Recertificering Register Loopbaanprofessional

Recertificering Register Loopbaanprofessional

 • Ik ben Register Loopbaanprofessional en wil me laten recertificeren. Hoe doe ik dat?

  Het toetsingsproces verloopt via DNV. Je kunt je via de DNV Noloc Portal aanmelden. Hiervoor heb je jouw Noloc-lidmaatschapsnummer of Noloc-aansluitnummer nodig. Als Noloc-lid vind je je lidmaatschapsnummer, na inloggen, op je profielpagina in ‘Mijn Noloc’. Als externe aansluiter kun je je aansluitnummer opvragen via het secretariaat van Noloc: info@noloc.nl.

 • Hoe vind ik een mentor? En wat zijn de kosten?

  Meer informatie over de inzet van een mentor vind je op www.noloc.n/mentoraat. Ook vind je daar een overzicht van mentoren die je kunnen begeleiden. De kosten bedragen € 75,-, die je rechtstreeks aan de mentor betaalt. Het mentoraat is alleen beschikbaar voor Noloc-leden.

 • Wat zijn de kosten voor opname in het beroepsregister?

  Aan opname in het beroepsregister zijn voor Noloc-leden geen verdere kosten verbonden.

  Externe aansluiters betalen een jaarlijks bedrag om in het beroepsregister te worden opgenomen. De registerbijdrage voor 2023 is € 202,50 exclusief btw op jaarbasis ingaande na certificering. De éénmalige inschrijfkosten voor verkrijging van het aansluitnummer bedragen € 100,- exclusief btw. Je ontvangt hiervoor een factuur van Noloc.

 • Wat zijn de kosten van recertificering?

  De kosten van recertificering bedragen € 200,- exclusief btw. Je betaalt dit bedrag rechtstreeks aan DNV. In geval van herbeoordeling naar aanleiding van een uitgesteld advies, bedragen de kosten € 75,- exclusief btw. Ook dit bedrag betaal je rechtstreeks aan DNV.

 • Kan ik bezwaar maken tegen mijn beoordeling?

  Ja, dat kan. Het maken van bezwaar tegen je beoordeling doe je rechtstreeks bij DNV, die verantwoordelijk is voor de toetsing.

 • Wat gebeurt er als ik mijn recertificeringsportfolio ter beoordeling heb ingediend?

  Als je je recertificeringsportfolio ter beoordeling hebt ingediend, wordt deze schriftelijk beoordeeld door twee assessoren. Zij beoordelen onafhankelijk van elkaar of je portfolio aan alle eisen van het toetsingskader voldoet, en geven vervolgens een gezamenlijk advies aan DNV, de certificerende instantie. Daarbij zijn drie adviezen mogelijk:

  1. Positief advies: je voldoet aan de recertificeringseisen Register Loopbaanprofessional voor het beroepsregister.
  2. Uitgesteld advies: je wordt gevraagd je portfolio op een of meerdere onderdelen aan te vullen, waarna een definitief advies wordt genomen.
  3. Negatief advies: je voldoet niet aan de recertificeringseisen en verliest nadat je certificering is verlopen je status als Register Loopbaanprofessional. Ook wordt je op dat moment uit het beroepsregister verwijderd.

  Op basis van het advies van de assessoren, neemt DNV een definitief certificatiebesluit. Bij een positief certificatiebesluit blijf je opgenomen in het beroepsregister en mag je het RL-keurmerk blijven dragen.

 • Wanneer kan ik mijn recertificeringsportfolio ter beoordeling indienen?

  Je kunt je recertificeringsportfolio drie maanden voordat je certificering verloopt ter beoordeling indienen.

 • Hoe ziet een recertificeringsportfolio er uit? Aan welke eisen moet deze voldoen?

  De eisen waaraan een recertificeringsportfolio moet voldoen, vind je terug in het toetsingskader. In de toelichting op het toetsingskader zijn bruikbare handvatten opgenomen, die je helpen bij het opstellen van je porfolio en wordt per onderdeel een toelichting gegeven op wat er precies wat je wordt verwacht.

  In het document getiteld ‘Toetsingskader en handleiding recertificering inclusief overgangsregeling’ vind je het toetsingskader plus handleiding inclusief overgangsregeling. Dit document is van toepassing op Register Loopbaanprofessionals die gebruik hebben gemaakt van de overgangsregeling en Register Loopbaanprofessional zijn per 1 januari 2021. Het document kun je hier downloaden.

  In het document getiteld ‘Toetsingskader en handleiding recertificering’ vind je het reguliere toetsingskader plus handleiding voor recertificering. Dit document is van toepassing op Register Loopbaanprofessionals die ná 1 januari 2021 hun certificering als Register Loopbaanprofessional hebben behaald. Het document kun je hier downloaden.

 • Wat doet een mentor?

  Een mentor begeleidt je bij het doorlopen van het recertificeringsproces. Het inzetten van een mentor biedt geen garantie op succes – een mentor beoordeelt immers niet, maar kent alleen een inspanningsverplichting om je zo goed mogelijk in het proces te begeleiden – maar vergroot de kans dat je een recertificeringsportolio indient dat aan de eisen voldoet aanzienlijk.

 • Welke eisen worden er gesteld aan recertificering als Register Loopbaanprofessional?

  Bij recertificering staat jouw ontwikkeling als Register Loopbaanprofessional centraal. Bij recertificering dien je een portfolio ter beoordeling in te dienen, die bestaat uit de volgende twee onderdelen:

  1. Een beschrijving van je professionele en persoonlijke ontwikkeling gedurende de afgelopen vier jaar.
  2. Het aantonen van de bijbehorende ondernomen ontwikkelgerichte activiteiten (PE-punten).

  Beide onderdelen bestaan uit verschillende sub-onderdelen. 

  Meer info over de recertificeringseisen: www.noloc.nl/recertificeren.

 • Op welke wijze kan ik hulp krijgen bij het doorlopen van het recertificeringsproces?

  Als Noloc-lid is het mogelijk om een mentor in te schakelen, die je begeleidt bij het doorlopen van het recertificeringsproces.

 • Wat is de doorlooptijd van het recertificeringsproces RL?

  Nadat je je recertificeringsdossier ter beoordeling hebt ingediend, dien je rekening te houden met een beoordelingstermijn van 6 tot 8 weken.

 • Wanneer kan ik starten met het opbouwen van mijn recertificeringsportfolio?

  Je kunt direct nadat je je certificering hebt behaald, beginnen met het opbouwen van je recertificeringsportfolio. Maak hierbij gebruik van het recertificeringsportfolio dat in je persoonlijke DNV Noloc Portal is klaargezet.

 • Waar vind ik meer informatie over het toetsingskader voor recertificering?

  Meer informatie over het toetsingskader voor recertificering vind je op: www.noloc.nl/recertificeren.

 • Hoe zijn de recertificeringseisen tot stand gekomen?

  De recertificeringseisen zijn in stand gekomen in samenwerking met het relevante werkveld. Om het beroepsprofiel te onderhouden kent Noloc een College van Belanghebbenden, die bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers, overheid, opleiders, de beroepsgroep zelf en een Raad voor de Beroepsregistratie. Beide gremia zijn belast met het up-to-date houden van het beroepsprofiel en de toetsingskaders.

 • Ik heb gebruik gemaakt van de overgangsregeling en ben per 1 januari 2021 Register Loopbaanprofessional. Wat betekent dat voor mijn recertificering?

  Register Loopbaanprofessionals die gebruik hebben gemaakt van de overgangsregeling zoals die op 1 januari 2021 van toepassing was, dienen bij hun eerste recertificering aan te tonen dat zij twee aanvullende e-learnings uit de Noloc Academie hebben gevolgd en met een reflectie-opdracht hebben afgerond. Het betreft de volgende e-learnings:

  • Loopbaantheorie
  • Methodisch werken

  Deze aanvullende verplichting komt bovenop de ‘normale’ gestelde recertificeringseisen.

  Een verkort overzicht van de recertificeringseisen en de beoordelingscriteria in geval van recertificering volgens de overgangsregeling vind je hier.

  Meer informatie over de recertificeringseisen die gelden bij de overgangsregeling vind je op www.noloc.nl/recertificeren.

 • Hoe lang is mijn RL-certificaat geldig?

  Het afgegeven RL-certificaat kent een geldigheidsduur van 4 jaar. Daarna vervalt je status als Register Loopbaanprofessional, alsook je opname in het beroepsregister. Wil je je status als Register Loopbaanprofessional behouden en opgenomen blijven in het beroepsregister, dan dien je je vier-jaarlijks te recertificeren.