1. Home
  2. > Ledenraad
  1. FAQ
  2. contact
  3. inloggen

Ledenraad van Noloc

Noloc is de grootste beroepsvereniging van loopbaanprofessionals met bijna 3.000 leden. De Ledenraad is een belangrijk onderdeel van Noloc.
Een goede afspiegeling van het ledenbestand in de Ledenraad is zeer belangrijk om onze leden een herkenbare stem te geven binnen onze vereniging.

De belangrijkste taken van de Ledenraad zijn:

  1. adviseren en meebeslissen over de koers, het beleid en de reglementen van Noloc;
  2. vinger aan de pols houden bij de uitvoering in de praktijk;
  3. benoeming van leden van Bestuur en (statutaire) Commissies.
  4. klankbord, informatiebron en goed geïnformeerde gesprekspartner zijn voor het Bestuur en Noloc-leden.
     

Nieuwe Ledenraad 2017-2020

Op 17 mei 2017 is een nieuwe Ledenraad aangetreden: zes leden hebben al een periode achter de rug en stelden zich herkiesbaar en zes nieuwe leden traden aan. Voorzitter van de Ledenraad is Erik Wissema.

Meer informatie over de Ledenraadsvergaderingen vind je hier.


Wil je meer weten over het reilen en zeilen van de Ledenraad?  

Neem contact op met een Ledenraadslid.