Platform Noloc Kennisprofessionals

Het Platform Noloc Kennisprofessionals biedt ruimte aan professoren, hoogleraren, docenten, onderzoekers, auteurs, ontwikkelaars,Logo Kennisprofessional tbv online gebruik lage resolutie decanen en andere aansprekende professionals in ons vakgebied. Zij beschikken vanuit verschillende disciplines over deskundigheid en passie om bij te dragen aan de ontwikkeling van de loopbaanprofessie. Zij delen hun kennis en inzichten, adviseren het bestuur en de commissies en dragen zo actief bij aan de ontwikkeling van Noloc en haar leden.

Voordelen deelname
Voor de kennisprofessional biedt het platform een uitgelezen kans om:

 • samenwerking en verbinding te zoeken met de praktijk en de beroepsvereniging
 • kennis en inspiratie uit te wisselen met een actief netwerk van vakinhoudelijke collega’s
 • mee te bouwen aan de ontwikkeling van de loopbaanprofessie
 • een geïnteresseerd publiek te vinden voor het delen van hun vakdeskundigheid in de vorm van artikelen, blogs, masterclasses, presentaties, etc.

En er zijn nog meer voordelen:

 • gebruik logo Noloc Kennisprofessional
 • abonnement digitale versie tijdschrift Loopbaanvisie en de daaraan gekoppelde kennisbank van Uitgeverij Kloosterhof
 • ontvangt Noloc nieuwsbrief
 • toegang tot webinars

kennisprofessionals december 2019

foto: bijeenkomst Platform Noloc Kennisprofessionals in december 2019

Profiel Noloc Kennisprofessional
Een Noloc Kennisprofessional heeft zijn sporen in de loopbaanprofessie (loopbaanbegeleiding of jobcoaching) verdiend en is nog steeds actief betrokken bij de ontwikkeling van het loopbaanvak in de breedste zin van het woord.

De kennisprofessional heeft een specifieke vakdeskundigheid in het beroepsdomein van loopbaanbegeleiding/jobcoaching en loopbaanmanagement en is werkzaam op het gebied van:

 • onderzoek en onderzoeksontwikkeling
 • onderwijs en onderwijsontwikkeling
 • beleid en beleidsontwikkeling
 • instrument- en methodiekontwikkeling
 • overige relevante kennisgebieden.

De kennisprofessional is in staat om van afstand naar het beroepsdomein te kijken, signaleert ontwikkelingen en trends, identificeert toekomstige vraagstukken en weet zijn kennis op creatieve en constructieve wijze in te zetten om te anticiperen op de uitdagingen van de toekomst.

Activiteiten
De kennisprofessionals komen twee keer per jaar bijeen, live of bij uitzondering online. Per keer houdt een van de kennisprofessionals een inspirerende inleiding. Daarna volgt dialoog met de leden van het platform en overige aanwezige leden, zoals bestuursleden, leden van de ledenraad en overige aanwezige leden. De bijeenkomsten bestaan uit maximaal 30 deelnemers.Wie zijn de kennisprofessionals?

De kennisprofessionals stellen zich hieronder voor. Lees in een interview met Daniel Kooistra wat hem motiveert om deel te nemen aan dit platform.

Overzicht Kennisprofessionals

Els Ackerman

Doreen Admiraal

Alex Engel

Daniel Kooistra

Dr. Kara Vloet

Marinka Kuijpers

Marian Thunnissen

Judith Semeijn

Jan Woldendorp

Esther van Dijk

Beatrice van der Heijden

Martine Buijsen

Maarten Freriks

Marlies van van Venrooij

Rianne Wolberink-van Aanholt

Jouke Post

Marie-Louise Rickhoff

Jan Schuitemaker

Aaltje Vincent

Ivette Kleijngeld

Aniek Draaisma

Lid worden? 

Ruerdje van Mierlo

Neem bij interesse om toe te treden tot het Platform Noloc Kennisprofessionals vrijblijvend contact op met Ruerdje van Mierlo, programmamanager Platform Noloc Kennisprofessionals via info@noloc.nl.