De vereniging

  Oprichting

  De vereniging is in 1990 ontstaan als 'Nederlandse Orde van Loopbaanadviseurs en Outplacementconsulenten'. Na de fusie in 2004 met het VBA ontstond Noloc, beroepsvereniging van loopbaanprofessionals. Sinds de opheffing van de BJN in 2016, maken ook jobcoaches deel uit van Noloc. Vanaf 2021 hebben CMI en Noloc de krachten gebundeld in een gezamenlijk keurmerk. Vandaag de dag is Noloc de grootste beroepsvereniging in Nederland voor loopbaanspecialisten met zo'n 3600 leden.

  Organisatie

  Noloc wordt geleid door een algemeen bestuur. Het algemeen bestuur van Noloc bestaat uit 6 leden, waarbij de voorzitter, secretaris en penningmeester het dagelijks bestuur vormen. De ledenraad - bestaande uit maximaal 15 leden die door de Noloc-leden zijn gekozen - benoemt de bestuursleden en ziet toe op het functioneren van het bestuur. Binnen de vereniging zijn ruim 150 leden in een diversiteit aan commissies actief. 

  De algemene en financiële ondersteuning van Noloc is belegd bij MOS in Nijkerk. Op deelterreinen zoals marketing/pr, juridische zaken, belangenbehartiging en programmering wordt daarnaast gebruik gemaakt van ingehuurde professionals.  

  Visie 

  Loopbaanvaardige mensen vormen het fundament van een wendbare en vitale arbeidsmarkt. Noloc maakt zich daarom hard voor een zo'n toegankelijk mogelijke kwalitatieve loopbaanbegeleiding en jobcoaching voor iedereen die in Nederland woont of werkt. Noloc bevordert deskundigheid van haar leden en is een natuurlijke gesprekspartner voor organisaties, politiek en maatschappij.

  Missie

  Noloc staat voor het optimaal verbinden van mens en werk, nu en in de toekomst. Daartoe verenigt en ondersteunt zij deskundige, vakbekwame loopbaanprofessionals en jobcoaches.

  Kernwaarden

  Initiërend, deskundig, verbindend, ondernemend, verrijkend.