1. Home
 2. Actueel
 3. Ontwikkeladvies

Ontwikkeladvies

 

 

Subsidieregeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het Ontwikkeladvies is een Subsidieregeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor werkende* vijfenveertigplussers. De regeling maakt onderdeel uit van het actieplan ”Perspectief voor vijftigplussers”. Dit actieplan is opgezet om de arbeidsmarktpositie van oudere werknemers te verbeteren, en hen te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe baan dan wel het behouden van hun huidige baan. De regeling loopt tot 1 juli 2019.

Het Ontwikkeladvies stelt werknemers in specifieke beroepsgroepen in staat om met behulp van een loopbaanadviseur een beter beeld te krijgen van hun 'arbeidsmarkt-fitheid'. Aan ieder Ontwikkeladvies is een subsidiebedrag van € 600,- gekoppeld, aan te vragen door de begeleidende loopbaanadviseur. 
 

Doel 

Het doel van het Ontwikkeladvies is dat het oudere medewerkers stimuleert om de regie van hun loopbaan in eigen handen te nemen. Het Ontwikkeladvies geeft inzicht in het toekomstperspectief van het huidige werk, de eigen competenties en toekomstige loopbaanmogelijkheden. 


Het Ontwikkeladvies geldt voor de volgende beroepsgroepen:

 • secretarieel personeel, assistenten en managementassistenten;
 • cateringmedewerkers;
 • verkoopmedewerkers en medewerkers logistieke centra in de detailhandel;
 • gemeenteambtenaren, werkzaam in de domeinen burger- en publiekszaken;
 • buitengewoon opsporingsambtenaren, bedoeld in artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering, toezichthouders en handhavers;
 • schoonmakers;
 • werkenden in het primair onderwijs;
 • werkenden in het middelbaar beroepsonderwijs en
 • ambulancepersoneel en meldkamerpersoneel ten behoeve van de ambulancedienst.

Vind hier loopbaanprofessionals waar je voor een Ontwikkeladvies terecht kunt. 
 

Snel wegwijs in de subsidie?

Op de website van het ministerie vind je alle informatie. In onze bibliotheek vind je alle stukken die gaan over het Ontwikkeladvies. Wanneer je vragen hebt is er de Q & A beschikbaar, die is gemaakt door het Ministerie van SZW.