Intervisie

Het Noloc-keurmerk stelt hoge eisen aan kwaliteit en professionaliteit van jou als loopbaanprofessional of jobcoach. Eén van deze eisen is reflecteren op je handelen in interactie met anderen in een professionele setting. Dat kan coaching, supervisie of intervisie zijn.

De kracht van intervisie is ervaringsgericht en blijvend leren in samenwerking met vakgenoten. Leren van elkaar. Leren van wat er goed gaat. Leren van wat er beter kan. Stukjes van onszelf ontdekken die we nog niet kenden. Al deze vormen van leren dragen bij aan de bevordering van jouw deskundigheid en persoonlijke ontwikkeling.

Meer weten over intervisie? Volg de e-learning intervisie in de Noloc Academie

Reflecteren op je handelen in interactie met anderen (intervisie of coaching) is een verplicht onderdeel van het recertificeringsproces. Als hulpmiddel is er voor Noloc-leden een planningstool intervisie beschikbaar. Hiermee kun je samen met je intervisiegenoten bijeenkomsten inplannen en een bewijs genereren dat je hebt deelgenomen aan intervisie. Dit deelnamebewijs kun je opvoeren in het DNV-systeem ten behoeve van je recertificering. Let op: in een intervisiegroep kunnen ook vakcollega's zitten die geen Noloc-lid zijn. Hiervoor is geen minimaal aantal deelnemers vereist (in tegenstelling tot de Noloc kwaliteitskring).

Als je bent ingelogd, klik je hier om naar de planningstool intervisie te gaan. 

Kwaliteitskringen

Binnen Noloc bestaan ongeveer 60 kwaliteitskringen bestaande uit loopbaanprofessionals en/of jobcoaches, allen Noloc-lid. Een kwaliteitskring is gericht op uitwisseling van kennis en ervaring. Bijvoorbeeld over vakinhoudelijke ontwikkelingen, specialisaties en stromingen, loopbaaninstrumenten en trends op de arbeidsmarkt. De vorm is vrij te bepalen. Deze kan variëren van workshops door deelnemers, casuïstiek en intervisie tot tips over opleidingen en symposia, boekbesprekingen, het uitnodigen van een spreker of een bedrijfsbezoek.

Er is ruimte voor zowel inhoudelijke verdieping alsook supervisie en intervisie. Wil je aansluiten bij een bestaande kwaliteitskring binnen Noloc? Zoek een kwaliteitskring bij jou in de buurt of start er één op.