Wat doet een jobcoach?

   

  Jobcoach

  Een jobcoach zijn is een vak op zich. Jobcoaching is een veelvuldig ingezet en gewaardeerd instrument om mensen met afstand tot arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Jobcoaching is een individuele voorziening die wordt toegekend door UWV of gemeente, bedoeld om mensen met een arbeidsbeperking te ondersteunen bij hun werk in een reguliere functie.

   

  Wat doet een jobcoach

  Omdat het vak van jobcoach zich in een steeds complexere omgeving afspeelt, heeft de beroepsvereniging in 2014 de definitie volgens EUSE (European Eunion of Supported Employment) aangepast. Deze bredere definitie doet meer recht aan wat het vak van jobcoach in de huidige tijd behelst:

  “Het op professionele basis bieden van methodische ondersteuning aan mensen met een arbeidsbeperking, gericht op het vinden en behouden van een baan op de reguliere arbeidsmarkt. De activiteiten die de jobcoach hiertoe inzet kenmerken zich door: vanuit een onderzoekende houding de cliënt te ondersteunen bij het vinden van antwoorden op vragen, het leren benutten van mogelijkheden, het optimaliseren van de zelfredzaamheid in het verrichten van arbeid, het aanleren van (werk)handelingen en in het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Indien nodig stemt de jobcoach af met het ondersteunende sociale netwerk. De jobcoach werkt in zijn ondersteuning toe naar een moment waarop de resterende begeleidingsbehoefte van de cliënt overgenomen kan worden door de werkgever.”

   

  De jobcoach van nu

  Vanuit de Supported Employment methodiek was jobcoaching aanvankelijk bedoeld om mensen met een verstandelijke beperking te ondersteunen naar en in een reguliere functie. In de huidige tijd zien we dat de reikwijdte van mensen die de jobcoach begeleidt steeds breder wordt. Naast mensen met een verstandelijke beperking, begeleidt de jobcoach ook vaker mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel, mensen die kampen met stress of Burn-out, mensen met Autisme (al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking) en mensen die de draad weer oppakken na een gevecht tegen kanker. De lijst is vast niet compleet, maar geeft een beeld van de veelzijdigheid aan uitdagingen waar een jobcoach in de praktijk mee te maken kan krijgen en zich dus in kan specialiseren. Door deze toenemende complexiteit vormt de jobcoach vaak een spil in het team van professionals rondom de mens die met jobcoaching aan het werk is (gaat).

  De jobcoach coacht de mens met afstand tot de arbeidsmarkt in het werk, coacht de werkgever en/of directe collega’s in het scheppen van de juiste voorwaarden op de werkvloer en onderhoud in samenspraak met de cliënt contact met het sociaal netwerk en eventuele andere professionals die om de cliënt staan als dit nodig is.

   

  Passend werk en strategisch partner

  Het werk van een jobcoach is ook voor werkgevers belangrijk, omdat deze geschikte cliënten voor hen selecteert. Het kan ook zijn dat een jobcoach betrokken wordt bij het zoeken van passend werk voor de cliënt. Deze kijkt wat een cliënt (wél) kan en zoekt hierbij een geschikte werkplek. Hij heeft een groot netwerk van werkgevers.

  Voor de werkgever wordt de jobcoach meer en meer een strategisch partner die naast de coaching ook een adviserende rol heeft naar werkgever. Hij adviseert de werkgever over wet- en regelgeving en is ‘sparring partner’ in het creëren van de juiste voorwaarden voor een goede arbeidsverhouding en duidelijkheid over rollen en verantwoordelijkheden.

  Voor een jobcoach is het belangrijk de cliënten te motiveren om op een nieuwe werkplek te beginnen, hoe moeilijk dit ook voor de cliënt ook is. De cliënten hebben diverse psychische, sociale, verstandelijke of fysieke beperkingen en kunnen om die reden niet op reguliere wijze de arbeidsmarkt instromen. Vaak zal hij werken met jongeren met een WAJong-uitkering. Ook jongeren met een strafblad, vroegtijdige schoolverlaters en nieuwe Nederlanders horen tot zijn doelgroep. Jobcoaches kunnen werken bij een re-integratiebureau, dat mensen die niet volledig kunnen (of willen) deelnemen aan de maatschappij aan werk helpt. 

  Zoek je een Noloc Erkend Jobcoach? Kijk dan in het beroepsregister

  Lees hier nog een artikel over jobcoaching uit AD Visie juni 2018, tijdschrift van Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen