Platform Noloc Young Professionals

  Noloc YP logo smalHet Platform Noloc Young Professionals richt zich op jonge en aankomende loopbaanprofessionals die op eigen wijze verbinding zoeken met Noloc en haar leden. Het platform richt zich op studenten en (maximaal 3 jaar) afgestudeerden van zowel hogescholen als universiteiten in het vakgebied van Opleiden, Mens en Arbeid. Het doel is het zoeken van verbinding met de beroepsvereniging en het op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen in het vakgebied.


  Waarom Noloc Young Professionals?

  Het initiatief voor het Platform Noloc Young Professionals is ontstaan tijdens het jaarlijkse Noloc-congres, waar een aantal aanwezige young professionals zich de vraag stelden waar zij Noloc voor nodig zouden kunnen hebben, en vice versa: wat zij Noloc zouden kunnen bieden. Op de eerste vraag kwam het volgende antwoord: "verbinding maken met het beroepenveld, netwerken en het halen van kennis". Zo zou de beroepsvereniging voor studenten een eerste opstap kunnen zijn naar de arbeidsmarkt, als het gaat om loopbaanadvies en jobcoaching. Op de tweede vraag is het antwoord 'het bieden van wisselwerking'. Noloc-leden hebben veel beroepservaring, maar young professionals zijn geschoold in de meest recente ontwikkelingen binnen coaching, denk hierbij aan e-coaching, maar ook onderzoeksvaardigheden en creativiteit. Deze kunnen worden gedeeld.


  Doel

  Het doel is de kloof tussen het behalen van een diploma en het voldoen aan de eisen van Noloc-erkenning te overbruggen. Binnen het platform komen samenwerking, verbinding en netwerken tot stand met de huidige leden van Noloc. Ook zal binnen het platform het bevorderen van de naamsbekendheid van Noloc binnen de doelgroep hoog op de agenda staan.

  Activiteiten

  • Aansluiten bij kwaliteitskringen, Meet & Greets en activiteiten van de Noloc Kennisprofessionals.
  • Volgen van webinars, e-learnings, podcasts en andere kennisitems in de Noloc Academie. 
  • Toegang tot het vakblad LoopbaanVisie en alle andere vakbladen van Professioneel Begeleiden.
  • Korting op diverse externe activiteiten van partners. 


  Buddysysteem

  Om de verbinding met de leden van Noloc aan te gaan, kan er aan de hand van een buddysysteem contact worden gelegd. Young Professionals worden gekoppeld aan Noloc-leden, waardoor samenwerking en verbinding ontstaat. Het erkende Noloc-lid neemt de Young Professional bijvoorbeeld mee naar netwerkbijeenkomsten, lezingen, etc. Of er wordt in duo-verband kennis en inzicht uitgewisseld.


  Verbinding met …

  Beroepsverenigingen
  Het platform gaat graag samenwerkingen aan met beroepsverenigingen. En gelooft in de kracht van samenwerken en samen optrekken in het organiseren van bijvoorbeeld bijeenkomsten of evenementen. Er zijn veel raakvlakken en grijze gebieden in de diverse vakgebieden waar de beroepsverenigingen zich op richten. Noloc Young Professionals kijken naar wat ons verbindt en wat we van elkaar kunnen leren. Alles met het oog op de verdere professionalisering van de professional en de professie. 

  Hogescholen en universiteiten
  Het platform is een meerwaarde is voor studenten en beginnend beroepsbeoefenaren. En gaat graag een partnerschap aan met hogescholen en universiteiten waarin wederzijdse (kennis)uitwisseling, netwerken en verbinding centraal staan. 

  Bedrijven
  Het platform staat open voor verbinding met bedrijven die werkzaam zijn op het brede gebied van loopbaandienstverlening. Deze bedrijven kunnen op zoek zijn naar stagiaires of bieden werkervaringsplaatsen of afstudeermogelijkheden aan. Via dit netwerk kan vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht. Bijvoorbeeld door het creëren van een 'stagepool'.

  Bestuur Noloc Young Professionals

  Meike Oosterwegel

  Lotte Leukenhaus