Noloc geaccrediteerde jobcoachopleidingen

Keurmerk_JO_RGB_Online_HR

Er is een grote diversiteit aan opleiders met opleidingen die zich richten op jobcoaches (in spé). Als beroepsvereniging vindt Noloc het belangrijk dat opleiders opleidingen aanbieden die (aankomend) jobcoaches opleiden tot jobcoaches die beschikken over de kennis, vaardigheden en competenties die deel uitmaken van het beroepsprofiel van een jobcoach.

Om de kwaliteit van jobcoachopleidingen te borgen en te verhogen, heeft Noloc op basis van het beroepsprofiel een set aan eindtermen voor jobcoachopleidingen opgesteld. Jobcoachopleidingen die aan deze eindtermen voldoen kunnen een door Hobéon uitgevoerde audit doorlopen en zich bij een positief resultaat door Noloc laten certificeren als Noloc geaccrediteerde jobcoachopleiding.

Afgestudeerden van een Noloc geaccrediteerde jobcoachopleiding kunnen, vanaf het moment dat de opleiding door Noloc geaccrediteerd is, zich via een verkorte toetsingsprocedure laten certificeren als Register Jobcoach en in het Noloc beroepsregister worden opgenomen.

Noloc geaccrediteerde jobcoachopleidingen
Inmiddels zijn er vijf Noloc geaccrediteerde jobcoachopleidingen, die ook het bijbehorende kwaliteitskeurmerk mogen voeren. Deze opleidingen zijn:

De jobcoachopleidingen van Combo Emonomy, Elan Training en Saxion zijn per 1 juli 2013 geaccrediteerd. De jobcoachopleiding  van Capabel is per 1 juli 2015 geaccrediteerd en de jobcoachopleiding van SARA Werkt per 1 september 2022.

Overweeg je om een jobcoachopleiding te gaan volgen? Lees hier de ervaringen van Lindy en Sander. Zij mochten onlangs hun diploma van deze jobcoachopleiding in ontvangst nemen.