Certificering is een unieke manier van leren

Certificering is een unieke manier van leren

01-10-2023
Nieuws

Certificering is een belangrijke scholingsactiviteit binnen het werk van een loopbaanprofessional en jobcoach. Sommige leden zien er tegenop waar ze moeten beginnen bij aanvang van zo’n traject. De ervaring leert dat het inschakelen van een mentor de drempel verlaagt. De mentor kan begeleiden bij het proces en bijsturen op de toetsingseisen, waardoor een certificerende er zin en vertrouwen in krijgt. Noloc-mentor en assessor Els Nijssen weet daar alles van. Haar enthousiasme werkt aanstekelijk. “Ik wil heel graag mijn collega’s meenemen in het proces van (re)certificering in de volle overtuiging dat je er als professional steviger van wordt.”

“Ik meen écht dat certificeren meer is dan een verplichting. Het is een cadeau aan jezelf. Er zullen mogelijk collega’s sceptisch naar luisteren als ik dit zeg. Daarom is het belangrijk om erover te hebben: waar zie je tegenop? Hoe kun je die tegenzin in mootjes hakken? De Noloc-toetsing vraagt jou om te reflecteren op je persoon, je gedrag en je interventies in werk. Je gaat op gepaste afstand naar jezelf kunt kijken … daar zitten zoveel mooie leermomenten in.” 

Aan het woord is Els Nijssen, naast Register Loopbaanprofessional mentor en assessor bij Noloc. De ervaren en ondernemende vakcollega heeft haar sporen binnen de loopbaanprofessie ruimschoots verdiend. In eerste instantie als bestuurslid bij OVAL en naderhand als mentor en toetser bij CMI. Ook was ze nauw betrokken bij het fusietraject van Noloc met Career Management Institute Netherlands (CMI), de voormalig certificerende instelling voor loopbaanadviseurs. Els is loopbaanadviseur van het eerste uur. “Mijn lidnummer is 143 of iets dergelijks”, lacht ze. Els Nijssen_Noloc_Assessor_Mentor

Certificering is een vorm van kwaliteitsbewaking, zoals dat in zoveel beroepsgroepen gebeurt als onderdeel van de professionaliteit. “Certificering is een unieke manier van leren.” Els vertelt over haar eigen ervaringen. “Ik heb de overtuiging dat het echt nodig is. Ik ben zelf heel vaak getoetst. Eerst bij CMI. Nu voor het eerst bij Noloc in de nieuwe recertificering. Ik heb de toetsing ervaren als een die raakt aan het hart van ons vak: ontwikkelen, groeien en reflecteren. Gedurende het proces van het maken van het portfolio heb ik weer meer over mezelf geleerd. Het is was een terugblik en vooruitblik op mezelf in werk in combinatie met reflectie op mijn persoonlijk ontwikkeling.” 

“Ik ben mentor geworden, omdat ik dat een belangrijke rol vind in het hele proces van certificeren”

Begeleiding 

De inrichting van het toetsingsproces en de begeleiding door een mentor is uiterst zorgvuldig. Elke mentor heeft zijn eigen stijl van werken, maar de mentoren zijn allemaal getraind, hebben kennis van zaken en volgen de kandidaat liefdevol kritisch. “Als mentor bespreek ik altijd de behoefte, de situatie en het tijdpad met de certificerende. Het is handig om bijvoorbeeld zes dagen te blokken in je agenda. Ikzelf vond bij mijn laatste certificering de vrijdag een fijne dag. Op zo’n dag werk ik aan één onderdeel en aan het eind van de dag moet er een eerste versie liggen. Als je dan een mentor hebt, kun je die versie delen met de vraag of je op de goede weg bent.”

“Ik denk dat kandidaten mij streng vinden als mentor en dat is ook zo. Ik daag mensen uit om te reflecteren op zichzelf als persoon en professional. En dan niet alleen op cognitief niveau maar ook op gevoelsniveau. Ik zit er zo in, omdat ik mijn collega’s een Noloc RJ of RL-keurmerk gun. Natuurlijk blijft de certificerende eindverantwoordelijk over zijn eigen certificering, maar in de vertrouwde omgeving van het bouwen aan een stevig portfolio kunnen mentee en mentor veel bereiken. Mijn ervaring is ook dat als de mentee op gang is, het heel snel kan gaan en binnen drie maanden certificeert of recertificeert.” 

Mentor als katalysator

“Met name voor aspirant-leden die opgaan voor certificering is de mentor echt een soort katalysator. Die helpt je over de eerste hobbels heen én helpt je om even afstand te nemen bij een vraag als: ben ik op de juiste weg? Dat geldt eigenlijk ook voor een recertificering. Een collega of mentor met een gezonde afstand en kijk is een hele fijne toeverlaat.”

Regelmatig reflecteren

(Re)certificeren wordt makkelijker als je regelmatig reflecteert. Je ontdekt dan gaandeweg de verschillende reflectieniveaus en die kom je ook weer tegen in de toetsing. “Het heeft mij enorm geholpen door mij aan te sluiten bij een intervisiegroep. Mijn groep bestaat al meer dan 15 jaar en heeft best wat wisselingen ondergaan, maar de basis van vertrouwen en degelijk interviseren is altijd gebleven. Ik ga er altijd heel graag naar toe met een lastige casus onder mijn arm.”

“In mijn intervisiegroep hebben we met elkaar afgesproken dat we een voor een de e-learnings doen en de formats vullen met een casus. Die hebben we in twee sessies met elkaar doorgenomen. Zo’n bespreking is goud waard en het helpt om verschillende onderdelen van de recertificering sneller te kunnen afhandelen. 

Op de vraag welke tip Els heeft aan mensen die graag aan de slag willen en er tegelijkertijd tegenop zien, antwoordt ze: “Ik zou graag tegen zo iemand willen zeggen: neem een mentor. Die kan je wegwijs maken en scherphouden in het proces. Bij Noloc worden nu ook trainingsbijeenkomsten georganiseerd, waarbij je live met elkaar aan de slag gaat met je trajectbeschrijving, een belangrijk onderdeel van je portfolio. Dat is ook een heel goed hulpmiddel. Dat kun je natuurlijk ook samendoen met een collega. Je bent elkaars steun en stok achter de deur.” 

Rol assessor

“Ik wil ook nog wel iets zeggen over hoe ik mijn rol als assessor invul. Als assessor vind ik het belangrijk om te kijken naar de eisen die het toetsingskader stelt in samenhang met de ervaring en ontwikkeling van de kandidaat. Ons vak heeft een zeer diverse populatie van professionals, die vaak heel verschillend zijn opgeleid en vanuit diverse richtingen in het vak van loopbaanprofessional terechtgekomen zijn. Ook verzorgen ze vaak allerlei vormen van dienstverlening. Mij verrast dat elke keer weer. Dat vraagt van de assessor bij elke toetsing weer een zorgvuldige afweging en beoordeling. Ik zal samen met een collega-toetser dan ook altijd zorgen voor een ontspannen situatie met als doel een optimaal toetsklimaat voor de kandidaat.”

‘Je zet jezelf op een hoger plan en wordt aantrekkelijker voor opdrachtgevers’

Els benadrukt het belang van het keurmerk. “Noloc timmert behoorlijk aan de weg. De bekendheid van de Register Loopbaanprofessional én Register Jobcoach-status groeit nog steeds. Ik vind dat een beroepsvereniging haar leden moet helpen ontwikkelen (zoals bijvoorbeeld de Noloc Academie), maar ook de kwaliteit van ons vak hoog moet houden. En dat doet Noloc méér dan ooit! Ik zie dat de volatiele arbeidsmarkt waarin wij werken, van ons vraagt dat wij ons vak steeds verder ontwikkelen. Een sterke beroepsvereniging is daar heel belangrijk in, zowel naar de leden, maar ook naar de wereld die wij bedienen."

Begeleiding in de loopbaan is nu nog een vrij beroep. Uiteindelijk willen we er naartoe dat we ons vak op een professioneel hoogstaand niveau blijvend uitoefenen. “Waardoor we succesvol zijn, nog zichtbaarder worden in de markt en meer werk naar ons toehalen en verkrijgen. Het is bouwen, bouwen, bouwen!”

Kom jij óók ons team versterken als mentor en/of assessor?