Partners

   

   

  Verschillende partners

  Noloc werkt samen met verschillende partners: 

   

  HRZoN

  Noloc maakt deel uit van het samenwerkingsverband HRZoN, bestaande uit tien verenigingen binnen het domein arbeid-mens-organisatie.hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten onder de naam ‘HRZoN’. De volgende verenigingen zijn hierbij betrokken: BABF, INPUT, LVSC, NOBCO, NOBTRA, NOLOC, NVO2, NVP, NVvA en Recruiters United. HRZoN kent als doelstelling het belang van een het domein arbeid-mens-organisatie verder te professionaliseren, te positioneren en te profileren. Daarbij wordt samengewerkt op het gebied van standpuntbepaling, het gezamenlijk ontwikkelen en organiseren van activiteiten en het benutten van elkaars inzicht en ervaring op organisatorisch terrein.

   

  IAEVG

  Noloc is partner en bestuursvertegenwoordiger in de IAEVG, de International Association for Educational and Vocational Guidance. Bij de IAEVG zijn meer dan 40 (beroeps)verenigingen uit meer dan 30 landen op het gebied van loopbaanbegeleiding aangesloten. Het IAEVG richt zich op het internationaal bevorderen, versterken en verankeren van de loopbaanprofessie.

   

  NVS-NVL 

  Noloc werkt constructief samen met NVS-NVL, de beroepsvereniging voor schooldecanen en leerlingbegeleiders. Dit gebeurt op diverse terreinen: onderlinge informatie-uitwisseling op het gebied van studiekeuzevoorbereiding (LOB), het belang van certificering van professionals, en de mogelijkheid om samen te werken op het gebied van programma-aanbod en deskundigheidsbevordering van de leden van beider verenigingen. 

   

  Open Universiteit

  Naast de aan de Open Universiteit gevestigde Noloc-leerstoel Strategisch HRM, in het bijzonder Loopbanen, biedt Noloc sinds 2012 in samenwerking met de Open Universiteit de Master Loopbaanmanagement aan. Deze academische Master richt zich op loopbaangerichte ontwikkelvraagstukken binnen organisaties en de rol van loopbaanprofessionals als strategische partner en adviseur van management en directie in dezen.


  OVAL

  OVAL is de branchevereniging van organisaties die loopbaandiensten verlenen. OVAL en haar leden maken duurzame inzetbaarheid werkend. Zo dragen zij bij aan de inzetbaarheid van werkend Nederland. OVAL en Noloc werken samen aan verschillenden themadossiers op het gebeid van duurzame inzetbaarheid, waaronder het inkoopkader van het UWV.

   

  Uitgeverij Kloosterhof

  Noloc brengt in samenwerking met Uitgeverij Kloosterhof het vakblad Loopbaanvisie uit. Dit vakblad richt zich op de inhoudelijke verdieping van loopbaanprofessionals en vormt in samenhang met de kennisbank van Kloosterhof, professioneelbegeleiden.nl, een belangrijke bron voor inhoudelijke verdieping voor Noloc-leden.

   

  Saxion

  Saxion is een hogeschool voor het hoger beroepsonderwijs (hbo). Saxion biedt uiteenlopende opleidingen en bijzondere afstudeerrichtingen of specialisaties, zowel nationaal als internationaal. Samen met bedrijven en instellingen wordt door onze lectoraten toegepast onderzoek gedaan. Saxion onze partner op verschillende gebieden. We werken samen binnen onze Kennisprofessionals, zij zijn vertegenwoordigd in onze werkgroep over het beroepsprofiel van de toekomst en we trekken samen op rondom het platform van de Young Professionals.

   

  Fontys

  Het onderwijs en onderzoek binnen Fontys sluiten direct aan bij de actuele en toekomstige vragen en behoeften van de student, het werkveld en de (regionale) samenleving. Samen met hun partners in de samenleving willen zij de vragen van de toekomst mede formuleren, agenderen, onderzoeken en zo mogelijk oplossen. Fontys werkt daarom samen met Noloc rondom het platform Young Professionals en zijn zij vertegenwoordigd in onze werkgroep over het beroepsprofiel van de toekomst. Daarnaast heeft Noloc een stoel in het Landelijk overleg HRM/werkveldadviesraad, een initiatief van samenwerkende Hogescholen van de HRM-opleidingen en diverse werkgevers en belangenorganisaties.

  UWV

  UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Zij zorgen voor een deskundige en efficiënte uitvoering van de werknemersverzekeringen, zoals de WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet. Daarnaast bieden zij arbeidsmarkt- en gegevensdiensten. Ze voeren deze diensten uit als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Circa vier keer per jaar vindt er een brancheoverleg met het UWV plaats. Ook participeert de voorzitter van Noloc samen met OVAL in een bestuurlijk overleg met de directie van het UWV.