Wat doet een jobcoach?

Een jobcoach biedt op professionele basis methodische ondersteuning aan mensen met een arbeidsbeperking, gericht op het vinden en behouden van een baan op de reguliere arbeidsmarkt. De arbeidsbeperking kan daarbij divers van aard zijn: psychisch, sociaal, verstandelijk en/of fysiek. De rol van jobcoach is zeer divers van aard en loopt van intake en assessment, jobfinding, jobmatching, job (re)design tot aan coaching op de werkvloer.

Een jobcoach onderneemt een tal aan activiteiten om de cliënt te ondersteunen, zoals:

  • helpen bij het vinden van antwoorden op vragen
  • leren benutten van mogelijkheden door de cliënt en zijn omgeving
  • optimaliseren van de zelfredzaamheid van de cliënt bij het verrichten van arbeid
  • aanleren van (werk)handelingen en het ontwikkelen van (werk)specifieke kennis en vaardigheden

Indien nodig stemt de jobcoach daartoe af met het ondersteunende sociale netwerk. De jobcoach werkt in zijn ondersteuning toe naar een moment waarop de resterende begeleidingsbehoefte van de cliënt overgenomen kan worden door de werkgever.

Sparringpartner voor werknemer én werkgever

Een jobcoach coacht dus mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in het werk en de werkgever en/of directe collega’s in het scheppen van de juiste voorwaarden op de werkvloer. Daarnaast onderhoudt de jobcoach in samenspraak met de cliënt contact met het sociaal netwerk en eventuele andere professionals waarop deze een beroep doet. Voor de werkgever wordt de jobcoach meer en meer een strategisch partner die naast de coaching ook een adviserende rol heeft naar de werkgever. Hij adviseert de werkgever over wet- en regelgeving en is sparringpartner in het creëren van de juiste voorwaarden voor een goede arbeidsverhouding en duidelijkheid over rollen en verantwoordelijkheden.

Beroepsregister: vindbaar voor opdrachtgevers en jobcoachklanten

Het beroep van jobcoach is niet beschermd. Dat betekent dat iedereen zich een ‘jobcoach’ mag noemen. Om de kwaliteit van jobcoaches te borgen en te verhogen, heeft Noloc een beroepsprofiel van een jobcoach opgesteld. Jobcoaches die aan de eisen van dat profiel voldoen kunnen zichzelf laten certificeren als Register Jobcoach (RJ) en in het Noloc beroepsregister worden opgenomen. Inmiddels zijn er ruim 400 Register Jobcoaches, die ook het bijbehorende kwaliteitskeurmerk mogen voeren. Zij vergroten hun marktwaarde en kansen bij opdrachtgevers en loopbaanklanten. 

Wat brengt het jou?

Noloc heeft een aantal jobcoachopleidingen geaccrediteerd: cursisten worden opgeleid tot jobcoach en voldoen aan de eisen van het beroepsprofiel. Heb je een Noloc geaccrediteerde jobcoachopleiding afgerond? Dan kom je in aanmerking voor een verkorte toetsingsprocedure voor certificering als Register Jobcoach.

Bekijk de Noloc geaccrediteerde jobcoachopleidingen