Vakgebied

Het vakgebied van loopbaanbegeleiding en jobcoaching is een relatief jong, groeiend vakgebied. De beroepsvereniging Noloc bestaat sinds 1990 en kent inmiddels zo’n 3.500 leden. Noloc staat voor deskundigheidsbevordering van haar leden en professionalisering van het vakgebied. Noloc ontwikkelt zich daarbij steeds meer tot een kenniscentrum voor de loopbaanprofessie en profileert zich daarbij niet alleen nationaal, maar ook internationaal. Zo organiseert zij op 28-30 juni 2023 de wereldwijde IAEVG-conferentie, waarbij circa 700 wetenschappers en vakprofessionals op het gebied van loopbaanbegeleiding en jobcoaching bijeenkomen.

Noloc draagt op vele terreinen actief bij aan de ontwikkeling en verdere doorgroei van het vakgebied: door participatie in onderzoeksprojecten, door deelname aan beleidsconferenties en denktanks op het gebied van leven lang ontwikkelen, door het voeren van kwaliteitskeurmerken, door nauwe samenwerking met onderwijs en wetenschap, door het ondersteunen van het vakblad Loopbaanvisie, en natuurlijk door het bieden van vele mogelijkheden tot professionele ontwikkeling voor haar leden.