Intervisie

Het Noloc-keurmerk stelt hoge eisen aan kwaliteit en professionaliteit van jou als loopbaanprofessional of jobcoach. Eén van deze eisen is reflecteren op je handelen in interactie met anderen in een professionele setting. Dat kan coaching, supervisie of intervisie zijn.

De kracht van intervisie is ervaringsgericht en blijvend leren in samenwerking met vakgenoten. Leren van elkaar. Leren van wat er goed gaat. Leren van wat er beter kan. Stukjes van onszelf ontdekken die we nog niet kenden. Al deze vormen van leren dragen bij aan de bevordering van jouw deskundigheid en persoonlijke ontwikkeling.

Reflecteren op je handelen in interactie met anderen (intervisie of coaching) is een verplicht onderdeel van het recertificeringsproces. Als hulpmiddel is er voor Noloc-leden een planningstool intervisie beschikbaar. Hiermee kun je samen met je intervisiegenoten bijeenkomsten inplannen en een bewijs genereren dat je hebt deelgenomen aan intervisie. Dit deelnamebewijs kun je opvoeren in het DNV-systeem ten behoeve van je recertificering.

Als je bent ingelogd, klik je hier om naar de planningstool intervisie te gaan.