Lid worden

Binnen het Noloc-lidmaatschap kun je je laten certificeren als Register Loopbaanprofessional of Register Jobcoach. Er zijn verschillende mogelijkheden om je aan te sluiten bij Noloc. Zie de tarieven hieronder. Bekijk alle overige lidmaatschapsvoordelen.

Word nu lid

Aspirant lidmaatschap (nog niet gecertificeerd)

Voor (aankomende) loopbaanprofessionals en jobcoaches die nog niet beschikken over het certificaat Register Loopbaanprofessional (RL) en/of Register Jobcoach (RJ). Na aanmelding als aspirant-lid kun je van alle lidmaatschapsvoordelen gebruikmaken, ook als ondersteuning bij het behalen van je certificering. Er wordt van jou als aspirant-lid verwacht dat je je certificaat RL of RJ binnen een periode van 3 jaar behaalt. Je aspirant-lidmaatschap blijft ook na deze periode doorlopen, tenzij je zelf je aspirant-lidmaatschap volgens de opzeggingsvoorwaarden opzegt. Contributie 2024: € 280,- op jaarbasis, éénmalige inschrijfkosten € 100,- prijzen exclusief btw. Exclusief kosten (re)certificering.

Lidmaatschap (wel gecertificeerd)

Voor loopbaanprofessionals en jobcoaches die al beschikken over het certificaat RL of RJ en Noloc-lid willen worden om te kunnen genieten van alle lidmaatschapsvoordelen, waaronder kosteloze opname in het Noloc beroepsregister. Contributie 2024: € 280,- op jaarbasis, éénmalige inschrijfkosten € 100,- prijzen exclusief btw. Je lidmaatschap blijft ongeacht de geldigheidsduur van certificering doorlopen, tenzij je zelf je lidmaatschap volgens de opzeggingsvoorwaarden opzegt.

Externe aansluiter

Voor loopbaanprofessionals en jobcoaches die al dan niet beschikken over het certificaat RL of RJ, en na certificering willen worden opgenomen in het Noloc beroepsregister zonder Noloc-lid te worden. Het beschikken over een aansluitnummer als 'Externe aansluiter' is noodzakelijk om het certificeringsproces te kunnen opstarten. Registerbijdrage 2024: € 212,50 op jaarbasis ingaande na certificering, éénmalige inschrijfkosten ten behoeve van verkrijging aansluitnummer € 100,- prijzen exclusief btw.

Pensioenlidmaatschap

Heb jij de pensioengerechtigde leeftijd en wil je graag op de hoogte blijven van ons mooie vak? Sluit dan een speciaal pensioenlidmaatschap af, tegen 50% van het reguliere contributietarief (voor 2024 is dat € 140,- exclusief btw). Voor vragen en/of aanmelden voor het pensioenlidmaatschap, mail naar info@noloc.nl

Voorwaarden:

  • gecertificeerd geweest als RL of RJ (of de voorgangers 'Noloc erkende Loopbaanprofessional' of 'Noloc erkende Jobcoach')
  • niet langer praktiserend als uitvoerend loopbaanprofessional of jobcoach -> d.w.z. geen actieve RL/RJ certificering en geen opname in het beroepsregister
  • tenminste 65 jaar oud
  • tenminste 10 jaar Noloc-lid
  • ingangsdatum mogelijk vanaf het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin men 65 jaar is geworden.