1. Home
 2. Over Noloc
 3. Platform Noloc...

Platform Noloc Kennisprofessionals

   

Het Platform Noloc Kennisprofessionals biedt ruimte aan professoren, hoogleraren, docenten, onderzoekers, auteurs, ontwikkelaars, decanen en andere aansprekende professionals in ons vakgebied. Zij beschikken vanuit verschillende disciplines over deskundigheid en passie om bij te dragen aan de ontwikkeling van de loopbaanprofessie. Zij delen hun kennis en inzichten, adviseren het bestuur en de commissies en dragen zo actief bij aan de ontwikkeling van Noloc en haar leden.

Voordelen deelname

Voor de kennisprofessional biedt het platform een uitgelezen kans om:

 • samenwerking en verbinding te zoeken met de praktijk en de beroepsvereniging
 • kennis en inspiratie uit te wisselen met een actief netwerk van vakinhoudelijke collega’s
 • mee te bouwen aan de ontwikkeling van de loopbaanprofessie
 • een geïnteresseerd publiek te vinden voor het delen van hun vakdeskundigheid in de vorm van artikelen, blogs, masterclasses, presentaties, etc.

En er zijn nog meer voordelen:

 • gebruik logo Noloc Kennisprofessional
 • abonnement digitale versie tijdschrift Loopbaanvisie en de daaraan gekoppelde kennisbank van Uitgeverij Kloosterhof
 • ontvangt Noloc nieuwsbrief
 • toegang tot webinars

foto: bijeenkomst Platform Noloc Kennisprofessionals in december 2019
 
Profiel Noloc Kennisprofessional

Een Noloc Kennisprofessional heeft zijn sporen in de loopbaanprofessie (loopbaanbegeleiding of jobcoaching) verdiend en is nog steeds actief betrokken bij de ontwikkeling van het loopbaanvak in de breedste zin van het woord.

De kennisprofessional heeft een specifieke vakdeskundigheid in het beroepsdomein van loopbaanbegeleiding/jobcoaching en loopbaanmanagement en is werkzaam op het gebied van:

 • onderzoek en onderzoeksontwikkeling
 • onderwijs en onderwijsontwikkeling
 • beleid en beleidsontwikkeling
 • instrument- en methodiekontwikkeling
 • overige relevante kennisgebieden.

De kennisprofessional is in staat om van afstand naar het beroepsdomein te kijken, signaleert ontwikkelingen en trends, identificeert toekomstige vraagstukken en weet zijn kennis op creatieve en constructieve wijze in te zetten om te anticiperen op de uitdagingen van de toekomst.

Activiteiten

De kennisprofessionals komen twee keer per jaar bijeen, live of bij uitzondering online. Per keer houdt een van de kennisprofessionals een inspirerende inleiding. Daarna volgt dialoog met de leden van het platform en overige aanwezige leden, zoals bestuursleden, leden van de ledenraad en overige aanwezige leden. De bijeenkomsten bestaan uit maximaal 30 deelnemers.Wie zijn de kennisprofessionals?

De kennisprofessionals stellen zich graag voor. Lees hier een interview met Daniel Kooistra en Els Ackerman over hun motivatie om deel te nemen aan het platform.

Overzicht Kennisprofessionals:

 
Lid worden? 

 

Neem bij interesse om toe te treden tot het Platform Noloc Kennisprofessionals vrijblijvend contact op met Ruerdje van Mierlo, programmamanager Platform Noloc Kennisprofessionals via info@noloc.nl.