Noloc geaccrediteerde loopbaanopleidingen

Keurmerk_LO_RGB_Online_HR

Er is een grote diversiteit aan opleiders met opleidingen voor loopbaanprofessionals (in spé). Als beroepsvereniging vindt Noloc het belangrijk dat deze opleiders een opleiding aanbieden die (aankomend) loopbaanprofessionals opleidt tot loopbaanprofessionals die beschikken over de kennis, vaardigheden en competenties die deel uitmaken van het beroepsprofiel van een loopbaanprofessional.

Om de kwaliteit van loopbaanopleidingen te borgen en te verhogen, heeft Noloc op basis van het beroepsprofiel een set aan eindtermen voor loopbaanopleidingen opgesteld. Loopbaanopleidingen die aan deze eindtermen voldoen kunnen een door Hobéon uitgevoerde audit doorlopen en zich bij een positief resultaat door Noloc laten certificeren als Noloc geaccrediteerde loopbaanopleiding. Afgestudeerden van een Noloc geaccrediteerde loopbaanopleiding kunnen, vanaf het moment dat de opleiding door Noloc geaccrediteerd is, zich via een verkorte toetsingsprocedure laten certificeren als Register Loopbaanprofessional en in het Noloc beroepsregister worden opgenomen.

Inmiddels zijn er negen Noloc geaccrediteerde loopbaanopleidingen, die ook het bijbehorende kwaliteitskeurmerk mogen voeren. Deze opleidingen zijn:

Alle bovenstaande opleidingen zijn per 1 september 2022 geaccrediteerd. 
Heb je een door Noloc geaccrediteerde loopbaanopleiding gevolgd en met succes afgesloten, dan kun je de verkorte certificeringsroute volgen. De datum van je diploma moet dan wel na 31 augustus 2022 liggen.