Reglement voor Klachtenbehandeling

  Ieder Noloc-lid volgt bij zijn beroepsuitoefening de gedragsregels die zijn opgenomen in de Noloc gedragscode

  Het Reglement voor Klachtenbehandeling (ook wel klachtenreglement genoemd) regelt de wijze waarop eventuele klachten en geschillen rond de Gedragscode van Noloc worden behandeld. Hiervoor is de Raad voor Klachtenbehandeling ingesteld. Alle leden van Noloc zijn onderworpen aan de behandeling van klachten volgens de bepalingen in dit klachtenreglement. Niet-leden die in het beroepsregister van Noloc zijn opgenomen worden per overeenkomst gebonden aan de Noloc gedragscode en het Reglement voor Klachtenbehandeling. 

  Taak van de Raad voor Klachtenbehandeling

  De Raad heeft tot taak om klachten die zijn ontstaan ten opzichte van leden (en niet-leden die zijn opgenomen in het Beroepsregister) te onderzoeken en te beoordelen naar de letter en de geest van de Noloc gedragscode. 

  Samenstelling van de Raad

  De Raad is een statutair orgaan van Noloc en functioneert onafhankelijk. De samenstelling is geregeld in artikel 7:2, lid 3 van de statuten van de vereniging: 'De Raad bestaat uit een voorzitter en vier leden. De voorzitter en bij voorkeur één lid zijn geen lid van de vereniging. De voorzitter en bij voorkeur nog een ander lid dienen het Doctoraal of Master examen Nederlands Recht met goed gevolg te hebben afgelegd. Van de andere leden zijn er tenminste twee langdurig als loopbaanprofessional werkzaam of werkzaam geweest.'

  Eerdere uitspraken

  Diverse gedane uitspraken door de klachtencommissie kun je als Noloc-lid vinden op het besloten gedeelte van de website:

  Vragen?

  Heb je een vraag of wil je een klacht indienen? Mail naar info@noloc.nl