 excl. btw, voor de behandelkosten en als de certificeringsprocedure leidt tot een certificaat dat betaal je vervolgens als Externe Aansluiter een jaarbijdrage van € 202,50 euro excl. btw (tarief 2023). Na aanmelding ontvang je een Noloc-aansluitnummer waarmee je het certificeringstraject kunt starten. Voor je certificeringsaanvraag gelden vervolgens dezelfde vereisten en toetsingsprocedures zoals die van toepassing zijn voor een Noloc aspirant-lid.  Vraag een Noloc-nummer aan.

Informatie over de beroepsvereisten vind je in het document Beroepsprofiel Register Jobcoach en het toetsingskader Initiële certificering Register Jobcoach. Alle relevante documenten met informatie over het 'Beroepsprofiel' en het 'toetsingskader' hebben we voor je onder elkaar gezet onder het kopje 'Toetsingsproces' even verderop deze pagina.

Toetsingsproces

De toetsing voor het keurmerk Register Jobcoach wordt uitgevoerd door DNV.
Contactpersonen bij DNV zijn Bianca Heijnen, Schema Manager en Louis Leemans, Schema Administrator.
Telefoon: 010 292 28 10. E-mailadres: noloc@dnv.com

Bekijk ook de video met toelichting op de Certificeringsprocedure Register Loopbaanprofessional. Deze is ook toepasbaar op de Certificeringsprocedure Register Jobcoach.

Het indienen van aanvragen voor toetsing conform de eisen van het keurmerk Register Jobcoach kan via het DNV certificeringsportal

Voorafgaand aan de toetsing dien je je portfolio op orde te hebben.
In je portfolio neem je informatie op over je opleiding, werkervaring en werk je twee casusbeschrijvingen uit waarmee je aantoont een begeleidingsproces in de praktijk te kunnen toepassen. Je omschrijft daartoe onder meer de afwegingen en beslissingen die je hebt gemaakt bij de gekozen interventies. En je maakt een koppeling met een aantal kennisgebieden en competenties en jouw professionele attitude. Je sluit je portfolio af met een ontwikkelplan waarin je jouw visie op je toekomstige professionele en persoonlijke ontwikkeling beschrijft. Gebruik de documenten hieronder als leiddraad.

Na een positieve toetsing word je opgenomen in het beroepsregister

Kosten

Een aanvraag voor een certificering tot Register Jobcoach kost € 300,- excl. btw. Heb je een diploma van een Noloc-geaccrediteerde jobcoachopleiding met afstudeerdatum na 1 juli 2013 (Combo, Elan, Saxion), 1 juli 2015 (Capabel) of 1 september 2022 (Sara Werkt), dan bedragen de kosten € 150,- excl. btw. Dit bedrag betaal je aan DNV.

Als niet-Noloc lid (externe aansluiter) betaal je daarnaast eenmalig aanmeldkosten € 100,00 excl. btw en een jaarbijdrage van € 202,50 excl. btw (prijspeil 2023) aan Noloc om te kunnen worden opgenomen in het beroepsregister. Zonder opname in het beroepsregister is je certificering niet geldig en mag je het bijbehorende RJ-keurmerk niet voeren.

Mentoraat

Mentoren kunnen je ondersteunen bij het opbouwen van je portfolio voor Beroepserkenning. Je kunt met hen o.a. sparren over een inhoudelijke vraag. De inzet van een mentor als ondersteuning bij de voorbereiding van je certificering is sterk aan te raden. 
Voor jobcoaches die hun RJ-certificering willen behalen is er momenteel nog geen mentoraat beschikbaar. Het mentoraat is in opbouw. Ben je al een gecertificeerde Register Jobcoach en wil je jouw kennis en ervaring als mentor ter beschikking stellen? Neem dan contact op met het secretariaat, via info@noloc.nl.   

Beroepsregister

Iedere Register Jobcoach wordt opgenomen in het beroepsregister dat door Noloc wordt uitgevoerd. Het beroepsregister is openbaar en toegankelijk voor zowel opdrachtgevers als klanten. Wie in het beroepsregister staat mag het bijbehorende RJ-keurmerk voeren en extern uitdragen. Ook dat draagt bij aan de herkenbaarheid van de opgebouwde en getoetste deskundigheid. Naar het Beroepsregister.

Gedragscode

Een Register Jobcoach dient zich te conformeren aan de vastgestelde gedragscode. Het Reglement voor Klachtenbehandeling (ook wel klachtenreglement genoemd) regelt de wijze waarop eventuele klachten en geschillen inzake de Gedragscode van Noloc worden behandeld.