Bestuur

Bestuur

Het algemeen bestuur van Noloc bestaat bij voorkeur uit zeven leden en komt maandelijks bij elkaar.  
Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. 

Overzicht bestuursleden:

Johan van 't Zand

Marea de Bruijn

Jeroen Bregman

Ruerdje van Mierlo-de Cock

Ester Leibbrand

Connie van der Zwan