Noloc-erkende jobcoachopleidingen

   Noloc heeft een viertal jobcoachopleidingen erkend. Zij mogen daarmee het keurmerk Noloc Erkende Opleiding dragen. Erkenning vindt plaats op basis van een positief resultaat van een onafhankelijke audit die wordt uitgevoerd door Hobéon. Tijdens de audit wordt een jobcoachopleiding getoetst aan de Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen. De erkenning heeft een geldigheidsduur van vier jaar, waarna opnieuw een opleidingsaudit plaats vindt. 

  De volgende opleiders bieden een Noloc erkende Jobcoachopleiding aan:

  Genoemde jobcoachopleidingen voldoen aan de strenge auditeisen die Hobéon stelt en daarom hebben wij vertrouwen in de geboden kwaliteit van deze opleidingen.

  Jobcoachopleidingen en Noloc beroepserkenning

  Sinds 1 januari 2017 beheert Noloc het beroepsregister voor jobcoaches. Jobcoaches die in het beroepsregister willen worden opgenomen, en daarmee het keurmerk Noloc Erkend Jobcoach mogen voeren, dienen een registratie-/erkenningsprocedure te doorlopen. Jobcoaches die de Noloc erkende jobcoachopleiding na 1 juli 2013 bij Combo Emonomy, Elan Training of Saxion Hogeschool succesvol hebben afgerond, krijgen daarbij vrijstelling voor de portfolio-opdracht die onderdeel uitmaakt van het Toetsingskader Jobcoaches dat Noloc hanteert. Hetzelfde geldt voor jobcoaches die na 1 juli 2015 de Noloc erkende jobcoachopleiding van Capabel Hogeschool succesvol hebben afgerond. 

  Ook een Noloc Erkende jobcoachopleiding worden? Dat kan!

  Opleidingsinstituten die een Noloc Erkende jobcoachopleiding willen aanbieden, dienen zich te committeren aan de 'Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen' en hun opleiding tot jobcoach hierop af te stemmen. Jobcoachopleidingen kunnen hiertoe vervolgens op worden getoetst. Opleidingsinstituten die de erkenning van Noloc willen hebben, en daarmee het keurmerk Noloc Erkende Opleiding mogen voeren, kunnen zich melden bij het Noloc-secretariaat: info@noloc.nl. De kosten van de toetsing zijn voor rekening van het opleidingsinstituut.

  Nadat blijkt dat een opleidingsinstituut voldoet aan de in de 'Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen' gestelde eisen, zullen zij een keurmerk ontvangen en op de website van Noloc worden vermeld als Noloc Erkende Opleiding.