Recertificering Register Jobcoach

Recertificering Register Jobcoach

 • Hoe kom ik er achter wanneer mijn certificering verloopt?

  Op de Noloc website vind je in je profiel onder “mijn noloc” de datum tot wanneer je certificering geldig is. Ook staat die datum in de DNV Noloc Portal. Deze is in de portal direct zichtbaar op de “tegel” nadat je ingelogd bent.

 • Waar moet een portfolio voor recertificering aan voldoen?

  Bij de recertificering staat jouw ontwikkeling als Register Jobcoach (RJ) centraal. Hiertoe stel je een portfolio op. De eisen waaraan het recertificeringsportfolio moet voldoen vind je in het toetsingskader voor de RJ. In dit toetsingskader zijn ook handvatten opgenomen, die je helpen bij het opstellen van je portfolio. Per onderdeel vind je daar een toelichting over wat er van je wordt verwacht.

  De online wegwijzer is een enorm handig hulpmiddel. Deze geeft je extra inzicht in:

  • De stappen die je doorloopt
  • Tijdsindicatie per onderdeel
  • Wanneer je wat opstart


  én een hoop praktische tips!

 • Wanneer kan ik starten met het opbouwen van mijn portfolio voor de recertificering?

  Je kunt direct nadat je je (re)certificering hebt behaald, beginnen met het opbouwen van je (nieuwe) portfolio voor je recertificering.

 • Waar stel ik mijn portfolio voor recertificering op?

  Het toetsingsproces verloopt via DNV. Je maakt daarbij gebruik van het portfolio in de DNV Noloc Portal, de plek waar je je portfolio opbouwt en waar je vervolgens ook de aanvraag doet voor je recertificering.

 • Hoeveel tijd kost het opbouwen van mijn portfolio voor recertificering?

  In absolute zin is het lastig om iets over tijdsplanning te zeggen, omdat dat ook individueel is en aan je ambitieniveau ligt. Het is vooral belangrijk om op tijd te beginnen. Eigenlijk is het opbouwen van een portfolio iets wat continu je aandacht verdient, door bezig te zijn met Permanente Educatie (PE) en reflectie op je beroepsmatig handelen. Als je een jaar van tevoren begint met je portfolio heb je goed de tijd om alle stappen bewust te overwegen en je portfolio in orde te maken. Als je PE punten op orde zijn, zou het opbouwen van een portfolio ook in drie maanden moeten lukken, als je er tenminste de benodigde tijd voor inruimt, b.v. een dagdeel per week.

 • Hoe kan ik hulp krijgen bij het doorlopen van het recertificeringsproces?

  Allereerst is er de online wegwijzer, een enorm handig hulpmiddel.

  Als Noloc-lid is het daarnaast mogelijk om een mentor in te schakelen, die je begeleidt bij het doorlopen van het recertificeringsproces. Ook kan je deelnemen aan de vragenuurtjes over recertificering. Hiervoor kan je je opgeven via de Noloc Agenda.

 • Wat doet een mentor?

  Een mentor begeleidt je bij het doorlopen van het recertificeringsproces. Een mentor kan een stimulans geven aan je leerproces, leert de ervaring. Voor sommigen is een mentor essentieel. Om hierin een goede keuze te maken is het relevant om van jezelf te weten hoe bedreven je bent in het reflecteren op je gedrag en je afwegingen hierin op schrift te zetten. Het inschakelen van een mentor biedt echter geen garantie. Uiteindelijk ben en blijf je als professional zelf verantwoordelijk voor je portfolio.

 • Wat is de bedoeling van het beroepsgerichte cv (A1) bij de recertificering?

  In je beroepsgerichte cv geef je een globaal beeld van je hele loopbaan. Op de laatste vier jaar ga je specifiek in. Je beroepsgerichte cv geeft een beeld van wie jij bent als professional, van je ervaring en van je professionele en persoonlijke ontwikkeling. Denk aan opleidingen en cursussen, je werkzaamheden, doelgroepen en soort van vraagstukken waarmee je gewerkt hebt.

 • Hoeveel reflectieverslagen maak ik voor mijn portfolio?

  Je maakt één reflectieverslag voor je portfolio. Het aantal gevolgde reflectie bijeenkomsten neemt toe van één in 2024, twee in 2025, drie in 2026 tot vier vanaf 2027. Voor je portfolio maak je van één van die bijeenkomsten een reflectieverslag.

 • Wat is de status van de terugblik op je ontwikkelplan (onderdeel A2 toetsingskader)?

  Met je portfolio heb je de balans opgemaakt van waar je nu staat als professional. Het ontwikkelplan geeft daar een mooi vervolg aan door vooruit te kijken waar je je als professional op wil gaan richten de komende jaren en wat je wil leren of ontwikkelen. De assessor leest met je mee en voorziet je mogelijk van ontwikkelgerichte feedback, maar betrekt het ontwikkelplan niet bij de beoordeling.

 • Wat is de status van het ontwikkelplan (onderdeel A4 toetsingskader)?

  Met je portfolio heb je de balans opgemaakt van waar je nu staat als professional. Het ontwikkelplan geeft daar een mooi vervolg aan door vooruit te kijken waar je je als professional op wil gaan richten de komende jaren en wat je wil leren of ontwikkelen. De assessor leest met je mee en voorziet je mogelijk van ontwikkelgerichte feedback, maar betrekt het ontwikkelplan niet bij de beoordeling.

 • Welke voorwaarden zijn er voor intervisie?

  Het kan gaan om intervisie met een kwaliteitskring. Het kan ook gaan om intervisie met collega’s of andere professionals, wel of niet aangesloten bij Noloc, als het maar gaat om vakgerelateerde intervisie.

 • Waar vind ik de formulieren die ik als bewijs kan gebruiken voor deelname aan intervisie, supervisie of coaching?

  Als je als intervisie- of kwaliteitskring gebruik maakt van de planningstool van Noloc, dan kan je daar ook een bewijs van deelname vinden. Als je inlogt op je account op de Noloc website vind je onder ‘mijn profiel’ en dan ‘mijn bijeenkomsten’ een overzicht van de door jou bijwoonde bijeenkomsten. Hier vind je onder ‘mijn intervisiegroepen’ en ‘mijn kwaliteitskringen’ ook de betreffende bewijzen van deelname.

  Als je geen gebruik maakt van de planningstool of met vakgenoten buiten Noloc intervisie doet, dan kan je gebruik maken van het formulier in de DNV Noloc Portal. In het groene menu “Reflectie op je beroepsmatig handelen” vind je onder “Download A3.1...” een formulier dat je kan gebruiken als bewijsmateriaal voor je deelname aan reflectiebijeenkomsten.

 • Hoe verklaar ik dat ik werkzaam ben als uitvoerend jobcoach?

  In de DNV portal vind je onder A1 een check box die je kan aanvinken als je in de afgelopen vier jaar werkzaam bent geweest als uitvoerend jobcoach. Voorheen was dit een verklaring die je ondertekende. Dit is omgezet naar een “vinkje”.

 • Ik ben Register Jobcoach en wil me laten recertificeren. Hoe doe ik dat?

  Je kunt je via de DNV Noloc Portal aanmelden. Hiervoor heb je jouw Noloc-lidmaatschapsnummer of Noloc-aansluitnummer nodig. Als Noloc-lid vind je je lidmaatschapsnummer, na inloggen, op je profielpagina onder ‘Mijn Noloc’. Als externe aansluiter kun je je aansluitnummer opvragen via het secretariaat van Noloc: info@noloc.nl.

 • Hoe werkt het vullen van het portfolio in de DNV Noloc Portal?

  De teksten van je reflectieverslag en de reflectie-opdrachten voer je direct op de DNV Noloc Portal in. Uiteraard staat het je vrij om eerst zelf een verslag te schrijven en de onderdelen vervolgens te kopiëren naar de betreffende plek in het portfolio.

  Daarnaast voer je een aantal bewijzen in de portal in, bij voorbeeld van de gevolgde e-learnings en reflectiebijeenkomsten. Dit doe je door het bestand te uploaden.

  Tot slot vink je in de DNV Noloc Portal een aantal verklaringen aan, zoals de verklaring dat je op dit moment werkzaam bent als uitvoerend jobcoach. Voorheen moest je hier ook een bestand uploaden. Dit proces is vereenvoudigd. Je hoeft nu alleen een vinkje te zetten.

 • Waar kan ik met vragen over de DNV portal terecht?

  Louis Leemans is degene die de jobcoaches helpt met al hun vragen over de DNV Noloc Portal. Hem kan je bereiken via de “service” knop in de portal. Dat is een donkerblauwe knop die links boven in je scherm zit. Ook kan je contact maken via noloc@dnv.com.

 • Wat is een PE-punt?

  PE staat voor permanente educatie. Je verzamelt voor je portfolio 75 PE-punten, om daarmee aan te tonen hoe je je professionele en persoonlijke ontwikkeling als professional hebt vorm gegeven in de periode vanaf je vorige (re)certificering. Bij scholingsactiviteiten geldt dat 1 PE-punt staat voor 1 studiebelastingsuur.

 • Voor wat voor activiteiten krijg ik PE-punten?

  In het toetsingskader voor de recertificering voor Jobcoaches vind je onder onderdeel B. Permanente Educatie een overzicht van de verschillende categorieën PE-punten. Dit overzicht wordt op de volgende pagina’s in het toetsingskader in detail uitgewerkt. Hier staat precies waar je PE punten voor krijgt.

 • Hoe weet ik hoeveel PE-punten een scholingsactiviteit waard is?

  Voor scholingsactiviteiten is de hoofdregel: 1 PE-punt per studiebelastingsuur. Veelal staat het aantal studiebelastingsuren bij scholingsactiviteiten in een bewijs van deelname of in een bevestigingsmail. Het kan ook zijn dat je zelf de uren moet omrekenen naar PE-punten. Bij voorbeeld: 1 ECTS (Europees Studiepuntensysteem) = 28 PE-punten en 1 sbu (studiebelastingsuur) = 1 PE-punt.

 • Hoe verzamel ik de bewijsstukken voor de PE-punten?

  Voor elke activiteit die je doet verzamel je een apart bewijsstuk. De optimale situatie is dat je een bewijs van deelname hebt als bewijsstuk. Als je dat niet hebt, heb je de volgende alternatieven:

    • Een bevestigingsmail, bij voorkeur met het aantal uren (inclusief eventuele voorbereiding).
    • Een schermafbeelding, als bewijs dat je bij een onlinebijeenkomst aanwezig was of de scholing online hebt gevolgd.
    • Een factuur van de bijgewoonde bijeenkomst.
    • Een verslag van de bijeenkomst.
    • In de planningstool voor intervisie en kwaliteitskringen vind je een tool waarmee je een bijeenkomst kan plannen en na afronding ook een bewijs van deelname genereren. Dit bewijs kan je terugvinden onder “mijn noloc”.
 • Hoe voer ik PE-punten in de DNV-portal in?

  Je logt in op de DNV Noloc Portal. Links in het blauwe menu klik je op ‘certificaathouder/kandidaat’. Dan klik je op ‘PE-registratie’. Vervolgens krijg je rechts in je scherm onder aan de optie te zien ‘nieuwe PE-punten toevoegen’. Per activiteit voer je een bewijsstuk in op de portal. Zo verzilver je je PE-punten.

 • Hoe zit het met de minima en maxima per categorie PE-punten?

  In het toetsingskader zijn verschillende categorieën opgenomen waarvoor je PE-punten krijgt. Voor de eerste categorie, bij- en nascholingen in het vakgebied, geldt een minimum van 30. Dat betekent in de praktijk dat de benodigde 75 PE-punten allemaal in de eerste categorie, bij- en nascholing in het vakgebied, kunnen vallen. Voor de overige categorieën geldt een maximum.

 • Hoe kan ik PE-punten uit de Noloc Academie halen?

  De online Noloc Academie biedt heel veel praktische mogelijkheden om aan PE-punten te komen! Als deelnemer aan de Noloc Academie houd jij zelf je behaalde PE-punten bij voor de gevolgde webinars, e-learnings en podcasts (categorie 1). In de Noloc Academie vind je rechts in de bovenhoek onder “mijn profiel” een overzicht van door jou gevolgde activiteiten. Een screenshot van dit overzicht kan je gebruiken als bewijsmateriaal om in te voeren in de DNV-portal.

 • Hoe maak ik een overzicht van bijgewoonde Noloc bijeenkomsten voor de PE-punten?

  Als je inlogt op je account op de Noloc website vind je onder ‘mijn profiel’ en dan ‘mijn bijeenkomsten’ een overzicht van door jou bijwoonde online en live bijeenkomsten. Op dit moment maak je hiervan zelf een bewijs van deelname door een schermafbeelding te maken van de bijgewoonde bijeenkomsten. Eventueel kan je ook de bevestigingsmail voor de aanmelding of screenshot van de bijeenkomst gebruiken.

 • Hoe bepaal ik of een scholingsactiviteit binnen of buiten het vakgebied valt (categorie 1 of 3)

  Om voor jezelf te bepalen of scholing binnen of buiten het vakgebied valt, kan je terugvallen op de scope van het vakgebied, zoals die beschreven is in het beroepsprofiel.

 • Hoe lang is mijn certificaat geldig?

  Je certificaat als Register Jobcoach is 4 jaar geldig. Wil je je status in het beroepsregister behouden en opgenomen blijven, dan dien je je elke vier jaar opnieuw te recertificeren. Als je je certificering laat verlopen word je uit het beroepsregister gehaald en verlies je je certificering.

 • Hoe kom ik er achter tot wanneer mijn certificering geldig is?

  Op de Noloc website vind je in je profiel onder “mijn noloc” de datum tot wanneer je certificering geldig is. Ook staat die datum in de DNV Noloc Portal. Deze wordt direct zichtbaar op de “tegel” nadat je ingelogd bent.

 • Wanneer kan ik mijn recertificeringsportfolio ter beoordeling indienen?

  Je kunt je portfolio voor de recertificering vanaf drie maanden voordat je certificering verloopt ter beoordeling indienen. In dat geval blijft de datum van recertificering gelijk.

 • Hoe verloopt het proces nadat ik mijn portfolio voor de recertificering heb ingediend?

  Nadat je je portfolio hebt ingediend op de DNV Noloc Portal checkt DNV eerst je PE punten. Vervolgens benadert DNV een assessor met de vraag om jouw portfolio te beoordelen. De assessor leest je portfolio en doet daar schriftelijk verslag van op een beoordelingsformulier, gepaard met een advies voor een positief, uitgesteld of negatief advies. DNV, als onafhankelijke toetsende instelling, neemt uiteindelijk het besluit over de toetsing.

  Je krijgt, in de regel binnen 6 tot 8 weken na het indienen van je portfolio, van DNV een bericht met de uitslag van de toetsing. Het beoordelingsformulier kan je downloaden in de DNV portal. Daar staat de uitslag en je ontwikkeladvies in verwoord.

 • Welke certificeringsadviezen kan een assessor geven over mijn portfolio?

  Er zijn drie adviezen mogelijk:

   1. Positief advies: je voldoet aan de eisen voor de recertificering als Register Jobcoach.
   2. Uitgesteld advies: je wordt gevraagd om je portfolio op een of meerdere onderdelen aan te vullen, waarna de assessor opnieuw een advies geeft, in dit geval positief of negatief.
   3. Negatief advies: je portfolio voldoet niet aan de recertificeringseisen en je verliest, nadat je certificering is verlopen, je status als Register Jobcoach. Ook wordt je dan uit het beroepsregister gehaald.

  Op basis van het advies van de assessor, neemt DNV een definitief certificatiebesluit. Bij een positief certificatiebesluit blijf je opgenomen in het beroepsregister en mag je het keurmerk als Register Jobcoach blijven dragen.

 • Wat gebeurt er als ik een uitgesteld advies krijg?

  Als je een uitgesteld advies krijgt, omdat het portfolio nog niet op alle onderdelen voldoet, dan krijg je een of meerdere aanvullende opdrachten. Je hebt 3 maanden beschikbaar om je portfolio op dat onderdeel aan te passen. Vervolgens wordt de aanvullende opdracht beoordeeld en volgt een nieuw advies. Mocht je een negatief advies krijgen, dan is het wel mogelijk om opnieuw een portfolio in te dienen. Als je een uitgesteld of negatief advies krijgt is het zeker het overwegen waard om een mentor in te schakelen. Mogelijk dat dat net het benodigde steuntje in de rug geeft.

   

 • Wat gebeurt er als ik een negatief advies krijg?

  Als je een negatief advies krijgt, dan heb je 3 maanden beschikbaar om een heel nieuw portfolio te maken en in te dienen. Als je voor dit nieuwe portfolio een positief advies krijgt, dan wordt je keurmerk weer geactiveerd.

 • Kan ik bezwaar maken tegen mijn beoordeling?

  Ja, dat kan. Het maken van bezwaar tegen je beoordeling doe je rechtstreeks bij DNV, als verantwoordelijke voor de toetsing. In de mail met het certificatiebesluit staat hoe je dit kan doen.

 • Wat zijn de kosten van recertificering?

  De kosten van recertificering bedragen in 2023 € 200,- exclusief btw. Je betaalt dit bedrag rechtstreeks aan DNV. In geval van herbeoordeling naar aanleiding van een uitgesteld advies, bedragen de kosten in 2023 € 75,- exclusief btw. Ook dit bedrag betaal je rechtstreeks aan DNV.

   

 • Wat zijn de kosten voor opname in het beroepsregister?

  Aan opname in het beroepsregister zijn voor Noloc-leden geen kosten verbonden.

  Externe aansluiters betalen een jaarlijks bedrag om in het beroepsregister te worden opgenomen. De registerbijdrage voor 2023 is € 202,50 exclusief btw op jaarbasis ingaande na certificering. De éénmalige inschrijfkosten voor verkrijging van het aansluitnummer bedragen in 2023 € 100,- exclusief btw. Als externe aansluiter ontvang je hiervoor een factuur van Noloc.

 • Hoe vind ik een mentor? En wat zijn de kosten?

  Op de Noloc website vind je informatie over wat een mentor voor je kan betekenen. Ook vind je daar een overzicht van mentoren die je kunnen begeleiden. De kosten bedragen € 75,-, die je rechtstreeks aan de mentor betaalt.

 • Inloggen in het DNV certificeringsportal. Hoe doe ik dat?

  Het proces van (re)certificeren, het maken en indienen van je portfolio, verloopt via het certificeringsportal DNV Noloc Portal. Vanwege aangescherpte veiligheidseisen is het inloggen beter beveiligd, via tweefactorauthenticatie (2FA).

  Hoe log je in?

  • Open de Google Authenticator op je telefoon. 
  • Heb je deze app nog niet op je telefoon staan? Installeer ‘m dan eerst. 
  • Heb je nog geen account in de Google Authenticator? Voeg dit dan toe door de QR-code te scannen (deze verschijnt als je in de DNV Portal je e-mail intypt en het juiste bijbehorende wachtwoord).
  • Voer de Google 2FA-code in die in de Google Authenticator verschijnt en kies dan inloggen.


  Lukt het niet? 
  Neem contact op met de certificerende instelling DNV via noloc@dnv.com. Of bel Louis Leemans: 010-2922778.