Planningstool Kwaliteitskringen / Planningstool Intervisie

 • Waarvoor dient het planningstool?

  Laatst gewijzigd op: 08-05-2023

  Het planningstool is een hulpmiddel om bijeenkomsten van je kwaliteitskring of intervisiegroep vast te leggen en automatisch deelnamebewijzen te genereren die je kunt gebruiken ten behoeve van je recertificeringsdossier RL/RJ. Ook kan je met behulp van de planningstool een nieuwe Kwaliteitskring of Intervisiegroep aanmaken, je bij een kring/groep aanmelden of afmelden en zien wie er van een bepaalde kring of groep lid zijn.

 • Waar vind ik het planningstool?

  Laatst gewijzigd op: 08-05-2023

  Het planningstool voor Kwaliteitskringen vind je via www.noloc.nl/planningstool-kwaliteitskringen.
  Het planningstool voor Intervisiegroepen vind je via www.noloc.nl/planningstool-intervisie.
  Let op: je hebt alleen toegang tot de planningstools als je bent ingelogd op het ledendeel ‘mijn Noloc’

 • Waarom is er een planningstool voor Kwaliteitskringen en een planningstool voor Intervisiegroepen?

  Laatst gewijzigd op: 08-05-2023

  Kwaliteitskringen zijn nu eenmaal niet hetzelfde als Intervisiegroepen. Kwaliteitskringen kunnen er voor kiezen om in hun bijeenkomsten aan intervisie te doen, maar dat hoeft niet. In Intervisiegroepen staat intervisie juist centraal. Intervisiegroepen zijn ook wat kleiner dan Kwaliteitskringen, 4 tot 6 personen ipv 8 tot 12 personen, omdat intervisie een intensief proces is.
  Bovendien maakt intervisie een verplicht deel uit van je recertificering als RL/RJ, en deelname aan een kwaliteitskring niet. Daarom is het handig om gebruik te kunnen maken van twee verschillende deelnamebewijzen, en dat gaat beter als er ook twee planningstools zijn.

 • Levert deelname aan een Kwaliteitskring of Intervisiegroep ook PE-punten op voor recertificering?

  Laatst gewijzigd op: 08-05-2023

  Intervisie is een verplicht onderdeel van je recertificering, en dus ook een apart onderdeel in het toetsingskader (het onderdeel ‘reflectiebijeenkomsten’). Deelname aan een Kwaliteitskring levert je per bijgewoonde bijeenkomst 2 PE-punten op in categorie 2 ‘(Inter)collegiale deskundigheidsbevordering’.  Dat geldt ook voor het bijwonen van een bijeenkomst van je Intervisiegroep, maar dan alleen als je aan je verplichtingen binnen het onderdeel ‘reflectiebijeenkomsten’ van het toetsingskader recertificering hebt voldaan.

 • Waar kan ik mijn deelnamebewijzen vinden?

  Laatst gewijzigd op: 08-05-2023

  Als je inlogt op je account op de Noloc website vind je onder ‘mijn profiel’ en dan ‘mijn bijeenkomsten’ een overzicht van door jou bijwoonde online en live bijeenkomsten. Hier vind je onder ‘mijn intervisiegroepen’ en ‘mijn kwaliteitskringen’ ook de betreffende bewijzen van deelname. Deze kan je vervolgens downloaden en toevoegen aan je recertificeringsdossier in de DNV-portal.

 • Hoe kan ik me bij een Kwaliteitskring of Intervisiegroep aanmelden of afmelden?

  Laatst gewijzigd op: 08-05-2023

  Op de pagina www.noloc.nl/planningstool-kwaliteitskringen resp. www.noloc.nl/planningstool-intervisie vind je een overzicht van de actieve Kwaliteitskringen danwel Intervisiegroepen. Aan de status van de kring/groep (beschikbaar, bijna vol, vol) kun je zien of er nog plek is. Door op de kring/groep te klikken, verschijnt er een pagina waarop je kunt zien wie er lid is van de kring/groep en wie de contactpersoon is. Als er plek is, staat er op deze pagina ook een button ‘aanmelden’. Door daar op te klikken, kun je de contactpersoon van de kring/groep verzoeken om als lid te worden toegelaten.

  Na het doen van een verzoek tot aanmelding, heb je binnen de kring/groep de status van ‘aspirant-lid’, totdat het moment dat je aanmelding wordt geaccepteerd. Je zult daarvan dan vanuit de contactpersoon van de kring/groep een mail ontvangen.
  Een contactpersoon van een kring/groep kan je verzoek tot aanmelding ook weigeren. Ook daarvan ontvang je dan een mail, met bijbehorende reden. Uiteraard kun je je zelf – via het planningstool – ook altijd zelf als (aspirant-)lid van een groep of kring afmelden. Dat doe je door naar de kring/groep te gaan waar je lid van bent, en vervolgens op de button ‘afmelden’ te klikken.

 • Hoe kan ik een Kwaliteitskring of Intervisiegroep opstarten?

  Laatst gewijzigd op: 08-05-2023

  Ga naar de pagina www.noloc.nl/planningstool-kwaliteitskringen of www.noloc.nl/planningstool-intervisie en klik op de link ‘nieuwe kwaliteitskring’ danwel ‘nieuwe intervisiegroep’. Vul op de pagina die verschijnt de gevraagde gegevens in. De gevraagde adresgegevens zijn de adresgegevens van jou als contactpersoon en nodig om de regio te kunnen duiden waar de kwaliteitskring/intervisiegroep actief zal zijn. Je adresgegevens zullen niet zichtbaar zijn op de website of voor de kring-/groepsleden. Klik na het invullen van de gegevens op de button ‘aanmelden’ en de Kwaliteitskring/Intervisiegroep is aangemaakt en zichtbaar in het overzicht van Kwaliteitskringen/Intervisiegroepen.

 • Ik wil als contactpersoon van een Kwaliteitskring of Intervisiegroep deze opheffen

  Laatst gewijzigd op: 08-05-2023

  Je kunt een Kwaliteitskring / Intervisiegroep opheffen en uit de lijst laten verwijderen, door een mailtje te sturen naar info@noloc.nl.

 • Hoe kan ik als contactpersoon van een Kwaliteitskring / Intervisiegroep mijn huidige leden aan het planningstool toevoegen?

  Laatst gewijzigd op: 08-05-2023

  Volg de stappen die nodig zijn om een Kwaliteitskring of Intervisiegroep op te starten. Vraag dan de kringleden/groepsleden om zich via de planningstool voor de kring of groep aan te melden, en accepteer vervolgens de verzoeken tot aanmelding. Je kunt als contactpersoon dus zelf geen leden toevoegen!  

 • Hoe kan ik een bijeenkomst van een Kwaliteitskring of Intervisiegroep aanmaken?

  Laatst gewijzigd op: 08-05-2023

  Alleen de contactpersoon van een Kwaliteitskring / Intervisiegroep kan een bijeenkomst aanmaken. Dit kan door naar de pagina www.noloc.nl/planningstool-kwaliteitskringen danwel www.noloc.nl/planningstool-intervisie te gaan, en op de eigen kwaliteitskring/intervisiegroep te klikken. Vervolgens verschijnt een pagina met de button ‘bijeenkomst toevoegen’. Klik op deze button. Op de pagina die vervolgens verschijnt kun je de gegevens van de desbetreffende bijeenkomst invullen. Klik vervolgens op de button ‘opslaan’ en de uitnodiging voor de bijeenkomst wordt als mail verzonden naar alle deelnemers van je kwaliteitskring/intervisiegroep.

 • Hoe kan ik een geplande bijeenkomst van een Kwaliteitskring of Intervisiegroep verwijderen?

  Laatst gewijzigd op: 08-05-2023

  Alleen de contactpersoon van een Kwaliteitskring / Intervisiegroep kan een bijeenkomst verwijderen. Dit kan door naar de pagina www.noloc.nl/planningstool-kwaliteitskringen danwel www.noloc.nl/planningstool-intervisie te gaan, en op de eigen kwaliteitskring/intervisiegroep te klikken. Vervolgens verschijnt een pagina met daarop het overzicht van reeds geplande bijeenkomsten. Klik bij de betreffende bijeenkomst op de button ‘verwijderen’.
  Vervolgens verschijnt een pagina waarin gevraagd wordt om te bevestigen of de bijeenkomst verwijderd dient te worden. Door op de button ‘verwijderen’ te klikken, wordt de bijeenkomst verwijderd. Let op: de groepsleden ontvangen daarvan géén separate melding in hun mailbox!

 • Hoe kan ik een deelnamecertificaat voor deelname aan een Kwaliteitskring of Intervisiegroep bijeenkomst aanmaken?

  Laatst gewijzigd op: 08-05-2023

  Alleen de contactpersoon van een Kwaliteitskring / Intervisiegroep kan deelnamecertificaten voor deelname aan gehouden bijeenkomsten aanmaken. Dit kan door naar de pagina www.noloc.nl/planningstool-kwaliteitskringen danwel www.noloc.nl/planningstool-intervisie te gaan, en op de eigen kwaliteitskring/intervisiegroep te klikken. Vervolgens verschijnt een pagina met daarop het overzicht van reeds geplande bijeenkomsten. Klik bij de betreffende bijeenkomst op de button ‘definitief maken’.
  Vervolgens verschijnt een pagina waarop je per groepslid kunt registreren of deze tijdens de bijeenkomst aanwezig was, en welke rol hij of zij binnen de bijeenkomst vervulde. Vul voor ieder groepslid de van toepassing zijnde gegevens in, en druk op de button ‘invoeren’.  De deelnamecertificaten met tijdens de bijeenkomst vervulde rol worden vervolgens per mail naar iedere deelnemer gestuurd, en als pdf in ieders ‘Mijn Noloc’ onder het kopje ‘mijn kwaliteitskringen’ danwel ‘mijn intervisiegroepen’ toegevoegd. Indien een groepslid ‘niet aanwezig’ was, ontvangt hij of zij uiteraard géén deelnamecertificaat.

 • Hoe kan ik mijn deelnamecertificaten toevoegen aan mijn recertificeringsdossier in de DNV-portal?

  Laatst gewijzigd op: 08-05-2023

  Een overzicht van alle deelnamecertificaten aan bijeenkomsten van kwaliteitskringen en intervisiegroepen is terug te vinden in je ‘Mijn Noloc’. Je kunt deze vervolgens downloaden en in je recertificeringsdossier in de DNV-portal weer uploaden as bewijs van deelname.