Internationaal - IAEVG

Noloc werkt ook op internationaal niveau aan de verdere ontwikkeling van professie en vakgebied. Dit doet zij zowel rechtstreeks, via deelname aan internationale conferenties en Europese projecten, als door middel van haar rol binnen de IAEVG, de International Association for Educational and Vocational Guidance. Bij de IAEVG zijn wereldwijd meer dan 40 (beroeps)verenigingen uit meer dan 30 landen op het gebied van loopbaanbegeleiding en jobcoaching aangesloten. Noloc bekleedt in de persoon van dr. Gert van Brussel momenteel het IAEVG-voorzitterschap.

IAEVG International Conference 2023
Samen met Euroguidance en de Open Universiteit organiseerde Noloc in juni de 47e wereldwijde IAEVG-conferentie in het World Forum in Den Haag. Het thema was ‘Lifelong development as a standard’. Een geslaagde conferentie met vele vakgenoten zoals wetenschappers, beleidsmakers, decanen en natuurlijk loopbaanprofessionals en jobcoaches. Hiermee hebben wij ons land wereldwijd op de kaart gezet binnen de loopbaanprofessie. Daar zijn we best een beetje trots op.

Europese projecten
De afgelopen jaren participeerde Noloc als expert partner in de volgende Europese projecten:

  • JOMB: een project dat zich richt op het komen tot een Europees kwaliteitsraamwerk voor het opleiden van jobcoaches.
  • QUAL-IM-G: een project dat zich richt op het verbeteren van de implementatie van systemen van kwaliteitszorg binnen de loopbaanprofessie
  • ErasmusEmploymentPlus: een project dat zich richt op het ontwikkelen van een modulair curriculum dat jobcoaches in staat stelt om effectief ongeschoolde c.q. laag-geschoolde mensen richting de arbeidsmarkt te begeleiden

Momenteel participeert Noloc als partner in het Europese project COMPASS. Gericht op het ontwikkelen van een modulair curriculum, dat loopbaanprofessionals en jobcoaches ondersteunt bij het online begeleiden van cliënten.