Post-HBO Opleiding Coach Practitioner EQA | 6 maanden

BGL & partners | ca. 6 maanden

Post-HBO Opleiding Coach Practitioner EQA | 6 maanden

Basisgegevens

Opleidingsorganisatie:

BGL & partners
Wijkermeerstraat 3
2131 HB

Lesplaats(en):

(omgeving) Hoofddorp en Utrecht.

Telefoonnummer:

023-5556755

E-mailadres:

info@bgl.nl

Website:

https://bgl.nl/opleiding/coach-foundation-en-practitioner/

Contactpersoon:

Irma Tielman

Doel, doelgroep, inhoud en omvang van de opleiding

Doel:

De 10-daagse verdieping Coach Practitioner bouwt voort op de opleiding Coach Foundation. De opleiding bestaat uit twee modules. In de module Narratieve coaching staat het werken met verhalen, emoties en dilemma’s centraal. In de module Procescoaching leert u hoe u het individu kunt rekening houdend met de invloed van het systeem (gezin, team, afdeling etc.) met aandacht voor interactiepatronen en groepsdynamiek, stimuleren (team)samenwerking en omgaan met weerstand bij verandering.

Doelgroep:

De opleiding is bestemd voor iedereen die zich (verder) wil bekwamen op het gebied van coaching, binnen de eigen organisatie of zelfstandig vanuit een eigen praktijk. Deelnemers zijn afkomstig uit verschillende sectoren en vervullen verschillende functies. Het betreft onder meer leidinggevenden, staffunctionarissen, hulpverleners, consultants, intern begeleiders en senior medewerkers die mensen met een behoefte aan coaching op een adequate manier willen ondersteunen in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Omschrijving:

In de opleiding Coach Practitioner ontwikkelt u een brede kijk op de verschillende facetten van het vak van coach. U verwerft verdiept inzicht in veranderingsprocessen die zich binnen mensen en organisaties afspelen en leert op praktische en ervaringsgerichte wijze hoe u hierin effectieve ondersteuning kunt bieden.

Studielast

Contact-uren:

Professionele attitude: 14 uur
Coachen en Adviseren: 35 uur
Methoden, technieken en instrumenten: 25 uur
Loopbaankunde en arbeidsmarkt: 0 uur
Algemene basiskennis: 6 uur

Totaal aantal contacturen:

80 uur

Totaal aantal uren tijdbesteding zelfstudie, onbegeleide groepsactiviteiten, huiswerk:

6 uur

De opleiding beginnen

Toelatingseisen opleidingsniveau / diploma's:

U heeft een aantoonbaar HBO denk-/werkniveau. Instroomeis: Coach Foundation of aantoonbare ervaring met oplossingsgericht coachen, mogelijk via een assessment.

Toelatingseisen algemene werkervaring:

U heeft tenminste vijf jaar werkervaring bij voorkeur in een functie/rol waarin u mensen hebt ondersteunt in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Toelatingseisenwerkervaring op het gebied van loopbaanprofessie:

U heeft enige ervaring met coachen opgedaan in uw werk of tijdens een eerder gevolgde opleiding. Tijdens de opleiding werkt u actief aan het verbreden en verdiepen van uw coachingscompetenties.

Overige eisen voor deelname:

Een open leerhouding, bereidheid tot zelfonderzoek en reflectie. U bent tenslotte het belangrijkste instrument in het begeleidingsproces.

Aanmeldings- / toelatingsprocedure:

Via https://bgl.nl/online-inschrijven/ kunt u zich aanmelden door het deelnameformulier en intakeformulier in te vullen. Tevens voegt u een CV bij. U leest daar meer over de toelatingsprocedure. Desgewenst kunt u ook eerst een voorlichtingsbijeenkomst bezoeken.

Startdata:

De opleiding start twee maal per jaar. Een datumoverzicht vindt u via https://bgl.nl/opleiding/coach-foundation-en-practitioner/

De opleiding afronden

Beoordeling en / of toetsing leerresultaten:

Nee

Diploma of certificaat:

Ja, Na succesvolle afronding van de opleiding ontvangt u een diploma Coach Practitioner met het EQA-keurmerk van de NOBCO/EMCC. In combinatie met het diploma Coach Foundation heeft u tevens recht op het Post-HBO Registerdiploma Coach van CPION.

Overige gegevens

Kosten van de opleiding excl. BTW:

€ 4.100,00

Bijkomende kosten (bijv. studiematerialen):

ca. € 100,- verplichte literatuur

Wordt de opleiding bij open inschrijving aangeboden?

Ja

Wordt de opleiding `in-company` aangeboden?

Ja

Totale duur (doorlooptijd) van de opleiding:

ca. 6 maanden

Opleidingsdagen / avonden en verdeling over de opleidingsduur:

De bijeenkomst vinden een per twee of drie weken plaats op een vaste dag en locatie.

Minimum / maximum aantal deelnemers:

Het minimum aantal deelnemers bedraagt 6, het maximum 12.

Keurmerken / erkenningen / accreditaties:

Coach Practitioner EQA, Post-HBO Coach CPION. BGL beschikt over het NRTO-keurmerk en is ingeschreven bij het CRKBO.

Sinds wanneer bestaat opleiding:

2001

Aantal mensen dat de opleiding met succes heeft afgerond:

600 of meer

Aanvullende informatie:

De opleiding is vrij van BTW. Aanvraag STAP-budget van € 1.000,- is mogelijk. Kosten van de opleiding excl. BTW: € 4.100,00 inclusief supervisie, e-coaching, diploma’s, arrangement. BTW-vrij.

Laatst bijgewerkt op:

26-04-2023