1. Home
  2. Kennis
  3. Noloc-erkende...

Noloc-erkende jobcoachopleidingen

 

 

Noloc erkende jobcoach opleidingen

Sinds 1 januari 2017 is de Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland (BJN) opgehouden te bestaan. Haar activiteiten worden voortgezet onder de vlag van Noloc, vereniging van loopbaanprofessionals. In een bestuursbesluit dd 8 februari 2017 heeft het Noloc bestuur besloten de erkenning van de door BJN erkende jobcoachopleidingen integraal over te nemen, alsook de aan erkenning onderliggende eisen en voorwaarden.

Jobcoachopleidingen worden door Noloc erkend – en mogen daarmee het keurmerk Noloc Erkende Opleiding dragen – als ze op grond van een audit door Hobéon een HKK certificering ontvangen. Tijdens de audit wordt een jobcoachopleiding getoetst aan de Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen zoals deze door de Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland is opgesteld, en door Noloc zijn overgenomen. Deze certificering heeft een geldigheidsduur van drie jaar en wij sluiten hier met onze erkenning bij aan.

Er zijn tot op heden vier jobcoachopleidingen die deze audit succesvol hebben doorlopen, te weten:

Genoemde jobcoachopleidingen voldoen aan de strenge auditeisen die Hobéon stelt en daarom hebben wij vertrouwen in de geboden kwaliteit van deze opleidingen.

Jobcoachopleidingen en Noloc beroepserkenning

Sinds 1 januari 2017 beheert Noloc het beroepsregister voor jobcoaches. Jobcoaches die in het beroepsregister willen worden opgenomen, en daarmee het keurmerk Noloc Erkend Jobcoach mogen voeren, dienen een registratie-/erkenningsprocedure te doorlopen. Jobcoaches die hun jobcoachopleiding na 1 juli 2013 bij Combo Emonomy, Elan Training of Saxion Hogeschool succesvol hebben afgerond, krijgen daarbij vrijstelling voor de portfolio-opdracht die onderdeel uitmaakt van het Toetsingskader Jobcoaches dat Noloc hanteert. Hetzelfde geldt voor jobcoaches die na 1 juli 2015 hun jobcoachopleiding bij Capabel Hogeschool succesvol hebben afgerond. 

Ook een Noloc Erkende jobcoachopleiding worden? Dat kan!

Opleidingsinstituten die een Noloc Erkende jobcoachopleiding willen aanbieden, dienen zich te committeren aan de 'Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen' en hun opleiding tot jobcoach hierop af te stemmen. Jobcoachopleidingen kunnen hiertoe vervolgens op worden getoetst.
BJN heeft indertijd een opdracht verstrekt aan Hobéon om hier een toetsingsprogramma voor op te stellen en de opleidingen te gaan toetsen. Noloc volgt in haar erkenning van jobcoachopleidingen dit toetsingsprogramma, waarbij Hobéon de toetsing zal blijven uitvoeren.  
Opleidingsinstituten die de erkenning van Noloc willen hebben, en daarmee het keurmerk Noloc Erkende Opleiding mogen voeren, kunnen zich melden bij het Noloc-secretariaat: info@noloc.nl.

De kosten van de toetsing zijn voor rekening van het opleidingsinstituut.

Nadat blijkt dat een opleidingsinstituut voldoet aan de in de 'Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen' gestelde eisen, zullen zij een keurmerk ontvangen en op de website van Noloc worden vermeld als Noloc Erkende Opleiding.
.