1. Home
  2. Over Noloc
  3. Platform Noloc Young...

Platform Noloc Young Professionals

   

Het Platform Noloc Young Professionals richt zich op jonge en aankomende loopbaanprofessionals die op eigen wijze verbinding zoeken met Noloc en haar leden. Het platform richt zich op studenten en (maximaal 3 jaar) afgestudeerden van zowel hogescholen als universiteiten in het vakgebied van Opleiden, Mens en Arbeid. Het doel is het zoeken van verbinding met de beroepsvereniging en het op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen in het vakgebied.


Waarom Noloc Young Professionals?

Het initiatief voor het Platform Noloc Young Professionals is ontstaan tijdens het jaarlijkse Noloc-congres, waar een aantal aanwezige young professionals zich de vraag stelden waar zij Noloc voor nodig zouden kunnen hebben, en vice versa: wat zij Noloc zouden kunnen bieden. Op de eerste vraag kwam het volgende antwoord: "verbinding maken met het beroepenveld, netwerken en het halen van kennis". Zo zou de beroepsvereniging voor studenten een eerste opstap kunnen zijn naar de arbeidsmarkt, als het gaat om loopbaanadvies en jobcoaching. Op de tweede vraag is het antwoord 'het bieden van wisselwerking'. Noloc-leden hebben veel beroepservaring, maar young professionals zijn geschoold in de meest recente ontwikkelingen binnen coaching, denk hierbij aan e-coaching, maar ook onderzoeksvaardigheden en creativiteit. Deze kunnen worden gedeeld.


Doel

Het doel van het Platform Noloc Young Professionals is om de kloof tussen het behalen van een diploma en het voldoen aan de eisen van Noloc-erkenning te overbruggen. Binnen het platform komen samenwerking, verbinding en netwerken tot stand met de huidige leden van Noloc. Ook zal binnen het platform het bevorderen van de naamsbekendheid van Noloc binnen de doelgroep hoog op de agenda staan.


Doelgroep

'Van loopbaanontwikkeling naar levensloopbaanontwikkeling.’
Hbo- en wo-studenten of maximaal drie jaar afgestudeerden in het vakgebied van Opleiden, Mens en Arbeid. Hierbij valt te denken aan studies als: Human Resource Management (HRM), Human Talent Development (HTD), Toegepaste psychologie (TP), Social Work, Psychologie, Arbeids- en organisatie psychologie en personeelswetenschappen. Maar ook minors als: loopbaanontwikkeling en studieloopbaanbegeleiding. Daarnaast is het Platform toegankelijk voor startende docenten en/of pabo studenten die te maken hebben met studieloopbaanbegeleiding.

 

Activiteiten

Leden van het Platform Noloc Young Professionals hebben de mogelijkheid aan te sluiten bij kwaliteitskringen, Meet & Greets en activiteiten van de Noloc Kennisprofessionals. Als lid heb je de mogelijkheid webinars te volgen over diverse thema’s en leden mogen deelnemen aan diverse activiteiten die door Noloc Young Professionals worden georganiseerd. Daarnaast heb je de beschikking over het vakblad LoopbaanVisie en alle andere vakbladen van Professioneel Begeleiden. Als laatste krijg je als lid korting op diverse externe activiteiten van partners. Alles in het teken van verbinden, netwerken, kennis vergroten en verbreden. 


Buddysysteem

Om de verbinding met de leden van Noloc aan te gaan kan er aan de hand van een buddysysteem contact worden gelegd. Young Professionals worden gekoppeld aan Noloc leden en hiermee wordt er samenwerking en verbinding gecreëerd. Degene met de Noloc erkenning neemt de Young Professional bijvoorbeeld mee naar netwerkbijeenkomsten, lezingen, etc. Of er wordt in duo-verband kennis en inzicht uitgewisseld.


Verbinding met…

Beroepsverenigingen
Het platform gaat graag samenwerkingen aan met beroepsverenigingen. Noloc Young Professionals gelooft in de kracht van samenwerken en samen optrekken in het organiseren van bijvoorbeeld bijeenkomsten of evenementen. Er zijn veel raakvlakken en grijze gebieden in de diverse vakgebieden waar de beroepsverenigingen zich op richten. Noloc Young Professionals kijken naar wat ons verbind en wat we van elkaar kunnen leren. Alles met het oog op de verdere professionalisering van de professional en de professie. 

Hogescholen en universiteiten
Het platform Noloc Young Professionals is er van overtuigd dat het platform een meerwaarde is voor studenten en beginnend beroepsbeoefenaren. Het platform gaat graag een partnerschap aan met hogescholen en universiteiten waarin wederzijdse (kennis)uitwisseling, netwerken en verbinding centraal staan. 

Bedrijven
Het platform Noloc Young Professionals staat open voor verbinding met bedrijven die werkzaam zijn op het brede gebied van loopbaandienstverlening. Deze bedrijven kunnen op zoek zijn naar stagiaires of bieden werkervaringsplaatsen of afstudeermogelijkheden aan. Via het Platform kan vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht. Bijvoorbeeld via het creëren van een 'stagepool'.

 

Lid worden van platform Noloc Young Professionals? 

Lees de aanmeldvoorwaarden en het lidmaatschapspakket goed door en meld je aan via het aanmeldformulier.

 

Bestuur Noloc Young Professionals:

 

Contact?

Ben jij al enthousiast? Neem dan gauw contact op met Noloc Young Professionals via youngprofessionals@noloc.nl  en volg ons op LinkedIn en Instagram.