Gedragscode

    De gedragsregels voor beroepsuitoefening 

    Noloc-leden volgen bij hun beroepsuitoefening de gedragsregels die zijn opgenomen in de Noloc gedragscode. Het lidmaatschap en de code zijn een middel manier waarop Noloc-leden zichtbaar laten zien zich kwalitatief en professioneel te willen onderscheiden. Tegen Noloc-leden die zich niet aan de Noloc-gedragscode houden kan bij Noloc een klacht worden ingediend, die door de Raad voor Klachtenbehandeling zal worden behandeld.  

    Per 1 februari 2022 is de nieuwe gedragscode van toepassing voor alle Register Loopbaanprofessionals, Register Jobcoaches en aspirant leden van Noloc. Deze vernieuwde gedragscode vervangt de oude en sluit aan bij het nieuwe keurmerk. Daarnaast is de gedragscode weer helemaal up-to-date met meer aandacht voor belangentegenstelling en voor diversiteit en inclusie.

    We raden je aan om de gedragscode goed door te lezen en uiteraard om ernaar te verwijzen en naar te handelen in je dagelijkse beroepspraktijk. Ook de e-learning Ethiek in de Noloc Academie kan je ondersteunen om meer grip te krijgen op ethische kwesties. Heb je vragen over de gedragscode dan kun je je wenden tot Connie van der Zwan, secretaris van Noloc (secretaris@noloc.nl).

    Download hier de gedragscode.