Leergang Loopbaancoaching | 6 maanden

BGL & partners | 6

Leergang Loopbaancoaching | 6 maanden

Basisgegevens

Opleidingsorganisatie:

BGL & partners
Wijkermeerstraat 3
2131 HB Hoofddorp

Lesplaats(en):

(omgeving) Hoofddorp en Utrecht.

Telefoonnummer:

023-5556755

E-mailadres:

info@bgl.nl

Website:

https://bgl.nl/opleiding/leergang-loopbaancoaching/

Contactpersoon:

Irma TIelman

Doel, doelgroep, inhoud en omvang van de opleiding

Doel:

In de 9-daagse leergang Loopbaancoaching leert u op praktische en ervaringsgerichte wijze hoe u cliënten kunt optimaal kunt ondersteunen in hun loopbaanontwikkeling. Daarbij is er aandacht voor vraagverheldering, oplossingsgericht werken, gepaste inzet van instrumenten en (psychologische)testen, exploratie van beroepen, opleidingen en de arbeidsmarkt. Binnen de leergang is ook een belangrijke plaats ingeruimd voor zelfonderzoek en reflectie. U bent tenslotte het belangrijkste instrument in de loopbaancoaching.

Doelgroep:

De leergang loopbaancoaching is voor iedereen die zich (verder) wil bekwamen op het gebied van loopbaancoaching. Binnen de eigen organisatie of als zelfstandig loopbaancoach. Bijvoorbeeld: HR-managers die zich richten op de duurzame inzetbaarheid voor hun medewerkers Personeelsadviseurs die adequate tools nodig hebben om employability te stimuleren en die een belangrijke rol spelen op het gebied van de advisering en coaching van het lijnmanagement en medewerkers - Re-integratieadviseurs, met een belangrijke taak op het gebied van verzuimmanagement en re-integratie op de arbeidsmarkt en in dit kader op zoek zijn naar kennis, kunde en een professionele basishouding - Interne en externe coaches die optimaal willen inspelen op de toenemende behoefte van zowel organisaties als particulieren aan ondersteuning bij de loopbaanontwikkeling van respectievelijk hun medewerkers of henzelf -Schooldecanen, mentoren en studieloopbaanbegeleiders die zich onder meer bezighouden met de studiekeuze en loopbaanoriëntatie van leerlingen/studenten.

Omschrijving:

Compacte leergang waarin u leert mensen op een professionele manier actief sturing te geven aan hun loopbaanontwikkeling. Er is gekozen voor een integrale benadering van vraagstukken, waarbij we het verruimen van theoretische en methodische kennis combineren met het trainen van praktische vaardigheden en het werken aan persoonlijke ontwikkeling. Daarbij zijn leren in de opleidingssituatie en de praktijkcontext onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Studielast

Contact-uren:

Professionele attitude: 5 uur
Coachen en Adviseren: 24 uur
Methoden, technieken en instrumenten: 28 uur
Loopbaankunde en arbeidsmarkt: 6 uur
Algemene basiskennis: 0 uur

Totaal aantal contacturen:

63 uur

Totaal aantal uren tijdbesteding zelfstudie, onbegeleide groepsactiviteiten, huiswerk:

6 uur

De opleiding beginnen

Toelatingseisen opleidingsniveau / diploma's:

U heeft een opleiding op HBO of Academisch niveau gevolgd en afgerond, bij voorkeur in een werkveld gerelateerd opleidingsgebied. Indien u niet beschikt over een HBO of Academische opleiding, maar via bij- en nascholing en werkervaring kunt aantonen dat u zich inmiddels op dit niveau heeft ontwikkeld en voldoende affiniteit met het werkveld heeft, is instroom mogelijk.

Toelatingseisen algemene werkervaring:

U heeft tenminste vijf jaar werkervaring bij voorkeur in een werkveld dat gerelateerd is aan het werk van een loopbaanprofessional.

Toelatingseisenwerkervaring op het gebied van loopbaanprofessie:

U hoeft nog geen ervaring te hebben in begeleiden van mensen met loopbaanvraagstukken. Tijdens de leergang gaat u hier actief mee aan de slag. Ervaring in het begeleiden van mensen is een pre.

Overige eisen voor deelname:

Een open leerhouding, bereidheid tot zelfonderzoek en reflectie. U bent tenslotte het belangrijkste instrument in het begeleidingsproces.

Aanmeldings- / toelatingsprocedure:

Via https://bgl.nl/online-inschrijven/ kunt u zich aanmelden door het deelnameformulier en intakeformulier in te vullen. Tevens voegt u een CV bij. De opleidingscoördinator neemt contact op voor een nadere kennismaking. Desgewenst kunt u ook eerst een voorlichtingsbijeenkomst bezoeken.

Startdata:

De leergang start twee maal per jaar. Een datum overzicht vindt u via https://bgl.nl/opleiding/leergang-loopbaancoaching/

De opleiding afronden

Beoordeling en / of toetsing leerresultaten:

Ja, We toetsen op basis van kwantitatieve eisen (aanwezigheidsverplichting) en kwalitatieve eisen, zoals het uitvoeren van een praktijktraject onder supervisie en het maken van opdrachten.

Diploma of certificaat:

Ja, Na succesvolle afronding van de leergang ontvangt u een diploma en kunt op verantwoorde wijze loopbaantrajecten vormgeven en uitvoeren afgestemd op de wensen, behoeften en het instroomniveau van de cliënt. De opleiding vormt een opstap voor certificering als Noloc Register Loopbaanprofessional.

Overige gegevens

Kosten van de opleiding excl. BTW:

€ 3.250,00

Bijkomende kosten (bijv. studiematerialen):

130

Wordt de opleiding bij open inschrijving aangeboden?

Ja

Wordt de opleiding `in-company` aangeboden?

Ja

Totale duur (doorlooptijd) van de opleiding:

6

Opleidingsdagen / avonden en verdeling over de opleidingsduur:

De bijeenkomst vinden een per twee of drie weken plaats op een vaste dag en locatie.

Minimum / maximum aantal deelnemers:

Het minimum aantal deelnemers bedraagt 6, het maximum 12.

Keurmerken / erkenningen / accreditaties:

BGL beschikt over het NRTO-keurmerk en is ingeschreven bij het CRKBO. De opleiding vormt een opstap voor certificering als Noloc Register Loopbaanprofessional. U kunt zich via een verkort traject laten certificeren tot Post-HBO Register Loopbaanprofessional.

Sinds wanneer bestaat opleiding:

2023. De leergang is afgeleid van de Post-HBO Registeropleiding tot Loopbaanprofessional die sinds 2000 wordt aangeboden.

Aanvullende informatie:

De leergang is vrij van BTW. Aanvraag STAP-budget van € 1.000,- is mogelijk. Kosten van de opleiding excl. BTW: € 3.250,00 inclusief supervisie, e-coaching en toegang tot de testomgeving, arrangement. BTW-vrij.

Laatst bijgewerkt op:

26-04-2023