Lidmaatschap

Lidmaatschap

 • Welke voordelen zitten er aan het lidmaatschap van Noloc? Wat zijn de kosten?

  Een overzicht van de inhoud en de kosten van het lidmaatschap is te vinden via deze link .

 • Waar vind ik de gedragscode en het klachtenreglement?

  De gedragscode waaraan Noloc-leden zich dienen te houden en het bijbehorende klachtenreglement zijn te downloaden via ik ben noloc lid/ bibliotheek, map 'Toelatingseisen en reglementen Noloc'.

 • Kan iedereen lid worden van Noloc?

  De lidmaatschapsvoorwaarden vind je in de map 'Toelatingseisen en reglementen Noloc' via ik ben noloc lid/ biblotheek. 

 • Ik kan niet meer inloggen op de website

  Wellicht ben je onlangs van e-mailadres gewijzigd. Je kunt het secretariaat informeren over je nieuwe mailadres en zodra zij de verwerking hiervan hebben bevestigd, kan je met je nieuwe mailadres een nieuw wachtwoord aanvragen via deze link. Wachtwoord vergeten? Je kunt op de inlogpagina kiezen voor het aanmaken van een nieuw wachtwoord. Je nieuwe wachtwoord wordt dan naar je e-mailadres verzonden.

 • Hoe kan ik mijn contactgegevens wijzigen?

  Persoonsgegevens wijzigen kan in jouw persoonlijk profiel (na inloggen).

  Het wijzigen van een e-mailadres en/-of debiteurgegevens kan uitsluitend d.m.v. een e-mail sturen naar info@noloc.nl.

 • Waar vind ik mijn lidnummer?

  Log in op de website en ga naar 'Mijn profiel' (rechts boven, onder het zoekveld).

 • Hoe zeg ik mijn lidmaatschap op?

  Een opzegging kan uitsluitend d.m.v. een e-mail worden doorgegeven.

  Het Noloc-lidmaatschap is persoonlijk, ook als de werkgever betaalt. De aan het lidmaatschap verbonden rechten en plichten zijn dan ook aan het individuele lid gekoppeld.

  Het Noloc-lidmaatschap loopt gelijk met het kalenderjaar, van 1 januari t/m 31 december. Rekening houdend met het Verenigingsrecht, dien je uiterlijk 30 november van het lopende kalenderjaar je lidmaatschap op te zeggen als je het lidmaatschap met ingang van 1 januari van het volgende kalenderjaar wilt stopzetten. Dit geldt ook voor Externe Aansluiters (geen lidmaatschap - enkel opname in het Noloc beroepsregister, waarvoor je tijdig je beroepsregistratie dient te verlengen)  en voor eventuele aanvullingen op het lidmaatschap (PZO).

  Je ontvangt altijd per e-mail een bevestiging van de verwerking van je opzegging van het secretariaat.
  Graag vernemen wij bij je opzegging ook de reden daarvan (sluit het aanbod niet aan, tijdgebrek, financiele oorzaak, stop je met loopbaanadvieswerk, ga je met pensioen, of anderzijds).

  • Stuur een opzegging per e-mail naar: info@noloc.nl;
  • Na ontvangst van een bevestiging vanuit Noloc is de opzegging definitief.
 • Jobcoach - Waar kan ik op de site de informatie voor jobcoaches vinden?

  De website ondergaat momenteel een aantal wijzigingen en onderdelen worden nog aangevuld. Wanneer je op het blokje ‘ik ben lid’ klikt, vind je informatie voor jobcoaches. Klik je op het blokje ‘beroepsregistratie’ dan vind je informatie over de registratie-eisen voor het behalen van je ‘Noloc erkend jobcoach’ status. Alle informatie die je verder via de website kunt vinden en voor loopbaanprofessionals geldt, geldt ook voor jobcoachleden.

 • Jobcoach - Waarom betaal ik als jobcoach in 2017 meer contributie aan Noloc dan in 2016?

  Zoals ook in het aanmeldformulier voor jobcoaches in 2016 vermeld, hebben jobcoaches per 1 januari 2017 geen ‘status aparte’ meer bij Noloc. Zij kunnen van alle lidmaatschapsfaciliteiten gebruik maken: ten opzichte van 2016 nu ook van alle digitale vakbladen van Kloosterhof, deelname aan kwaliteitskringen en per 1 februari ook mogelijke inschrijving in een beroepsregister van Noloc (verplicht binnen uiterlijk 3 jaar na aanvang van je lidmaatschap). Heb je je als jobcoach in 2016 nog niet bij Noloc aangemeld? Dan kan je dat in 2017 uiteraard alsnog doen. Hiervoor meld je je aan via de website. Jobcoaches krijgen in 2017 50% korting op het inschrijfgeld.

 • Jobcoach - Ik was gecertificeerd jobcoach via de BJN, wat nu?

  Met de opheffing van BJN is ook de certificering via BJN opgeheven. Om in aanmerking te komen voor de titel Noloc Erkend Jobcoach moet je je bij Noloc opnieuw aanmelden als lid en je opnieuw laten registreren. Alle informatie over de Noloc beroepsregistratie vind je op onze website onder het blok “Beroepsregistratie”.

 • Jobcoach - Zijn er aparte kwaliteitskringen voor jobcoaches?

  Die zijn er niet, maar kunnen door jobcoaches zelf georganiseerd worden als daar behoefte aan is. Jobcoaches kunnen, als ze lid zijn, altijd aansluiten bij bestaande kwaliteitskringen. Hoe een kwaliteitskring opgezet kan worden is te vinden via de website van Noloc.

 • Jobcoach - Wat is de waarde van mijn Noloc aansluiting als jobcoach bij het UWV voor mededinging bij aanbestedingen?

  Voor het mededingen in aanbestedingen voor jobcoaching, moet de organisatie waartoe men behoort een rechtspersoon zijn. Daarnaast vraagt het UWV de jobcoachorganisaties de visie- en eindtermen van de beroepsvereniging voor jobcoaches te onderschrijven. Deze visie- en eindtermen zijn nu overgenomen door Noloc. Formele aansluiting bij Noloc is echter niet verplicht.