1. Home
  2. Lid worden

Lid worden

 

Informatie en voorwaarden

Op deze pagina vind je informatie over de inhoud van het Noloc-lidmaatschap.
Wil je lid worden van het Platform Noloc Young Professionals? Klik dan hier.
 

Aanmelden als lid? >> Ga naar het aanmeldingsformulier.
Lees voordat je je aanmeldt in elk geval onze aanmeldvoorwaarden, de gedragscode en het klachtenreglement.
Verder zijn van belang het huishoudelijk reglement en de statuten. Al deze informatie is te vinden via de bibliotheek.


Ledenvoordelen

Gratis toegang tot:

Verder ontvang je (flinke) korting op:

En nog veel meer!


Contributie

Het Noloc-lidmaatschap is persoonlijk, ook als de werkgever betaalt. De aan het lidmaatschap verbonden rechten en plichten zijn dan ook aan het individuele lid gekoppeld.

Het Noloc-lidmaatschap loopt per kalenderjaar, van 1 januari t/m 31 december. Conform Verenigingsrecht dient opzegging voor het volgende kalenderjaar uiterlijk 1 maand vóór het einde van het lopende kalenderjaar schriftelijk (liefst per e-mail) plaats te vinden, d.w.z. uiterlijk op 30 november. 

Noloc hanteert de volgende contributietarieven per kalenderjaar (prijspeil 2020):

  • (aspirant) lidmaatschap € 250,- excl. btw 
  • kennisprofessional (op voordracht bestuur) € 250,- excl. btw
  • niet-praktiserend lid € 250,- excl. btw

Bij aanmelding voor het lidmaatschap wordt eenmalig € 100,- inschrijfgeld in rekening gebracht.  

  • externe aansluiter (geen lid)
    € 187,50 excl. btw (per kalenderjaar, na opname in het beroepsregister)
    € 100,- excl. btw behandelkosten bij aanmelding (eenmalig)

 

Aanmelden?
>> Ga naar het aanmeldingsformulier