Recertificering Register Jobcoach

Recertificering Register Jobcoach

 • Ik ben Register Jobcoach en wil me laten recertificeren. Hoe doe ik dat?

  Het toetsingsproces verloopt via DNV. Je kunt je via de DNV Noloc Portal aanmelden. Hiervoor heb je jouw Noloc-lidmaatschapsnummer of Noloc-aansluitnummer nodig. Als Noloc-lid vind je je lidmaatschapsnummer, na inloggen, op je profielpagina in ‘Mijn Noloc’. Als externe aansluiter kun je je aansluitnummer opvragen via het secretariaat van Noloc: info@noloc.nl.

 • Welke eisen worden er gesteld aan recertificering als Register Jobcoach?

  Bij recertificering staat jouw ontwikkeling als Register Jobcoach centraal. Bij recertificering dien je een portfolio ter beoordeling in te dienen, die bestaat uit de volgende twee onderdelen:

  1. Een beschrijving van je professionele en persoonlijke ontwikkeling gedurende de afgelopen vier jaar.
  2. Het aantonen van de bijbehorende ondernomen ontwikkelgerichte activiteiten (PE-punten).

  Beide onderdelen bestaan uit verschillende sub-onderdelen. 

  Meer info over de recertificeringseisen: https://www.noloc.nl/recertificeren-als-rj.

 • Hoe zijn de recertificeringseisen tot stand gekomen?

  De recertificeringseisen die aan een Register Jobcoach worden gesteld zijn in stand gekomen in samenwerking met de erkende jobcoach opleiders.

 • Wanneer kan ik starten met het opbouwen van mijn recertificeringsportfolio?

  Je kunt direct nadat je je certificering hebt behaald, beginnen met het opbouwen van je recertificeringsportfolio. Maak hierbij gebruik van het recertificeringsportfolio dat in je persoonlijke DNV Noloc Portal is klaargezet.

 • Wat is de doorlooptijd van het recertificeringsproces RJ?

  Nadat je je recertificeringsdossier ter beoordeling hebt ingediend, dien je rekening te houden met een beoordelingstermijn van 6 tot 8 weken.

 • Wanneer kan ik mijn recertificeringsportfolio ter beoordeling indienen?

  Je kunt je recertificeringsfolio drie maanden voordat je certificering verloopt ter beoordeling indienen.

 • Wat gebeurt er nadat ik mijn recertificeringsportfolio ter beoordeling heb ingediend?

  Als je je recertificeringsportfolio ter beoordeling hebt ingediend, wordt deze schriftelijk beoordeeld door twee assessoren. Zij beoordelen onafhankelijk van elkaar of je portfolio aan alle eisen van het toetsingskader voldoet, en geven vervolgens een gezamenlijk advies aan DNV, de certificerende instantie. Daarbij zijn drie adviezen mogelijk:

  1. Positief advies: je voldoet aan de recertificeringseisen Register Jobcoach voor het beroepsregister.
  2. Uitgesteld advies: je wordt gevraagd je portfolio op een of meerdere onderdelen aan te vullen, waarna een definitief advies wordt genomen.
  3. Negatief advies: je voldoet niet aan de recertificeringseisen en verliest nadat je certificering is verlopen je status als Register Jobcoach. Ook wordt je op dat moment uit het beroepsregister verwijderd.

  Op basis van het advies van de assessoren, neemt DNV een definitief certificatiebesluit. Bij een positief certificatiebesluit blijf je opgenomen in het beroepsregister en mag je het RJ-keurmerk blijven dragen.

 • Kan ik bezwaar maken tegen mijn beoordeling?

  Ja, dat kan. Het maken van bezwaar tegen je beoordeling doe je rechtstreeks bij DNV, die verantwoordelijk is voor de toetsing.

 • Wat zijn de kosten van recertificering?

  De kosten van recertificering bedragen € 200,- exclusief btw. Je betaalt dit bedrag rechtstreeks aan DNV. In geval van herbeoordeling naar aanleiding van een uitgesteld advies, bedragen de kosten € 75,- exclusief btw. Ook dit bedrag betaal je rechtstreeks aan DNV.

 • Wat zijn de kosten voor opname in het beroepsregister?

  Aan opname in het beroepsregister zijn voor Noloc-leden geen verdere kosten verbonden.

  Externe aansluiters betalen een jaarlijks bedrag om in het beroepsregister te worden opgenomen. De registerbijdrage voor 2023 is € 202,50 exclusief btw op jaarbasis ingaande na certificering. De éénmalige inschrijfkosten voor verkrijging van het aansluitnummer bedragen € 100,- exclusief btw. Je ontvangt hiervoor een factuur van Noloc.

 • Hoe lang is mijn RJ-certificaat geldig?

  Het afgegeven RJ-certificaat kent een geldigheidsduur van 4 jaar. Daarna vervalt je status als Register Jobcoach, alsook je opname in het beroepsregister. Wil je je status als Register Jobcoach behouden en opgenomen blijven in het beroepsregister, dan dien je je vierjaarlijks te recertificeren.