1. Home
  2. Actueel
  3. Ontwikkeladvies

Ontwikkeladvies

Deze subsidieregeling eindigt op vrijdag 10 januari 2020 om 17.00 uur.

                                                                        


NIEUWSUPDATE – 15 november 2019

De subsidieregeling Ontwikkeladvies is erg succesvol. Zo succesvol dat de bodem van de subsidiepot voor deze regeling inzicht is. Het ministerie adviseert loopbaanbegeleiders geen nieuwe trajecten meer te starten. De kans dat voor trajecten die nu nog gaan starten geen subsidie meer beschikbaar is, acht het ministerie groot. Daarnaast adviseert het ministerie aan loopbaanbegeleiders om declaraties van al afgeronde trajecten zo snel mogelijk in te dienen en lopende trajecten af te ronden.  Zie ook de website van het ministerie.


NIEUWSUPDATE - 28 december 2018

Op 28 december 2018 heeft een regelwijziging plaatsgevonden waardoor ALLE werkenden van 45 jaar en ouder nu gebruik kunnen maken van het gratis Ontwikkeladvies.
Verder is het mogelijk gemaakt om naast individuele sessies ook groepssessies in te zetten en is de regeling met een half jaar verlengd. Hieronder en in document 1 op onze bibliotheek is alles samengevat en verwerkt. Tevens vind je onderaan deze pagina de zoekmachine naar onze loopbaanadviseurs.
Veel succes ermee!

Subsidieregeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het Ontwikkeladvies is een Subsidieregeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor werkende vijfenveertigplussers.
De regeling maakt onderdeel uit van het actieplan ”Perspectief voor vijftigplussers”. Dit actieplan is opgezet om de arbeidsmarktpositie van oudere werknemers te verbeteren. Door hen wendbaarder te maken op de arbeidsmarkt en waar nodig te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe baan.
De regeling loopt tot 10 januari 2020 om 17.00 uur (begin 2019 een half jaar verlengd).

Het Ontwikkeladvies stelt werkenden in staat om met behulp van een loopbaanadviseur een beter beeld te krijgen van hun 'arbeidsmarkt-fitheid'. Aan ieder Ontwikkeladvies is een subsidiebedrag van € 600,- gekoppeld, aan te vragen door de begeleidende loopbaanadviseur. Ook is er de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor het trainen van leidinggevenden. Beide types subsidies kennen individuele en groepsmogelijkheden. De loopbaanadviseur kan zowel door de werkgever als werkende worden ingeschakeld.

Doel 

Het doel van het Ontwikkeladvies is om mensen te stimuleren om de regie over hun loopbaan in eigen handen te nemen. Het Ontwikkeladvies geeft inzicht in het toekomstperspectief van het huidige werk, de eigen competenties en de toekomstige loopbaanmogelijkheden.
De ontwikkeltraining leidinggevenden zorgt ervoor dat leidinggevenden adequaat leren omgaan met en inspelen op (de uitkomsten van) het Ontwikkeladvies. 

Voor alle beroepsgroepen, inclusief zelfstandigen zonder personeel

Tot eind 2018 gold de regeling voor specifieke beroepsgroepen en sectoren. Vanaf januari 2019 is de regeling echter opengesteld voor alle mensen, die gemiddeld minimaal 12 uur per week werken (in loondienst en zelfstandig).

Snel wegwijs in de subsidie?

Op de website van het ministerie vind je alle informatie. In onze bibliotheek vind je alle stukken die gaan over het Ontwikkeladvies. Wanneer je vragen hebt is de Q & A beschikbaar, die is gemaakt door het Ministerie van SZW. Ook is de website Hoe Werkt Nederland actief waar alle informatie over het Persoonlijk ontwikkeladvies wordt gedeeld. Hier vind je bijv. inspirerende informatie van mensen, die het Ontwikkeladvies hebben gebruikt.