1. Home
  2. > Ledenraad
  1. FAQ
  2. contact
  3. inloggen

Ledenraad van Noloc

Noloc is de grootste beroepsvereniging van loopbaanprofessionals met bijna 3.000 leden. De Ledenraad is een belangrijk onderdeel van Noloc.
Een goede afspiegeling van het ledenbestand in de Ledenraad is zeer belangrijk om onze leden een herkenbare stem te geven binnen onze vereniging.

De belangrijkste taken van de Ledenraad zijn:

  1. adviseren en meebeslissen over de koers, het beleid en de reglementen van Noloc;
  2. vinger aan de pols houden bij de uitvoering in de praktijk;
  3. benoeming van leden van Bestuur en (statutaire) Commissies.
  4. klankbord, informatiebron en goed geïnformeerde gesprekspartner zijn voor het Bestuur en Noloc-leden.


Verkiezingen voor Ledenraad 2017-2020
De Ledenraad heeft, overeenkomstig het Huishoudelijke Reglement van Noloc besloten om in de volgende termijn uit te gaan van een Ledenraad met een omvang van 15 leden met een minimum van 11 leden. In mei 2017 treden volgens de statuten de leden van de huidige Ledenraad na een zittingsperiode van 3 jaar af. Een aantal van hen stelt zich herkiesbaar voor een 2e termijn. Daarnaast hadden leden t/m 28 februari 2017 de mogelijkheid zich kandidaat te stellen.

Meer informatie over Noloc, de Ledenraad en de verkiezingen voor de periode 2017-2020 vind je hier.

Wil je meer weten over het reilen en zeilen van de Ledenraad?  
Neem contact op met een Ledenraadslid.