Register Jobcoach (RJ)

Register Jobcoach (RJ)

Register Jobcoach (1)Om in aanmerking te komen voor de beroepserkenning 'Register Jobcoach' is het vereist om een lidmaatschapsnummer te hebben. Als lid van Noloc heb je zo'n nummer gekregen.
Wil je geen gebruik maken van de voordelen van het Noloc lidmaadschap, maar wil je wel geregistreerd worden in het Noloc beroepsregister, dan kun je ook alleen een aansluitnummer aanvragen.  Klik op het aanmeldingsformulier en vink vervolgens 'Aanvraag Externe Aansluiter' aan.

Wil je zeker weten of je in aanmerking komt voor het aanvragen van je beroepserkenning, kijk dan eerst of je voldoet aan alle eisen die aan een Register Jobcoach worden gesteld. Voldoe je niet aan de eisen, dan heeft aanmelden geen zin.

De commissie Mentoraat heeft in samenwerking met het registratiebureau in het najaar van 2019 een instructiefilmpje gerealiseerd die aspirant-leden kunnen gebruiken bij het behalen van hun erkenning.
Het filmpje licht toe welke stappen je op de website moet ondernemen om de erkenningsprocedure te doorlopen. 

Erkenningsprocedure:

 


De erkenningsprocedure

Lees de volgende documenten goed door:

1. Brochure, over alle ins en outs van de erkenning.

2. Beroepsprofiel Jobcoach, waarin staat wat er van jou als jobcoach wordt verwacht.

3. Toetsingskader Jobcoach, waarin het beroepsprofiel is vertaald naar concrete erkenningseisen waarop je aanvraag wordt beoordeeld. 

4. Toelichting op het toetsingskader, waarin bepaalde eisen en terminologieën in het toetsingskader verder worden verduidelijkt.

5. Lees het Reglement van Toelating en Registratie (RTR) door, zodat je een beeld krijgt van de aanvraag- en beoordelingsprocedure, de mogelijkheden van bezwaar en beroep, en de relatie tussen registratie en lidmaatschap.
 

Aanvragen Noloc beroepserkenning 

De toetsing voor het keurmerk Register Jobcoach wordt uitgevoerd door CRP.
Telefoon: 033 247 34 95 / E-mailadres: info@cerp.nl.

Als je voldoet aan de gestelde eisen, vul dan het Aanmeldformulier beroepsregister in. Vul het formulier volledig in, plaats je handtekening, vermeld je email-adres en klik op verzenden. 

Na ondertekening en inzending van het aanmeldformulier ontvang je via de toetsingsinstantie CRP binnen 2 weken toegang tot je persoonlijke dossier.
 

Uploaden documenten in je persoonlijk dossier

In je persoonlijk dossier moet je alle gevraagde documenten afzonderlijk uploaden en aan je dossier toe te voegen in de daartoe beschikbare map. Check steeds of de documenten voldoen aan de gestelde eisen.

a) je hebt een diploma van een erkende jobcoachopleiding; zie hier voor de lijst met erkende jobcoachopleidingen. 
b) je hebt dit diploma niet, maar voldoet wel aan de 98-uurs eis van aanvullende opleidingen, cursussen en trainingen op het gebied van jobcoaching. Zie ook toelichting op toetsingskader.

LET OP: Beschik je over een diploma van een erkende jobcoachopleiding met een diplomadatum na juli 2013 (Combo, Elan, Saxion) danwel na juli 2015 (Capabel), dan krijg je vrijstelling voor de portfolio-opdracht.

Heb je alle relevante documenten in je dossier gezet en is je dossier compleet, vraag dan de beoordeling aan via het formulier in je elektronische dossier. Dit doe je door:

  • Invullen van de twee checklijsten.
  • Invullen van het formulier aanvraag beoordeling dossier.
     
Beoordeling van je dossier

Zodra je dossier is ontvangen vindt de beoordeling plaats door de Commissie van Toetsing en Registratie (CTR). Zodra je dossier is beoordeeld (dit kan 6 weken duren), ontvang je de uitslag. Deze kan 2-ledig zijn:

Positieve beoordeling: je ontvangt per post het Bewijs van beroepserkenning ‘Register Jobcoach’. Via Mijn Noloc kun je controleren of het adres in de administratie klopt. Je wordt opgenomen in het beroepsregister voor loopbaanprofessionals en je mag het keurmerk ‘Register Jobcoach’ voeren.

Negatieve beoordeling: Dit betekent dat je dossier nog niet voldoet aan de gestelde eisen. Je krijgt de mogelijkheid om je dossier aan te passen / te completeren met behulp van de opmerkingen die de beoordelaars je geven. Heb je de aanpassingen gedaan, dan moet je het dossier in zijn geheel opnieuw ter beoordeling indienen, inclusief alle bijlagen.

Bezwaar maken: als je het niet eens bent met je beoordeling, dan bestaat de mogelijkheid van bezwaar en beroep.

Heb je hulp nodig bij je persoonlijk dossier, dan kun je een mentor raadplegen. 
Lees meer over het mentoraat. 

De toetsing voor het nieuwe keurmerk Register Jobcoach wordt uitgevoerd door CRP B.V.. De contactpersoon bij CRP is Wendy van Ooijen. De contactgegevens zijn: Noloc@cerp.nl / tel. 033-2473495.  

 

Herregistratie voor Register Jobcoach

Als Register Jobcoach dien je iedere 3 jaar 120 uur (gelijk aan 80-PE punten) aan ontwikkeling/nascholing te besteden. Deze ontwikkeling/nascholing houd je bij in je herregistratiedossier. Je kunt direct na het behalen van je Noloc-erkenning beginnen met het vullen van je dossier. Dit raden we ook aan.

Voor het invullen van het registratiedossier, kun je gebruik maken van de handleiding.

Gebruik herregistratiedossier:
1. Download het herregistratiedossier.
2. Vul het herregistratiedossier in.
3. Heb je je dossier compleet ingevuld, heb je voldoende PE-punten verzameld en wil je je herregistratiedossier ter beoordeling indienen? Mail het dossier naar herregistratie@noloc.nl.
4. Je krijgt na verzending een bevestigingsmail vanuit CRP (let op dit is een handmatig proces, in drukke periodes kan dit tot maximaal twee weken duren). In deze e-mail staat dat jouw herregistratiedossier verzonden is om elektronisch te ondertekenen. Je kunt dan met slechts één enkele stap, het document elektronisch ondertekenen (Adobe Echosign). 
5. Nadat het dossier door jou elektronisch is ondertekend, ontvangen alle partijen een e-mail met een definitieve PDF-kopie en wordt dit dossier door ons beoordeeld.

Na een positieve beoordeling van je herbeoordelingsdossier wordt je beroepsregistratie Register Jobcoach met een periode van 3 jaar verlengd en ontvang je wederom een bewijs van beroepserkenning. Tevens blijf je (word je opnieuw) zichtbaar in het betreffende beroepsregister.
Na een negatief herregistratiebesluit heb je de mogelijkheid om een bezwaar in te dienen. Of je dossier aan te passen en opnieuw in te sturen.