Wat doet een jobcoach?

Een jobcoach biedt op professionele basis methodische ondersteuning aan mensen met een arbeidsbeperking, gericht op het vinden en behouden van een baan op de reguliere arbeidsmarkt. De arbeidsbeperking kan daarbij divers van aard zijn: psychisch, sociaal, verstandelijk en/of fysiek. Een jobcoach onderneemt een veelheid aan activiteiten om de cliënt te  ondersteunen: het helpen bij het vinden van antwoorden op vragen, het leren benutten van mogelijkheden door de cliënt en zijn omgeving, het optimaliseren van de zelfredzaamheid van de cliënt bij het verrichten van arbeid, het aanleren van (werk)handelingen en het ontwikkelen van (werk)specifieke kennis en vaardigheden, etc. Indien nodig stemt de jobcoach daartoe af met het ondersteunende sociale netwerk. De jobcoach werkt in zijn ondersteuning toe naar een moment waarop de resterende begeleidingsbehoefte van de cliënt overgenomen kan worden door de werkgever.

Een jobcoach coacht dus mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in het werk en de werkgever en/of directe collega’s in het scheppen van de juiste voorwaarden op de werkvloer. Daarnaast onderhoudt de jobcoach in samenspraak met de cliënt contact met het sociaal netwerk en eventuele andere professionals waarop deze een beroep doet. Voor de werkgever wordt de jobcoach meer en meer een strategisch partner die naast de coaching ook een adviserende rol heeft naar de werkgever. Hij adviseert de werkgever over wet- en regelgeving en is ‘sparring partner’ in het creëren van de juiste voorwaarden voor een goede arbeidsverhouding en duidelijkheid over rollen en verantwoordelijkheden.

Het beroep van jobcoach is niet beschermd. Dat betekent dat iedereen zich een ‘jobcoach’ mag noemen. Om de kwaliteit van jobcoaches te borgen en te verhogen, heeft Noloc een beroepsprofiel van een jobcoach opgesteld. Jobcoaches die aan de eisen van dat profiel voldoen kunnen zichzelf laten certificeren als Register Jobcoach (RJ) en in het Noloc beroepsregister (www.noloc.nl/beroepsregister) worden opgenomen. Inmiddels zijn er ruim 400 Register Jobcoaches, die ook het bijbehorende kwaliteitskeurmerk mogen voeren.

Meer informatie over het beroepsprofiel van een jobcoach, de eisen die er aan Register Jobcoaches worden gesteld en de wijze van toetsing/certificering, vind je hier.

Noloc heeft verschillende jobcoachopleidingen geaccrediteerd, die opleiden tot jobcoaches die voldoen aan de eisen van het beroepsprofiel. Als je een Noloc geaccrediteerde jobcoachopleiding hebt afgerond, dan kom je in aanmerking voor een verkorte toetsingsprocedure voor certificering als Register Jobcoach. Een overzicht van de Noloc geaccrediteerde jobcoachopleidingen vind je hier.