Planningstool Kwaliteitskringen / Planningstool Intervisie

 • Waar kan ik de planningstool voor gebruiken?

  De planningstool is een hulpmiddel om bijeenkomsten van jouw waliteitskring of intervisiegroep vast te leggen. Je genereert automatisch een deelnamebewijs, die je kunt gebruiken voor je recertificeringsdossier RL/RJ. Ook kan je met de planningstool een nieuwe kwaliteitskring of intervisiegroep aanmaken, je bij een kring/groep aanmelden of afmelden en zien wie er van een bepaalde kring of groep lid zijn.

 • Waar vind ik de planningstool?

  De planningstool voor kwaliteitskringen vind je op: www.noloc.nl/planningstool-kwaliteitskringen. En kijk voor intervisiegroepen op: www.noloc.nl/planningstool-intervisie.

  Let op: je hebt alleen toegang tot de planningstools als je bent ingelogd op het ledendeel ‘Mijn Noloc’.

 • Waarom is er een planningstool voor kwaliteitskringen én een voor intervisiegroepen?

  Een kwaliteitskring is niet hetzelfde als een intervisiegroep. Kwaliteitskringen kunnen ervoor kiezen om in hun bijeenkomsten aan intervisie te doen, maar dat hoeft niet.

  Bij intervisiegroepen staat intervisie juist centraal. Een intervisiegroep is meestal ook wat kleiner dan een kwaliteitskring: zo'n 4 tot 6 personen i.p.v. 8 tot 12 personen, omdat intervisie een intensief proces is.

  Bovendien maakt intervisie een verplicht deel uit van je recertificering als RL/RJ, en deelname aan een kwaliteitskring niet. Daarom is het handig om gebruik te kunnen maken van twee verschillende deelnamebewijzen, en dat gaat beter als er ook twee planningstools zijn.

 • Levert deelname aan een kwaliteitskring of intervisiegroep PE-punten op voor recertificering?

  Intervisie is een verplicht onderdeel van je recertificering, en dus ook een apart onderdeel in het toetsingskader (het onderdeel ‘reflectiebijeenkomsten’).

  Deelname aan een kwaliteitskring levert je per bijgewoonde bijeenkomst 2 PE-punten op in categorie 2 ‘(Inter)collegiale deskundigheidsbevordering’. Dat geldt ook voor het bijwonen van een bijeenkomst van je intervisiegroep, maar dan alleen als je aan je verplichtingen binnen het onderdeel ‘reflectiebijeenkomsten’ van het toetsingskader recertificering hebt voldaan.

 • Waar kan ik mijn deelnamebewijzen vinden?

  Log in op je account op de Noloc website bij Mijn Noloc. Je vindt onder ‘Mijn profiel’ en dan ‘Mijn bijeenkomsten’ een overzicht van door jou bijwoonde online en live bijeenkomsten.

  Hier vind je onder ‘Mijn intervisiegroepen’ en ‘Mijn kwaliteitskringen’ ook de betreffende bewijzen van deelname. Deze kan je vervolgens downloaden en toevoegen aan je recertificeringsdossier in het DNV-portal.

 • Hoe kan ik me bij een kwaliteitskring of intervisiegroep aan- of afmelden?

  Op de pagina www.noloc.nl/planningstool-kwaliteitskringen resp. www.noloc.nl/planningstool-intervisie vind je een overzicht van de actieve kwaliteitskringen danwel intervisiegroepen. Aan de status van de kring/groep (beschikbaar, bijna vol, vol) kun je zien of er nog plek is. Door op de kring/groep te klikken, verschijnt er een pagina waarop je kunt zien wie er lid is van de kring/groep en wie de contactpersoon is. Als er plek is, staat er op deze pagina ook een button ‘aanmelden’. Door daarop te klikken, kun je de contactpersoon van de kring/groep verzoeken om als lid te worden toegelaten.

  Na het doen van een verzoek tot aanmelding, heb je binnen de kring/groep de status van ‘aspirant-lid’, tot het moment dat je aanmelding wordt geaccepteerd. Je ontvangt dan vanuit de contactpersoon van de kring/groep een mail. Een contactpersoon van een kring/groep kan je verzoek tot aanmelding ook weigeren. Ook daarvan ontvang je een mail, met bijbehorende reden. Uiteraard kun je je zelf – via het planningstool – ook altijd zelf als (aspirant-)lid van een groep of kring afmelden. Dat doe je door naar de kring/groep te gaan waar je lid van bent, en vervolgens op de button ‘afmelden’ te klikken.

 • Hoe kan ik een kwaliteitskring of intervisiegroep opstarten?

  Ga naar de pagina www.noloc.nl/planningstool-kwaliteitskringen of www.noloc.nl/planningstool-intervisie en klik op de link ‘nieuwe kwaliteitskring’ danwel ‘nieuwe intervisiegroep’. Vul op de pagina die verschijnt de gevraagde gegevens in. De gevraagde adresgegevens zijn de adresgegevens van jou als contactpersoon en nodig om de regio te kunnen duiden waar de kring/groep actief zal zijn. Je adresgegevens zullen niet zichtbaar zijn op de website of voor de kring-/groepsleden. Klik na het invullen van de gegevens op de button ‘aanmelden’ en de nieuwe kring/groep is aangemaakt en zichtbaar in het overzicht van kwaliteitskringen en/of intervisiegroepen.

 • Hoe kan ik als contactpersoon een kwaliteitskring of intervisiegroep opheffen?

  Je kunt een kwaliteitskring of intervisiegroep opheffen en uit de lijst laten verwijderen, door een mailtje te sturen naar info@noloc.nl.

 • Hoe kan ik als contactpersoon van een kwaliteitskring/intervisiegroep mijn huidige leden aan de planningstool toevoegen?

  Volg de stappen die nodig zijn om een kwaliteitskring of intervisiegroep op te starten. Vraag dan de kringleden/groepsleden om zich via de planningstool voor de kring of groep aan te melden. Accepteer vervolgens de verzoeken tot aanmelding. Je kunt als contactpersoon dus zelf geen leden toevoegen.

 • Hoe kan ik een bijeenkomst van een kwaliteitskring of intervisiegroep aanmaken?

  Alleen de contactpersoon van een kwaliteitskring of intervisiegroep kan een bijeenkomst aanmaken. Dit kan door naar de pagina www.noloc.nl/planningstool-kwaliteitskringen danwel www.noloc.nl/planningstool-intervisie te gaan, en op de eigen kwaliteitskring/intervisiegroep te klikken. Vervolgens verschijnt een pagina met de button ‘bijeenkomst toevoegen’. Klik op deze button. Op de pagina die verschijnt, kun je de gegevens van de desbetreffende bijeenkomst invullen. Klik op de button ‘opslaan’ en de uitnodiging voor de bijeenkomst wordt als mail verzonden naar alle deelnemers van je kwaliteitskring/intervisiegroep.

 • Hoe kan ik een geplande bijeenkomst van een kwaliteitskring of Intervisiegroep verwijderen?

  Alleen de contactpersoon van een kwaliteitskring/intervisiegroep kan een toekomstige bijeenkomst verwijderen. Dit kan door naar de pagina www.noloc.nl/planningstool-kwaliteitskringen danwel www.noloc.nl/planningstool-intervisie te gaan, en op de eigen kwaliteitskring/intervisiegroep te klikken. Vervolgens verschijnt een pagina met daarop het overzicht van reeds geplande bijeenkomsten. Klik bij de betreffende bijeenkomst op de button ‘verwijderen’. Er verschijnt een pagina waarin gevraagd wordt om te bevestigen of je de bijeenkomst wilt verwijderen. Door op de button ‘verwijderen’ te klikken, wordt de bijeenkomst verwijderd. Let op: de groepsleden ontvangen daarvan géén separate melding in hun mailbox.

 • Hoe kan ik een deelnamecertificaat voor deelname aan een kwaliteitskring of intervisiegroep aanmaken?

  Alleen de contactpersoon van een kring/groep kan deelnamecertificaten voor deelname aan gehouden bijeenkomsten aanmaken. Dit kan door naar de pagina www.noloc.nl/planningstool-kwaliteitskringen danwel www.noloc.nl/planningstool-intervisie te gaan, en op de eigen kwaliteitskring/intervisiegroep te klikken. Vervolgens verschijnt een pagina met daarop het overzicht van reeds geplande bijeenkomsten. Klik bij de betreffende bijeenkomst op de button ‘definitief maken’.
  Er verschijnt een pagina waarop je per groepslid kunt registreren of hij/zij tijdens de bijeenkomst aanwezig was, en welke rol hij/zij binnen de bijeenkomst vervulde. Vul voor ieder groepslid de van toepassing zijnde gegevens in en druk op de button ‘invoeren’.

  De deelnamecertificaten, met tijdens de bijeenkomst vervulde rol, worden vervolgens per mail naar iedere deelnemer gestuurd, en als pdf in ieders ‘Mijn Noloc’ onder het kopje ‘Mijn kwaliteitskringen’ of ‘Mijn intervisiegroepen’ toegevoegd. Als een groepslid ‘niet aanwezig’ was, ontvangt hij of zij uiteraard géén deelnamecertificaat.

 • Hoe kan ik mijn deelnamecertificaten toevoegen aan mijn recertificeringsdossier in de DNV-portal?

  Een overzicht van alle deelnamecertificaten aan bijeenkomsten van kwaliteitskringen en intervisiegroepen is terug te vinden op jouw persoonlijke account ‘Mijn Noloc’. Klik op 'Mijn profiel'. Je vindt ze in het linkermenu bij 'Mijn intervisiegroepen' of 'Mijn kwaliteitskringen'. Download de certificaten, zodat je ze in jouw recertificeringsdossier in het DNV-portal weer kan uploaden als bewijs van deelname.