Opzeggen

Een opzegging kan uitsluitend d.m.v. een e-mail worden doorgegeven.

Het Noloc-lidmaatschap is persoonlijk, ook als de werkgever betaalt. De aan het lidmaatschap verbonden rechten en plichten zijn dan ook aan het individuele lid gekoppeld.

Het Noloc-lidmaatschap loopt gelijk met het kalenderjaar, van 1 januari t/m 31 december. Rekening houdend met het Verenigingsrecht, dien je uiterlijk 30 november van het lopende kalenderjaar je lidmaatschap op te zeggen als je het lidmaatschap met ingang van 1 januari van het volgende kalenderjaar wilt stopzetten. Dit geldt ook voor Externe Aansluiters (geen lidmaatschap - enkel opname in het Noloc beroepsregister, waarvoor je tijdig je beroepsregistratie dient te verlengen)  en voor eventuele aanvullingen op het lidmaatschap (PZO).

Je ontvangt altijd per e-mail een bevestiging van de verwerking van je opzegging van het secretariaat.
Graag vernemen wij bij je opzegging ook de reden daarvan (sluit het aanbod niet aan, tijdgebrek, financiele oorzaak, stop je met loopbaanadvieswerk, ga je met pensioen, of anderzijds).

  • Stuur een opzegging per e-mail naar: info@noloc.nl;
  • Na ontvangst van een bevestiging vanuit Noloc is de opzegging definitief.