Ontwikkeladvies

Vanaf 1 april 2022 stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het kosteloze STAP ontwikkeladvies open voor registratie en kunnen naast scholingsinstanties ook loopbaanprofessionals een concrete bijdrage leveren aan werkend Nederland. Nog even ter verduidelijking: velen van jullie boden in 2020 en 2021 met behulp van de subsidieregeling NL Leert Door ontwikkeladvies aan jullie klanten aan. Deze subsidie maakt nu dus onderdeel uit van het STAP-budget: een belangrijk nieuw instrument om leren en ontwikkelen te stimuleren.

Let op: het STAP ontwikkeladvies is gericht op groepen mensen die weinig bijscholen, weinig scholingsmogelijkheden hebben of het meeste baat hebben bij scholing en kent als specifieke doelgroep praktische geschoolden met een afgeronde opleiding van maximaal mbo-2. Ben jij werknemer en wil jij gebruikmaken van deze regeling? Zoek een loopbaanprofessional bij jou in de buurt.

Alle voorwaarden op een rij.

Voorwaarden en procedure
Om werknemers te stimuleren hun leerproces in eigen handen te nemen, heeft de overheid het STAP-budget in het leven geroepen: elke werkende Nederlander kan jaarlijks maximaal € 1000,-- voor scholing en ontwikkeling aanvragen. Voor mensen die nog niet weten welke kant ze op willen, wordt daarnaast het STAP Ontwikkeladvies aangeboden. Een persoonlijk adviestraject bestaande uit meerdere adviesgesprekken met een loopbaanprofessional, die in totaal opgeteld minimaal 4 uur duren. Een arbeidsmarkt- of ondernemersscan maakt verplicht onderdeel uit van het traject.

Aan ieder ontwikkeladvies is een subsidiebedrag van € 700,-- gekoppeld per afgerond ontwikkeladviestraject. Na afloop van het traject te declareren bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met behulp van een toestemmingsverklaring, prestatieverklaring, ontwikkelplan en een gespreksverslag. De gehele aanvraag van de subsidie en de betaling ervan loopt via een loopbaanprofessional. Registratiecodes kun je vanaf 1 april a.s. aanvragen op www.ontwikkeladviesportaal.nl. Ook nu geldt weer een maximaal van 25 aanvragen per dag. Vanaf 1 mei a.s. is de subsidieaanvraag voor een afgerond traject in te dienen via www.uitvoeringvanbeleidszw.nl

Ben jij als Noloc-lid beschikbaar voor begeleiding? Ga naar jouw profiel en vink STAP Ontwikkeladvies aan. 

Belangrijke wijziging in achtergrond deelnemers
Alleen mensen met een hoogst genoten opleiding op mbo-2 niveau als achtergrond komen in aanmerking. Concreet betekent dit:

  • géén opleiding afgerond
  • basisonderwijs
  • vmbo of mavo
  • mbo-1/mbo entree
  • mbo-2

Mensen met een diploma op het niveau van mbo-3, mbo-4, havo of vwo zonder aanvullende opleiding kunnen dus géén gebruik maken van deze regeling. De unieke registratiecode wordt eenmalig gekoppeld aan een BSN en kan nadien niet meer worden overgezet op een andere deelnemer. Ook dit is nieuw ten opzichte van de vorige subsidierondes.

Speciale Noloc-aanbieding arbeidsmarktscan
Een digitaal af te nemen arbeidsmarktscan maakt verplicht onderdeel uit van het ontwikkeladvies. Jij als loopbaanprofessional koopt deze arbeidsmarktscan extern in voor jouw deelnemer(s); de factuur voer je als bewijsstuk op in je administratie. Met de arbeidsmarktscan wordt een profiel gemaakt van de deelnemer en gematcht met kansrijke arbeidsmarktopties. Deze organisaties bieden een scan aan en hebben een aanbieding voor Noloc-leden:

Speciale Noloc-aanbieding ondernemersscan
Voor ondernemers die deelnemen is de ondernemersscan toegevoegd als alternatief voor de verplichte arbeidsmarktscan. Jij als loopbaanprofessional koopt deze ondernemersscan extern in voor jouw deelnemer(s); de factuur voer je als bewijsstuk op in je administratie. Met de ondernemersscan wordt de arbeidsmarktpositie van de deelnemer in kaart gebracht en een beeld geschetst van de levensvatbaarheid van een eigen bedrijf. Deze organisaties bieden een scan aan en hebben een aanbieding voor Noloc-leden:

Let op: Noloc is niet verantwoordelijk voor de inhoud, kwaliteit en toepasbaarheid van de aangeboden arbeidsmarkt- en ondernemersscans. Als inkooppartij ben je verantwoordelijk voor de keuze en gebruik van de scan van een (commerciële) aanbieder.

Maak gebruik van de media kit
Regionale PR is een mooie manier om het gratis ontwikkeladvies onder de aandacht te brengen. Plaats posts via je eigen social media-kanalen, stuur het huis-aan-huisblad in jouw werkregio een kort bericht ter publicatie of bel of mail bedrijven om de subsidieregeling intern onder de aandacht te brengen. Wees je bewust van de branche, waarin deze praktisch geschoolde mensen mogelijk werken. Denk bijvoorbeeld aan sectoren zoals industrie, landbouw, transport, logistiek, horeca, bouw, detailhandel en schoonmaak.

Maak het jezelf gemakkelijk en gebruik de onderstaande standaardteksten en formats uit de media kit, die Noloc voor jou heeft opgesteld:

Natuurlijk zijn er veel meer mogelijkheden om bekendheid te geven aan deze nieuwe ronde ontwikkeladviezen. Zoek de lokale radio op, schrijf een blog met ervaringen van eerdere succesvolle ontwikkeladviestrajecten, breng het onder de aandacht bij de gemeente, hang een flyer op in de bibliotheek of voetbalclub, neem een ludiek filmpje van jezelf op ter promotie enzovoorts. Uiteraard gaan we ook vanuit Noloc publiciteit genereren.

Informatie van Ministerie van SZW
Hieronder vind je alle informatie van de overheid over de inhoud van de subsidieregeling, subsidieaanvraag en betalingsafhandeling.  

  1. Het ministerie van SZW publiceert informatie over het STAP-budget en het aanvragen van het ontwikkeladvies op HoewerktNederland.nl.   
  2. Lees de publicatie van de gehele subsidieregeling die ingaat op 1 april 2022.
  3. De subsidieaanvragen lopen via Uitvoeringvanbeleidszw.nl.
  4. Heb je een vraag aan het ministerie? Mail naar NldOntwikkeladvies@minszw.nl. Of bel tussen 9:00 tot 11:00 uur en 13:00 tot 15:00 uur naar 070-3152170. Op deze pagina vind je alle info over het proces van uitvoeren en verantwoorden: https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/tijdelijke-subsidieregeling-ontwikkeladvies-stap/uitvoeren-en-verantwoorden.
  5. Lees meer in Vraag en Antwoord STAP ontwikkeladvies.

Bekijk ook de andere veelgestelde vragen over het Ontwikkeladvies.