Internationaal - IAEVG

Noloc werkt ook op internationaal niveau aan de verdere ontwikkeling van professie en vakgebied. Dit doet zij zowel rechtstreeks, via deelname aan internationale conferenties en Europese projecten, als door middel van haar rol binnen de IAEVG, de International Association for Educational and Vocational Guidance. Bij de IAEVG zijn wereldwijd meer dan 40 (beroeps)verenigingen uit meer dan 30 landen op het gebied van loopbaanbegeleiding en jobcoaching aangesloten. Noloc bekleedt in de persoon van dr. Gert van Brussel momenteel het IAEVG-voorzitterschap.

IAEVG International Conference 2023
Samen met Euroguidance en de Open Universiteit organiseert Noloc de 47e wereldwijde IAEVG-conferentie. Deze vindt plaats van 28 t/m 30 juni 2023 in het World Forum in Den Haag. Het thema is ‘Lifelong development as a standard’. De jaarlijkse conferentie bedient verschillende doelgroepen: wetenschappers, beleidsmakers, decanen en natuurlijk loopbaanprofessionals en jobcoaches. Voor velen is dit dé manier om te ontdekken wat er buiten de eigen grenzen gebeurt in het vakgebied en om collega’s te ontmoeten en te horen hoe zij in hun land invulling geven aan studiekeuzebegeleiding, loopbaanbegeleiding en jobcoaching. NB: op 29 juni vindt tegelijkertijd het Noloc Loopbaancongres plaats.

Meld je nu aan voor het IAEVG-congres

Europese projecten
De afgelopen jaren participeerde Noloc als expert partner in de volgende Europese projecten:

  • JOMB: een project dat zich richt op het komen tot een Europees kwaliteitsraamwerk voor het opleiden van jobcoaches.
  • QUAL-IM-G: een project dat zich richt op het verbeteren van de implementatie van systemen van kwaliteitszorg binnen de loopbaanprofessie
  • ErasmusEmploymentPlus: een project dat zich richt op het ontwikkelen van een modulair curriculum dat jobcoaches in staat stelt om effectief ongeschoolde c.q. laag-geschoolde mensen richting de arbeidsmarkt te begeleiden

Momenteel participeert Noloc als partner in het Europese project COMPASS. Gericht op het ontwikkelen van een modulair curriculum, dat loopbaanprofessionals en jobcoaches ondersteunt bij het online begeleiden van cliënten.