1. Home
  2. Over Noloc
  3. Bestuur en Ledenraad

Bestuur en Ledenraad

  

Bestuur

Het algemeen bestuur van Noloc bestaat uit zeven leden (er zijn momenteel twee vacatures) en komt maandelijks bij elkaar.  
Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur.  

Overzicht bestuursleden:


Ledenraad

De Ledenraad bestaat uit 11 tot 15 leden, en vormt een gekozen regionale vertegenwoordiging van de Noloc-leden. De ledenraad benoemt de bestuursleden en ziet toe op het functioneren van het bestuur.

De belangrijkste taken van de Ledenraad zijn:
- het vertegenwoordigen van de leden
- het adviseren en meebeslissen over de koers, het beleid en de reglementen van Noloc;
- het houden van toezicht op het functioneren van bestuur;
- het benoemen van bestuursleden en leden van statutaire commissies;
- het zijn van klankbord, informatiebron en gesprekspartner zijn voor bestuur en leden.


Verkiezingen Ledenraad Noloc 2020-2023: 
De termijn voor het indienen van je kandidaatstelling is inmiddels gesloten. Er hebben zich 13 leden benoembaar gesteld. Alle leden krijgen op 20 februari 2020 een e-mail over de procedure en de mogelijkheid tot bezwaar (t/m 27 februari 2020).

Lees hier meer over de kandidaten... (eerst inloggen)

 

Overzicht ledenraadsleden 2017-2020: