Partners

  Noloc werkt nauw samen met onder andere de Ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Net als met het UWV, SBB, gemeenten, OVAL, kennisorganisaties en andere partijen die de transformatie op het gebied van loopbanen in ontwikkeling vormgeven. Eruitgelicht:

  IAEVG

  Noloc is partner en bestuursvertegenwoordiger in de IAEVG, de International Association for Educational and Vocational Guidance. Bij de IAEVG zijn meer dan 40 (beroeps)verenigingen uit meer dan 30 landen op het gebied van loopbaanbegeleiding aangesloten. Het IAEVG richt zich op het internationaal bevorderen, versterken en verankeren van de loopbaanprofessie. In 2023 waren wij gastland van dit prestigieuze loopbaancongres. Wij kijken daar met een goed en trots gevoel op terug. 

  BiOND

  Noloc werkt constructief samen met BiOND (Begeleiders in Onderwijs): de vereniging voor decanen, leerlingbegeleiders, studieloopbaanbegeleiders en zorgcoördinatoren. BiONC is belangenbehartiger en centraal expertise- en aanspreekpunt op het gebied van loopbaanbegeleiding (LOB) en (zorg)begeleiding van leerlingen.

  OVAL

  OVAL is de branchevereniging van organisaties die loopbaandiensten verlenen. OVAL en haar leden maken duurzame inzetbaarheid werkend. Zo dragen zij bij aan de inzetbaarheid van werkend Nederland. OVAL en Noloc werken samen aan verschillende themadossiers op het gebeid van duurzame inzetbaarheid, waaronder het inkoopkader van het UWV.

  Uitgeverij Kloosterhof

  Uitgeverij Kloosterhof brengt het vakblad LoopbaanVisie uit. Dit vakblad richt zich op de inhoudelijke verdieping van loopbaanprofessionals en vormt in samenhang met de kennisbank van Kloosterhof (professioneelbegeleiden.nl) een belangrijke bron voor inhoudelijke verdieping voor Noloc-leden.

  Saxion

  Saxion is een hogeschool voor het hoger beroepsonderwijs (hbo). Saxion biedt uiteenlopende opleidingen en bijzondere afstudeerrichtingen of specialisaties, zowel nationaal als internationaal. Samen met bedrijven en instellingen wordt door onze lectoraten toegepast onderzoek gedaan. We werken samen binnen ons Platform Noloc Kennisprofessionals. Zij zijn vertegenwoordigd in onze werkgroep over het beroepsprofiel van de toekomst.

  Fontys

  Het onderwijs en onderzoek binnen Fontys sluiten direct aan bij de actuele en toekomstige vragen en behoeften van de student, het werkveld en de (regionale) samenleving. Fontys is vertegenwoordigd in onze werkgroep over het beroepsprofiel van de toekomst. Daarnaast heeft Noloc een stoel in het Landelijk overleg HRM/werkveldadviesraad, een initiatief van samenwerkende Hogescholen van de HRM-opleidingen en diverse werkgevers en belangenorganisaties.

  UWV

  UWV zorgt voor een deskundige en efficiënte uitvoering van de werknemersverzekeringen, zoals de WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet. Daarnaast bieden zij als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) arbeidsmarkt- en gegevensdiensten aan in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Circa 4 keer per jaar vindt er een brancheoverleg met UWV plaats. Ook participeert de voorzitter van Noloc samen met OVAL in een bestuurlijk overleg met de directie van UWV.