Professionele ontwikkeling

  Een gekwalificeerde loopbaanprofessional of jobcoach beschikt over beroepsspecifieke kennis en ervaring, werkt vanuit een helder beroepskader en volgens een heldere gedragscode en investeert in de eigen deskundigheidsbevordering.

  Noloc staat voor deze deskundigheidsbevordering en professionalisering van haar leden en het vakgebied. Binnen de vereniging zijn er volop mogelijkheden om aan je professionele ontwikkeling te werken!

  Professionalisering vanuit ontwikkellijnen

  Zes verschillende ontwikkellijnen maken de professionaliseringsmogelijkheden binnen de loopbaanprofessie inzichtelijk. Deze ontwikkellijnen dienen als hulpmiddel voor ontwikkel- en groeimogelijkheden en als houvast bij (her)certificering. 

  ontwikkellijnen infographic

  In de afbeelding hierboven zie je voor iedere leerlijn een eigen symbool. Bij de informatie over bijeenkomsten, achtergrondartikelen, webinars, essentials, e-learnings, live-streams, masterclasses, etc. zullen deze symbolen steeds herkenbaarder terug te vinden zijn. Zo kun je precies zien binnen welke ontwikkellijn je je aan het ontwikkelen bent.

  Zie je bijvoorbeeld dit symbool Methoden _ technieken bij een bijeenkomst staan. Dan weet je dat deze bijeenkomst binnen de ontwikkellijn Methoden & technieken past.

  Bijeenkomsten

  Binnen de vereniging zijn er bijeenkomsten, seminars en kennissessies waar leden kennis halen, brengen én delen. In de agenda kan ook gezocht worden op bijeenkomsten die passen bij een specifieke ontwikkellijn.

  Noloc Academie

  In de Noloc Academie vinden leden naast alle door Noloc aangeboden webinars een nog veel uitgebreider aanbod van interessante webinars, e-learnings en essentials. Zo kun je als lid van Noloc op elk gewenst moment werken aan je eigen ontwikkeling.

  Het inloggen voor de Noloc Academie is eenvoudig. Je logt in op de Noloc site via Mijn Noloc of via deze link en van daaruit kun je direct door naar de Noloc Academie.

  Vakblad

  Noloc heeft een eigen vakblad - LoopbaanVisie - en een daaraan gekoppelde kennisbank vol met actuele en verdiepende artikelen. Daarmee biedt Noloc een geweldige schat aan kennis, informatie en inspiratie.

  Kwaliteitskringen

  Noloc kent verspreid over Nederland ruim 50 kwaliteitskringen. Kwaliteitskringen bestaan uit gemiddeld acht tot twaalf leden en komen circa zes keer per jaar bijeen. In een kwaliteitskring ontmoeten leden elkaar om te praten over vakontwikkelingen, inhoudelijke verdieping en de eigen ervaringen als loopbaanprofessional. Er is dus ruimte voor zowel inhoudelijke verdieping, een netwerkfunctie, als ook supervisie en intervisie. Op deze wijze spelen kwaliteitskringen een belangrijke rol in de continue deskundigheidsbevordering van onze leden.

  Noloc Loopbaancongres

  noloc-loopbaancongres

  Jaarlijks organiseert Noloc een toonaangevend en zeer goed bezocht loopbaancongres. Ieder jaar een nieuw thema en dé gelegenheid om vakgenoten te ontmoeten en van elkaar te leren.

  Platform Noloc Kennisprofessionals

  Om aansluiting met maatschappelijke en vakinhoudelijke ontwikkelingen verder te versterken, kent Noloc het Platform Noloc Kennisprofessionals. Dit platform bestaat uit professoren, hoogleraren, docenten, onderzoekers, auteurs, ontwikkelaars, decanen en andere aansprekende professionals in ons vakgebied. Zij delen hun kennis en inzichten, adviseren het bestuur en de commissies en dragen zo actief bij aan de ontwikkeling van Noloc en haar leden.

  Platform Noloc Young professionals

  Het Platform Noloc Young Professionals richt zich op jonge en aankomende loopbaanprofessionals die op eigen wijze verbinding zoeken met Noloc en haar leden. Het platform richt zich op studenten en (maximaal 3 jaar) afgestudeerden van zowel hogescholen als universiteiten in het vakgebied van Opleiden, Mens en Arbeid. Het doel is het zoeken van verbinding met de beroepsvereniging en het op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen in het vakgebied.

  Het Noloc mentoraat

  Noloc vindt het doorgeven van vakkennis en kwaliteitsbevordering van haar leden belangrijk. Een van de manieren om het ‘leren van en met elkaar’ te faciliteren is het Noloc mentoraat, een vrijwillige, tijdelijke relatie tussen mentor en mentee met als doel de mentee te ondersteunen bij zijn of haar professionele ontwikkeling en professionalisering in het vak.

  De aangesloten mentoren zijn zeer ervaren loopbaanprofessionals, waaronder jobcoaches, die zich graag willen inzetten om hun vakcollega’s te ondersteunen in hun ontwikkeling. Ook zetten zij zich graag in om aspirant leden te ondersteunen bij het opbouwen van hun dossier voor de Noloc beroepserkenning.