1. Home
  2. Over Noloc
  3. Bestuur en Ledenraad

Bestuur en Ledenraad

  

Bestuur

Het algemeen bestuur van Noloc bestaat uit zeven leden (er zijn momenteel twee vacatures) en komt maandelijks bij elkaar.  
Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur.  

Overzicht bestuursleden:


Ledenraad

De Ledenraad bestaat uit 11 tot 15 leden, en vormt een gekozen regionale vertegenwoordiging van de Noloc-leden. De ledenraad benoemt de bestuursleden en ziet toe op het functioneren van het bestuur.

De belangrijkste taken van de Ledenraad zijn:
- het vertegenwoordigen van de leden
- het adviseren en meebeslissen over de koers, het beleid en de reglementen van Noloc;
- het houden van toezicht op het functioneren van bestuur;
- het benoemen van bestuursleden en leden van statutaire commissies;
- het zijn van klankbord, informatiebron en gesprekspartner zijn voor bestuur en leden.

Begin 2020 zijn er weer verkiezingen voor de Ledenraad van de Noloc. Een mooie kans om als lid invloed uit te oefenen op de koers van een vereniging met ambitie! Lees meer... 
 

Overzicht ledenraadsleden: