Gedragscode

    De gedragsregels voor beroepsuitoefening 

    Noloc-leden volgen bij hun beroepsuitoefening de gedragsregels, die zijn opgenomen in de Noloc gedragscode. Aan de hand van het  lidmaatschap en deze gedragscode maken Noloc-leden zichtbaar dat ze kwaliteit en professionaliteit uitstralen. Tegen Noloc-leden die zich niet aan de Noloc-gedragscode houden, kan bij Noloc een klacht worden ingediend die door de Raad voor Klachtenbehandeling in behandeling wordt genomen.

    We raden je aan om de Noloc gedragscode goed door te lezen en naar te handelen in je dagelijkse beroepspraktijk. Verwijs er ook naar op je website. Ook de e-learning Ethiek in de Noloc Academie kan je ondersteunen om meer grip te krijgen op ethische kwesties. Heb je vragen over de gedragscode? Neem dan contact op met Connie van der Zwan, secretaris Noloc, via secretaris@noloc.nl.

    Download de Noloc gedragscode