Platform Noloc Kennisprofessionals

Het Platform Noloc Kennisprofessionals biedt ruimte aan professoren, hoogleraren, docenten, onderzoekers, ontwikkelaars Logo Kennisprofessional tbv online gebruik lage resolutieen andere aansprekende professionals op ons vakgebied. Zij beschikken vanuit verschillende disciplines over deskundigheid en passie om bij te dragen aan de ontwikkeling van de loopbaanprofessie. Hun inzichten en expertise delen ze met het bestuur en de commissies. 

Voordelen deelname

 • Samenwerking en verbinding zoeken met de praktijk en de beroepsvereniging.
 • Kennis en inspiratie uitwisselen met een actief netwerk van vakcollega’s.
 • Meebouwen aan de ontwikkeling van de loopbaanprofessie.
 • Delen van expertise in de vorm van artikelen, blogs, masterclasses, podcasts etc. voor breed publiek.
 • Gebruik van het exclusieve logo Noloc Kennisprofessional.

Kennisprofessionals okt 2022

Achtergrond kennisprofessional
Een Noloc Kennisprofessional heeft zijn sporen verdiend in de loopbaanprofessie en is nog steeds actief betrokken bij de ontwikkeling van het loopbaanvak in de breedste zin van het woord. De professional heeft een specifieke vakdeskundigheid in het beroepsdomein van loopbaanbegeleiding/jobcoaching en loopbaanmanagement en is werkzaam op het gebied van relevante kennisgebieden zoals:

 • onderzoek en onderzoeksontwikkeling
 • onderwijs en onderwijsontwikkeling
 • beleid en beleidsontwikkeling
 • instrument- en methodiekontwikkeling

Wat doet een kennisprofessional?

 • kijkt van afstand naar het beroepsdomein
 • signaleert ontwikkelingen en trends
 • identificeert toekomstige vraagstukken
 • zet kennis op creatieve en constructieve wijze in te zetten ten gunste van het loopbaanvak

Gezamenlijke activiteiten
De kennisprofessionals komen twee keer per jaar bijeen. Per keer houdt een van de professionals een inspirerende inleiding. Daarna volgt de dialoog met de andere leden van het platform en overige aanwezige leden, zoals bestuursleden, leden van de ledenraad en overige aanwezige leden. De bijeenkomsten bestaan uit maximaal 30 deelnemers.

Lees in een interview met Daniel Kooistra wat hem motiveert om deel te nemen aan dit platform.

Overzicht Kennisprofessionals

Els Ackerman

Doreen Admiraal

Alex Engel

Daniel Kooistra

Dr. Kara Vloet

Marinka Kuijpers

Marian Thunnissen

Judith Semeijn

Jan Woldendorp

Esther van Dijk

Beatrice van der Heijden

Martine Buijsen

Maarten Freriks

Marlies van van Venrooij

Rianne Wolberink-van Aanholt

Jouke Post

Marie-Louise Rickhoff

Jan Schuitemaker

Aaltje Vincent

Heidi Jansen

Ivette Kleijngeld

Aniek Draaisma

Lid worden? 

Interesse om toe te treden tot het Platform Noloc Kennisprofessionals? Neem vrijblijvend contact op met Ruerdje van Mierlo, bestuurslid van Noloc en programmamanager Platform Noloc Kennisprofessionals via info@noloc.nl.

Bestuurslid Noloc Ruerdje

Ruerdje van Mierlo