Intervisie

Het Noloc-keurmerk stelt hoge eisen aan kwaliteit en professionaliteit van jou als loopbaanprofessional of jobcoach. Eén van deze eisen is reflecteren op je handelen in interactie met anderen in een professionele setting. Dat kan coaching, supervisie of intervisie zijn.

Reflecteren op je handelen in interactie met anderen (intervisie of coaching) is een verplicht onderdeel van het recertificeringsproces. Als hulpmiddel is er voor Noloc-leden een planningstool intervisie beschikbaar. Hiermee kun je samen met je intervisiegenoten bijeenkomsten inplannen en een bewijs genereren dat je hebt deelgenomen aan intervisie. Dit deelnamebewijs kun je opvoeren in het DNV-systeem ten behoeve van je recertificering.

Wat is intervisie

De kracht van intervisie is ervaringsgericht en blijvend leren in samenwerking met vakgenoten. Leren van elkaar. Leren van wat er goed gaat. Leren van wat er beter kan. Stukjes van onszelf ontdekken die we nog niet kenden. Al deze vormen van leren dragen bij aan de bevordering van jouw deskundigheid en persoonlijke ontwikkeling.

Bij intervisie bespreken vakgenoten op een methodische manier vraagstukken uit de eigen werkpraktijk. Deelnemers leren elkaar te consulteren over eigen werkvragen en deze op een niet oordelende, maar lerende manier te behandelen. Iemand die een probleem of vraag heeft laat zich door zijn collega's adviseren en leert daarvan. Zijn of haar collega's kunnen tegelijkertijd hun adviesvaardigheden ontwikkelen door samen aan het vraagstuk van de collega te werken. Hierdoor verbeteren de deelnemers hun professionaliteit en wordt er gewerkt aan meer gedeelde opvattingen over het handelen in bepaalde werksituaties.

Meer weten over intervisie? Volg de e-learning intervisie in de Noloc Academie


Intervisiegroepen

Binnen Noloc bestaan momenteel zo’n 50 intervisiegroepen. Iedere intervisiegroep bestaat uit 5 tot (circa) 8 personen. Vanuit Noloc is er voor leden een planningstool beschikbaar om bijeenkomsten van intervisiegroepen vast te leggen, en de aanwezige deelnemers voorzien van een ‘bewijs van deelname’, die gebruikt kan worden tbv het recertificerings-portfolio. Er kunnen in een intervisiegroep ook vakcollega's zitten die geen Noloc-lid zijn (in tegenstelling tot de Noloc kwaliteitskring). Zij kunnen echter geen gebruik maken van de planningstool.

Rechtstreekse toegang tot het planningstool voor intervisiegroepen vind je via deze weblink. Om toegang te krijgen tot het planningstool, moet je wel zijn ingelogd op ‘mijn Noloc’.


Lid worden van een intervisiegroep

Wil je lid worden van een intervisiegroep? Een overzicht van de bestaande intervisiegroepen is te vinden via de planningstool intervisie. Het kan zijn dat een intervisiegroep ‘vol’ is. In dat geval heb je altijd de mogelijkheid om zelf een nieuwe intervisiegroep te starten.


Een nieuwe intervisiegroep starten

Wil je een nieuwe intervisiegroep starten? Dat kan! Je kunt hiervoor zelf Noloc-leden in je regio benaderen (bijvoorbeeld via het leden-register op de website) of het Noloc-secretariaat inschakelen om je oproep onder de Noloc-leden in een bepaalde regio te verspreiden. Je kunt ook zelf een nieuwe intervisiegroep opstarten met behulp van de planningstool intervisiegroep en deze openstellen voor nieuwe leden.