1. Home
  2. Actueel
  3. Ontwikkeladvies

Ontwikkeladvies

Tot onze spijt heeft het ministerie van SZW op 2 september laten weten dat veel sneller dan verwacht het maximum aantal registraties voor het gratis ontwikkeladvies is bereikt. Je kunt je per direct helaas niet meer aanmelden voor een gratis ontwikkeladvies. 

Alleen reeds geregistreerde trajecten op het Ontwikkeladviesportaal kunnen van start gaan en/of afgemaakt worden. Het tijdvak voor indienen van de subsidieaanvragen voor deze trajecten gaat open op 1 oktober 2020 en loopt tot uiterlijk 1 maart 2021 17.00 uur.

Het Ontwikkeladvies is een tijdelijke subsidieregeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.  Op deze pagina houden we je graag zo goed mogelijk op de hoogte van al het nieuws en informatie over de tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies.

Loopbaanadviseurs mogen deelnemers géén kosten (bijvoorbeeld voor btw of een kennismakingsgesprek) in rekening brengen.  Mochten er Noloc erkende loopbaanprofessionals zijn die dit toch doen, dan vragen wij dit te melden via info@noloc.nl..


Nieuws

03-09-2020 'Maar nog nooit liep het zo storm', alsdus Ester Leibbrand
02-09-2020 Maximum aantal ontwikkeladviezen bereikt
03-08-2020 Ontwikkeladvies Hart van Nederland
27-07-2020  Zojuist is inhoudelijke informatie op uitvoeringvanbeleidszw.nl geplaatst.
24-07-2020  Laatste ontwikkelingen

Vandaag is de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies gepubliceerd in de Staatscourant. Ook op Hoe Werkt Nederland is er meer informatie verschenen over NL leert door. Volgende week volgt de informatie op uitvoeringvanbeleidszw.nl en zal Noloc alle leden uitgebreid informeren over het ontwikkeladvies.

21-07-2020   Meer inhoudelijke informatie volgt op 27 juli: uitvoeringvanbeleidszw.nl
06-07-2020  NOW: Inspanningsverplichting - NL leert door
03-07-2020  Vanaf begin augustus ontwikkeladviezen voor iedereen

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vandaag een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Daarin is te lezen dat werkenden en werkzoekenden vanaf begin augustus kosteloos een ontwikkeltraject volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur.

Minister Koolmees is blij dat mensen vanaf deze zomer al aan de slag kunnen met een loopbaanadviseur: “Het is heel belangrijk dat mensen regelmatig nadenken over de toekomst van hun werk. Dat is altijd al zo, maar in deze crisis geldt dat misschien wel extra. Veel mensen zullen de komende maanden ander werk moeten gaan doen. Wie zich daar nu al op voorbereidt, kan sneller een overstap maken als dat nodig is.”

Lees hier de volledige brief aan de Tweede Kamer.


Meest gestelde vragen

Informatie en vragen worden verwerkt in een speciale en uitgebreide FAQ. Als je een praktische vraag hebt over het ontwikkeladvies, kijk dan eerst hier.


Het ontwikkeladvies in het kort

Er is een budget van €14 miljoen euro voor 20.000 ontwikkeladviezen met ingang van 1 augustus 2020. Per ontwikkeladviestraject is een bedrag van €700 euro beschikbaar. Inmiddels is het maximum aantal registraties bereikt. Dat betekent dat er vanaf nu geen kosteloos ontwikkeladvies meer kan worden aangevraagd bij een loopbaanadviseur.

Doel

Het doel van het Ontwikkeladvies is om mensen in de gelegenheid te stellen zich te (her)oriënteren op de arbeidsmarkt en om hun kansen op de arbeidsmarkt te verhogen. Juist in deze tijd van crisis, die grote gevolgen heeft op de arbeidsmarkt, wordt duidelijk hoe belangrijk het is om bezig te zijn met je ontwikkeling en wendbaar te zijn op de arbeidsmarkt.

Voor wie?

iedereen vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt komt in aanmerking voor een ontwikkeladvies. Dat zijn dus zowel mensen die (nog) aan het werk zijn, inclusief zzp’ers en zelfstandig ondernemers, als mensen die geen werk meer hebben.

Wat is een ontwikkeladvies?                                                                                                                                        

Het ontwikkeladvies is een integraal en persoonlijk adviestraject dat bestaat uit meerdere adviesgesprekken, die in totaal opgeteld minimaal 4 uur duren. Dit advies wordt door onafhankelijke en professionele loopbaanadviseurs uitgevoerd. Het ontwikkeladvies geeft inzicht in het toekomstperspectief van het huidige werk, de eigen competenties en de toekomstige loopbaanmogelijkheden. Gezien het belang van goede informatie over iemands kansen op de huidige onzekere arbeidsmarkt, maakt een arbeidsmarktscan onderdeel uit van het ontwikkeladvies. Aan ieder ontwikkeladvies is een subsidiebedrag van € 700,- gekoppeld. Om de drempel voor deelnemers zo laag mogelijk te maken, loopt de aanvraag van de subsidie en de betaling ervan via de loopbaanadviseurs.


Informatie van het ministerie van SZW voor deelnemers

Het ministerie van SZW publiceert informatie over NL leert door en het aanvragen van het ontwikkeladvies op HoewerktNederland.nl.  


Informatie van het ministerie van SZW voor loopbaanprofessionals  

Subsidieregeling: de publicatie van de gehele subsidieregeling is hier te vinden.

Subsidieaanvragen: deze lopen via Uitvoeringvanbeleidszw.nl.

Actuele informatie: Het ministerie van SZW publiceert ook actuele informatie over de subsidieregeling op Uitvoeringvanbeleidszw.nl.

Voor vragen aan het ministerie gebruik je het e-mailadres: NldOntwikkeladvies@minszw.nl