Vakgebied

Loopbaanbegeleiding en jobcoaching is een vak apart. De beroepsvereniging Noloc bestaat sinds 1990 en kent inmiddels zo’n 3600 leden. De vereniging staat voor deskundigheidsbevordering van haar leden en professionalisering van het vakgebied. Noloc is dé autoriteit binnen de loopbaanprofessie voor de landelijke en lokale overheid, onderwijs en sociale partners. En profileert zich daarbij niet alleen nationaal, maar ook internationaal. Zo is Noloc mede-organisator van de wereldwijde IAEVG-conferentie in 2023, waarbij circa 700 wetenschappers en vakprofessionals op het gebied van loopbaanbegeleiding en jobcoaching bijeenkomen.

Noloc draagt op vele terreinen actief bij aan de ontwikkeling en verdere doorgroei van het vakgebied. Onder andere door:

  • participatie in onderzoeksprojecten
  • deelname aan beleidsconferenties en denktanks op het gebied van leven lang ontwikkelen
  • voeren van kwaliteitskeurmerken
  • nauwe samenwerking met onderwijs en wetenschap
  • ondersteunen van het vakblad Loopbaanvisie
  • en natuurlijk door het bieden van vele mogelijkheden tot professionele ontwikkeling voor haar leden.