Bestuur

Bestuur

Het algemeen bestuur van Noloc bestaat uit 6 leden en komt maandelijks bij elkaar. Elk bestuurslid heeft een eigen portefeuille en takenpakket. De bestuursleden werken veelal in een team met een of meer (externe) professionals en/of sturen een coördinator aan die samen met actieve vrijwilligers een commissie vormt. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. 

De bestuursleden en hun portefeuille: 

Angelique Jansen Markt & Markontwikkeling
Jeroen Bregman Bedrijfvoering & Internationaal
Connie van der Zwan Beroepsregistratie & Certificering
Johan van 't Zand Leden & Ledenbinding
Maartje Jonker  Marketing & Communicatie
Lenneke Brouwers Programmering & Professionalisering Angelique Jansen

Maartje Jonker-Douma

Johan van 't Zand

Lenneke Brouwers

Jeroen Bregman

Connie van der Zwan