Opzeggen

Een opzegging kan uitsluitend schriftelijk per mail. 

Het Noloc-lidmaatschap is persoonlijk, ook als de werkgever betaalt. De aan het lidmaatschap verbonden rechten en plichten zijn dan ook aan het individuele lid gekoppeld.

Het Noloc-lidmaatschap loopt gelijk met het kalenderjaar, van 1 januari t/m 31 december. Rekeninghoudend met het Verenigingsrecht, dien je uiterlijk 30 november van het lopende kalenderjaar je lidmaatschap op te zeggen als je het lidmaatschap met ingang van 1 januari van het volgende kalenderjaar wilt stopzetten. Dit geldt ook voor Externe Aansluiters (geen lidmaatschap - enkel opname in het Noloc beroepsregister, waarvoor je tijdig je beroepsregistratie dient te verlengen) en voor eventuele aanvullingen op het lidmaatschap (PZO).

Je ontvangt altijd per e-mail een bevestiging van de verwerking van je opzegging. Het zou fijn zijn als je bij jouw opzegging ook de reden ervan aangeeft. Het aanbod sluit niet meer aan, tijdsgebrek, financiele oorzaak, gestopt met loopbaanadvieswerk, met pensioen, etc. Daar leren wij weer van.

  • Mail jouw opzegging naar: info@noloc.nl.
  • Na ontvangst van een bevestiging vanuit Noloc, is de opzegging definitief.