Algemene Voorwaarden

  Algemene Voorwaarden voor gebruik door Noloc-leden 

  Noloc faciliteert de leden die als zelfstandige werkzaam zijn - vanuit eigen praktijk of als ‘freelancer’ - met standaard Algemene Voorwaarden inclusief klachtenreglement. Afgestemd op de Noloc Gedragscode.  

  Als Noloc-lid wil jij zorgvuldig omgaan met de belangen van jouw cliënt en opdrachtgever. Jij wilt zorgvuldige advisering en begeleiding bieden. Goed afstemmen van de zakelijke kanten van het traject hoort daarbij! Een belangrijke boodschap in de Noloc Gedragscode, waaraan jij bij jouw lidmaatschap hebt verbonden, is dan ook: 

  • Maak vóóraf heldere afspraken over doel en samenwerking in het traject. 
  • Zorg dat die op schrift staan en dat iedere betrokkene ermee akkoord gaat.  

  Opdrachtbevestiging

  Je kunt die afspraken in een e-mail of een apart document zetten in de vorm van een opdrachtbevestiging, begeleidingsplan of overeenkomst van opdracht. Waar het om gaat is: dat je vóóraf zaken afstemt en dat je naderhand, als er toch ruis ontstaat, samen kunt terugkijken naar deze schriftelijk (!) vastgelegde afspraken. 

  Naast concrete afspraken voor een specifieke opdracht zijn er ook standaardonderwerpen. Zoals: geheimhouding, wat doen we bij pech, wat doen we als er iets méér of anders nodig is, hoe lossen we onderlinge problemen op, etc. Deze punten ondervang je in de Algemene Voorwaarden, die je van toepassing verklaart bij elke specifieke opdracht. 

  Download de Algemene Voorwaarden in de bibliotheek, nadat je bent ingelogd. Lees wel eerst de Gebruiksaanwijzing! Loop óók in elk geval de Gedragscode weer eens door: doe je in de praktijk wat de Gedragscode van je vraagt? 

  Algemene voorwaarden Nieuwsbrief

  1. Jouw gegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld maar worden alleen gebruikt om je over diensten, nieuws en aanbiedingen van Noloc te informeren.
  2. Noloc en de door Noloc ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met deze e-mails.
  3. Noloc kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor het onjuist verzenden, ontvangen of verwerken van de upload en e-mailberichten.
  4. Je kan op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief door in de nieuwsbrief op de afmeldlink te klikken.