Middagprogramma Loopbaancongres

Tijdens het middagprogramma van het Noloc Loopbaancongres 2023 werden de bezoekers geïnspireerd door boeiende sprekers en interactieve workshops. 

Sprekers

1. Lezing: Wat betekent laaggeletterdheid voor de arbeidsmarkt?Prinses Laurentien
Spreker: Prinses Laurentien van Oranje-Nassau

Als oprichter en directeur-bestuurder van Number 5 Foundation, maakt Prinses Laurentien zich sterk voor de bevordering van geletterdheid, taalontwikkeling en onderwijsinnovatie, maar ook voor duurzaamheid en natuurbehoud. Tevens is zij dagelijks bezig met rechtvaardige en menselijke oplossingen voor alle gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire. 

In haar lezing ging het over de mitmatch tussen mens en systeem. Het probleem met systeemdenken is dat de focus vaak ligt op het oplossen van de direct zichtbare problemen voor benoemde probleemgroepen. Hierdoor wordt voorbijgegaan aan het onderliggende leed en de behoeften van de individuen die zich in de schaduw bevinden, minder zichtbaar maar niet minder belangrijk. Prinses Laurentien pleit dan ook om de aanpak van maatschappelijke vraagstukken om te draaien en de mens centraal te stellen. 

2. Lezing: Wat is de overeenkomst tussen sociaal gedrag van apen en mensen?Patrick van Veen Loopbaancongres 2023
Spreker: gedragsbioloog Patrick van Veen

Gedragsbioloog Patrick van Veen werkt als trainer, keynote-spreker en onderzoeker voor zijn bedrijf Apemanagement. Vanuit die functie adviseert hij ondernemingen en probeert hij mensen iets te leren over ons oergedrag. De basis voor zijn werk vormt onderzoek naar de overeenkomst tussen sociaal gedrag van apen en mensen in bedrijven.

Rondom de thema´s leren en ontwikkelen ging hij in op de vraag waarom we bepaald gedrag vertonen  of waarom problemen ontstaan. Hij gebruikte hierbij het gedrag van apen als voorbeeld. Apen hebben immers geen last van schaamte, rationele benaderingen, cultuur of verhullende kleding. Ze bieden ons een perfect kader, waarbinnen we onze problemen aan een onderzoek kunnen onderwerpen.
________

Keuze workshops (na pauze)

Na de pauze konden de bezoekers kiezen uit drie workshops: de ene meer gericht op de jobcoaches, de andere op de loopbaanprofessionals. Een ding staat vast: na beide workshops kom je naar buiten vol inspiratie, praktische tips en food for thought.

1. Rondetafelgesprek met Noloc Kennisprofessionals 

In een interview met Noloc Kennisprofessionals Jan Woldendorp en Jouke Post ging Tristam Hooley in op sociale (on)gelijkheid en de grenzen van zelfsturing in loopbanen. Het team van Noloc Kennisprofessionals nodigden de bezoekers uit voor een kritische uitwisseling en rondetafelgesprekken samen met internationale deelnemers van de conferentie. Een unieke kans om in Nederland een weinig gehoord, meer kritisch geluid te horen over zelfregie in loopbanen.

Jan Woldendorp 2 Loopbaancongres 2023.png  Jouke Post Loopbaanconres 2023 uitsnede  Tristram Hooley Loopbaancongres uitsnede
Jan Woldendorp                Jouke Post                   Tristam Hooley

2. Workshop: Werkgeluk wetenschappelijk én praktisch benaderd 
Cristel van de Ven is directeur-eigenaar van Factor Vijf BV, ze is lid van de SER namens Netwerk Zelfstandig Ondernemers, voorzitter Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN), Voorzitter Raad van Toezicht Blik op Werk en Voorzitter Raad van Toezicht Kennisplatform CROW. Cristel onderzoekt, schrijft en adviseert organisaties over werk van betekenis zoals werkgeluk en duurzame inzetbaarheid.

Welke werkdoelen maken ons (on)gelukkig en waarom? Waarom houdt ons brein ons continu voor de gek? En wat kunnen we als loopbaanprofessional of jobcoach doen om onze klanten te helpen werkgeluk te vergroten? Daarover ging deze interactieve workshop. Op basis van wetenschappelijke inzichten vertelde Cristel welke strategieën je kunt toepassen om werkgeluk te verbeteren en om werk van betekenis te creëren.

3. Workshop: Begeleiding naar zelfstandigheid
Ruud’s Rugzak is een stichting met een ideële doelstelling die ooit begon als Motorcycle Support Nederland. Een sociale en maatschappelijk verantwoorde onderneming, die als erkend leerbedrijf motoren en andere tweewielers demonteert en onderhoudt. Tegenwoordig zijn de vleugels ook uitgeslagen naar andere branches zoals groenvoorziening, logistiek, horeca en textiel.

Ze helpen mensen met een afstand tot arbeid en/of opleiding (en soms een lichte beperking) in het (weer) leren krijgen van zelfvertrouwen en leren van werkrelevante vaardigheden om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven en werken. Zij doen dit op hun eigen unieke manier: leuk, op maat en efficiënt met een positief (lange termijn) resultaat. Tijdens deze workshop kreeg je allerlei tips en werden best practices gedeeld voor het werken met deze doelgroep.

Bekijk ook het ochtendprogramma

Afbeelding Loopbaancongres