IAEVG-conferentie: kritisch geluid over zelfregie in loopbanen

IAEVG-conferentie: kritisch geluid over zelfregie in loopbanen

23-02-2023

Op donderdag 29 juni staat Tristram Hooley, hoogleraar loopbaanontwikkeling, als eerste keynote spreker op het programma van de spetterende conferentiedag - tevens Noloc loopbaancongres in Den Haag. In het middagprogramma kun jij als deelnemer aanschuiven bij de rondetafelgesprekken met Noloc Kennisprofessionals. 

In een interview met Noloc Kennisprofessionals Jan Woldendorp en Jouke Post zal Tristam Hooley ingaan op sociale (on)gelijkheid en ook de grenzen van zelfsturing in loopbanen. Het team van Noloc Kennisprofessionals nodigt jou als loopbaanprofessional of jobcoach daarnaast van harte uit voor een kritische uitwisseling en rondetafelgesprekken samen met internationale deelnemers van de conferentie. Een unieke kans om in Nederland een weinig gehoord, meer kritisch geluid te horen over zelfregie in loopbanen.

Hooley Post Woldendorp_IAEVG

"In de meeste landen is loopbaanbegeleiding verankerd in het onderwijssysteem. Op scholen en universiteiten. Dat is natuurlijk prima. Maar hoe zit het met werkende mensen? Als we werken maken we de meeste van onze loopbaankeuzes. Loopbaanbegeleiding moet een levenslange en toegankelijke ondersteuning zijn voor iedereen", aldus Tristram Hooley. 

Lees meer over zijn lezing: ‘Loopbaan van de wieg tot het graf: een levenslange visie op loopbaanontwikkeling'

Lees ook meer over het interview met Noloc Kennisprofessionals Jouke Post en Jan Woldendorp: 'Zelfmanagement als ideaal in loopbaanontwikkeling: wanneer wel en wanneer niet haalbaar?'