Internationaal

   

  IAEVG

  Noloc is partner en bestuursvertegenwoordiger in de IAEVG, de International Association for Educational and Vocational Guidance. Bij de IAEVG zijn meer dan 40 (beroeps)verenigingen uit meer dan 30 landen op het gebied van loopbaanbegeleiding aangesloten. Het IAEVG richt zich op het internationaal bevorderen, versterken en verankeren van de loopbaanprofessie.
   

  Europese samenwerking

  Noloc participeert in twee Europese projecten, die zich richten op de verdere professionalisering van zowel loopbaanprofessionals als jobcoaches.

  COMPASS
  De komende twee jaar participeert Noloc in het door de EU gefinancierde project COMPASS. Naast Nederland zijn ook Duitsland, Slowakije, Hongarije en Frankrijk vertegenwoordigd in het projectteam. COMPASS richt zich op het ontwikkelen van een innovatief opleidingsprogramma ten behoeve van digitale loopbaanbegeleiding.

  Het COMPASS-projectteam ontwikkelt gezamenlijk een opleidingsprogramma om loopbaanbegeleiders en jobcoaches (beter) in staat te stellen hun online begeleiding in te richten. De kracht van het strategisch partnerschap, COMPASS,  is gelegen in het uitwisselen van specifieke kennis en know how. Op basis hiervan zal een blended learning opleidingsprogramma worden ontwikkeld en getest, waarin het omgaan met de uitdagingen van digitale begeleiding van cliënten centraal staat. Het programma zal in alle partnerlanden en in andere EU-landen beschikbaar komen.

  Het COMPASS-project is in april 2021 gestart en kent een doorlooptijd van twee jaar.

  Het project EMPLOYMENT PLUS richt zich op het ontwikkelen van nieuwe begeleidingsmethoden en -instrumenten die loopbaanprofessionals en jobcoaches kunnen inzetten in het gericht begeleiden van zowel wekenden als werkzoekenden met een laag opleidingsniveau. Het project start in oktober 2018 en loopt t/m september 2021. Projectpartners zijn afkomstig uit Engeland, Oostenrijk, Bulgarije, Polen, Spanje en Nederland.

   

  IAEVG