De vereniging

    Oprichting

    De vereniging is in 1990 ontstaan als 'Nederlandse Orde van Loopbaanadviseurs en Outplacementconsulenten. Na de fusie in 2004 met het VBA ontstond Noloc, beroepsvereniging van loopbaanprofessionals. Sinds de opheffing van de BJN in 2016, maken ook jobcoaches deel uit van Noloc en zijn we de beroepsvereniging van loopbaanprofessionals en jobcoaches. De vereniging is inmiddels een volwassen organisatie met circa 3.000 leden, verspreid over heel Nederland.  

    Organisatie

    Noloc wordt geleid door een algemeen bestuur. Het algemeen bestuur van Noloc bestaat uit zeven leden, waarbij de voorzitter, secretaris en penningmeester het dagelijks bestuur vormen. De ledenraad, bestaande uit 15 leden die via regionale vertegenwoordiging door de Noloc-leden zijn gekozen, benoemt de bestuursleden en ziet toe op het functioneren van het bestuur. Binnen de vereniging zijn ruim 150 leden in een diversiteit aan commissies actief. 

    De algemene en financiële ondersteuning van Noloc is belegd bij MOS in Nijkerk. Op deelterreinen zoals marketing/pr, juridische zaken, belangenbehartiging en programmering wordt daarnaast gebruik gemaakt van ingehuurde professionals.