Lid worden

Jouw voordelen

  • Bevordering van jouw deskundigheid en zichtbaarheid als erkende loopbaanprofessional of jobcoach
  • Ondersteuning in jouw vakontwikkeling 
  • Interactie met vakcollega's en vergroten van jouw netwerk

Het Noloc-lidmaatschap kent vele voordelen. Je leest er alles over via Lidmaatschapsvoordelen.

Noloc biedt verschillende mogelijkheden om je aan te sluiten:

Aspirant lidmaatschap

Voor (aankomend) loopbaanprofessionals en jobcoaches die nog niet beschikken over het certificaat Register Loopbaanprofessional (RL) en/of Register Jobcoach (RJ). Na aanmelding als aspirant-lid kun je van alle lidmaatschapsvoordelen gebruikmaken, ook als ondersteuning bij het behalen van je certificering. Er wordt van jou als aspirant-lid verwacht dat je je certificaat RL of RJ binnen een periode van 3 jaar behaalt. De kosten van certificering vind je via www.noloc.nl/keurmerken.

Contributie 2023: € 270,- op jaarbasis, éénmalige inschrijfkosten € 100,- prijzen exclusief btw.

Lidmaatschap

Voor loopbaanprofessionals en jobcoaches die reeds beschikken over het certificaat Register Loopbaanprofessional (RL) en/of Register Jobcoach (RJ) en Noloc-lid willen worden om te kunnen genieten van alle lidmaatschapsvoordelen, waaronder kosteloze opname in het Noloc beroepsregister.

Contributie 2023: € 270,- op jaarbasis, éénmalige inschrijfkosten € 100,- prijzen exclusief btw. 

Externe aansluiter

Voor loopbaanprofessionals en jobcoaches die al dan niet beschikken over het certificaat Register Loopbaanprofessional (RL) en/of Register Jobcoach (RJ), en na certificering willen worden opgenomen in het Noloc beroepsregister zonder Noloc-lid te worden. Het beschikken over een aansluitnummer als 'Externe aansluiter' is noodzakelijk om het certificeringsproces te kunnen opstarten.

Registerbijdrage 2023: € 202,50 op jaarbasis ingaande na certificering, éénmalige inschrijfkosten ten behoeve van verkrijging aansluitnummer € 100,- prijzen exclusief btw.

Noloc Young Professional

Voor hbo- en wo-studenten die een meerjarige voltijd- of deeltijdstudie volgen op het gebied van Organisatie, Mens en Arbeid, dan wel niet langer dan 3 jaar geleden een dergelijke studie succesvol hebben afgerond. Aan te tonen d.m.v. het uploaden van een collegekaart of getuigschrift.

Platformbijdrage 2023: € 50,- op jaarbasis, exclusief btw. Er geldt geen periodekorting wanneer je in de loop van het jaar lid wordt.

Pensioenlidmaatschap

Ben jij ‘pensionado’ en wil je wel graag betrokken blijven bij ons mooie vak? Sluit dan een speciaal pensioenlidmaatschap af, tegen 50% van het reguliere contributietarief (voor 2023 is dat € 135,- exclusief btw).

Voorwaarden:

  • gecertificeerd geweest als RL of RJ (of de voorgangers 'Noloc erkende Loopbaanprofessional' of 'Noloc erkende Jobcoach')
  • niet langer praktiserend als uitvoerend loopbaanprofessional of jobcoach -> d.w.z. geen actieve RL/RJ certificering en geen opname in het beroepsregister
  • tenminste 65 jaar oud
  • tenminste 10 jaar Noloc-lid
  • ingangsdatum mogelijk vanaf het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin men 65 jaar is geworden

Wil je je als (aspirant)lid, pensionado, externe aansluiter of young professional aanmelden bij Noloc? Ga dan naar het aanmeldingsformulier.