Register Jobcoach (RJ)

Register Jobcoach (1)

Noloc kent twee keurmerken. Eén voor Register Loopbaanprofessionals en één voor Register Jobcoaches. Op deze pagina staat alle informatie over het keurmerk Register Jobcoach (RJ).

Let op: per 1 januari 2023 verandert de wijze waarop Register Jobcoaches worden ge(re)certificeerd. Zo is er straks een nieuw beroepsprofiel en toetsingskader, met nieuwe (re)certificeringseisen. De toetsing wordt straks verzorgd door DNV, en de geldigheidsduur van je certificaat gaat van drie naar vier jaar. Ook valt (re)certificering straks niet meer binnen het lidmaatschap, maar zijn daar separaat kosten aan verbonden.

Wat betekent dit voor jou?

 • Wil je nog dit jaar in aanmerking komen voor de beroepserkenning Register Jobcoach? Onderneem dan actie! Lees hier verder welke actie je moet nemen.
 • Ben je al RJ en verloopt je huidige RJ-certificaat vóór 1 januari 2023? ‘Onderneem dan actie! Lees hier verder welke actie je moet nemen.
 • Ben je al RJ en is je huidige RJ-certificaat nog geldig op 1 januari 2023? Dan hoef je niets te doen. De geldigheidsduur van je huidige RJ-certificaat wordt op 1 januari 2023 automatisch met 1 jaar verlengd. Dat geeft je de tijd om je op de nieuwe wijze van recertificering voor te bereiden. Begin 2023 krijg je een nieuw RJ-certificaat toegestuurd met de nieuwe vervaldatum.
 • Ben je al nieuwsgierig naar het nieuwe beroepsprofiel, het nieuwe toetsingskader voor certificering en het nieuwe toetsingskader voor recertificering? Lees hier dan verder.

Erkenningsprocedure RJ in 2022

In het kort

Wil je nog dit jaar onder de huidige regeling en voorwaarden kosteloos je certificering als Register Jobcoach behalen? Zorg dan dat je uiterlijk 1 december 2022:

 • alle benodigde documenten in je dossier hebt verzameld én
 • beoordeling van je complete dossier hebt aangevraagd via het formulier ‘aanvraag beoordeling dossier’.

Let op: voor het kunnen verzamelen van alle benodigde documenten en het aanvragen van een beoordeling heb je een persoonlijk dossier in BOX nodig. De uiterste aanvraagdatum voor het aanmaken van dit persoonlijke dossier, 15 november 2022, is inmiddels verstreken. Het vereiste Aanmeldformulier beroepsregister is daarmee niet langer beschikbaar.

Welke stappen je vervolgens moet doorlopen richting de erkenningsprocedure wordt uitgelegd in het instructiefilmpje 'Aanvraag beroepserkenning'. In het filmpje hieronder wordt de erkenningsprocedure voor een loopbaanprofessional toegelicht, maar de verschillende stappen zijn net zo interessant en relevant voor iedereen die zich voorbereidt op de erkenning Register Jobcoach. 

Toetsing
De toetsing voor het keurmerk Register Jobcoach wordt uitgevoerd door CRP.
Contactpersoon bij CRP is Wendy van Ooijen. Zij is te bereiken via nolocberoepsregistratie@mos-net.nl  of via tel: 033 - 247 34 95.

Vullen persoonlijke dossier

Lees voor het vullen van je dossier de onderstaande documenten goed door:

1. Brochure, over alle ins en outs van de erkenning.
2. Beroepsprofiel Jobcoach, waarin staat wat er van jou als jobcoach wordt verwacht.
3. Toetsingskader Jobcoach, waarin het beroepsprofiel is vertaald naar concrete erkenningseisen waarop je aanvraag wordt beoordeeld. 
4. Toelichting op het toetsingskader, waarin bepaalde eisen en terminologieën in het toetsingskader verder worden verduidelijkt.
5. Reglement van Toelating en Registratie (RTR), waardoor je een beeld krijgt van de aanvraag- en beoordelingsprocedure, de mogelijkheden van bezwaar en beroep, en de relatie tussen registratie en lidmaatschap.

Uploaden documenten
Het vullen van je persoonlijke dossier doe je door middel van het uploaden van documenten. In je persoonlijk dossier moet je alle gevraagde documenten afzonderlijk uploaden en aan je dossier toevoegen in de daartoe beschikbare map. Check steeds of de documenten voldoen aan de gestelde eisen. Het gaat om de volgende documenten:

 • Beroepsgericht CV dat aansluit op de eisen van het toetsingskader.
 • Kopie van het document waarmee je je HBO-niveau aantoont (diploma, EVC, assessment; zie ook toelichting op toetsingskader) (je jobcoachopleiding volstaat niet om dit punt aan te tonen)
 • Kopie van aanvullende documenten die aantonen dat je beschikt over de aanvullende vereiste kennis op het gebied van jobcoaching. Hierbij zijn twee mogelijkheden:
  a) je hebt een diploma van een erkende jobcoachopleiding; zie hier voor de lijst met erkende jobcoachopleidingen. 
  b) je hebt dit diploma niet, maar voldoet wel aan de 98-uurs eis van aanvullende opleidingen, cursussen en trainingen op het gebied van jobcoaching. Zie ook toelichting op toetsingskader.
 • Portfolio dat voldoet aan de eisen van het toetsingskader. Besteed daarbij ruime aandacht aan het onderdeel ‘reflectie op de eigen competenties’. Zie ook toelichting op toetsingskader (punt 4) en de richtlijnen voor het opstellen van je portfolio.

Let op! Als je beschikt over een diploma van een Noloc geaccrediteerde jobcoachopleiding met een diplomadatum na juli 2013 (Combo, Elan, Saxion) danwel na juli 2015 (Capabel), danwel na juli 2022 (SARA Werkt), dan verkrijg je een vrijstelling voor de portfolio-opdracht.

Heb je alle relevante documenten in je dossier gezet en is je dossier compleet. Je kunt dan de beoordeling aanvragen via het formulier in je elektronische dossier. Dit doe je door:

 • Invullen van de twee checklijsten.
 • Invullen van het formulier aanvraag beoordeling dossier. 

Beoordeling van je dossier

Nadat je je dossier ter beoordeling hebt ingediend, vindt de beoordeling plaats door de Commissie van Toetsing en Registratie (CTR). Zodra je dossier is beoordeeld (dit kan 6 weken duren), ontvang je de uitslag. Deze kan 2-ledig zijn:

1. Positieve beoordeling: je ontvangt per post het Bewijs van beroepserkenning ‘Register Jobcoach’. Via Mijn Noloc kun je controleren of het adres in de administratie klopt. Je wordt opgenomen in het beroepsregister voor loopbaanprofessionals en je mag het keurmerk ‘Register Jobcoach’ voeren.

2. Negatieve beoordeling: Dit betekent dat je dossier nog niet voldoet aan de gestelde eisen. Je krijgt de mogelijkheid om je dossier aan te passen / te completeren met behulp van de opmerkingen die de beoordelaars je geven. Heb je de aanpassingen gedaan, dan moet je het dossier in zijn geheel opnieuw ter beoordeling indienen, inclusief alle bijlagen.

Bezwaar maken
Als je het niet eens bent met je beoordeling, dan bestaat de mogelijkheid van bezwaar en beroep.