Afzwaaien van Ruerdje van Mierlo als bestuurslid

Afzwaaien van Ruerdje van Mierlo als bestuurslid

22-12-2023
Nieuws

Na twee termijnen van drie jaar nam Ruerdje van Mierlo deze maand afscheid als bestuurslid bij Noloc. Ze werd tijdens de ledenraadsvergadering op 6 december jl. in Houten door Noloc-voorzitter Angelique Jansen terecht in het zonnetje gezet. Een laatste terugblik én vooruitblik met Ruerdje.

Wat maakte dat je hebt gesolliciteerd voor een bestuursfunctie bij Noloc? Terugkijkend was mijn grote motivatie voor dit bestuurswerk: de liefde voor het vak van loopbaanbegeleiding en de wens om bij te dragen aan de ontwikkeling en professionaliteit daarvan. De rode draad was het belang van ledenbinding, professionalisering en vernieuwing. Afscheid Ruerdje van Mierlo-bestuur-Noloc

Over welke thema’s en activiteiten heb jij je als eerste gebogen? Toen ik in 2017 startte, heb ik mij in eerste instantie naast het algemene bestuurswerk ingezet voor ledenbinding. Een concreet resultaat daarvan waren bijvoorbeeld de welkomstbrieven die leden tot op heden ontvangen als ze lid worden of zich certificeren. We wilden leden direct en persoonlijk benaderen en kennis laten maken met alle activiteiten die Noloc biedt en de manieren waarop zij ook zelf kunnen bijdragen in bijvoorbeeld commissies of de ledenraad.

In feite, zo schreef ik in een notitie van toen: ‘moet alles wat Noloc onderneemt, dienend zijn aan de leden’.  Ook bedacht ik de Noloc-app, die toendertijd nog niet realiseerbaar was maar nog steeds op het verlanglijstje staat. Hoe mooi zou het zijn als leden met een app direct hun PE-punten kunnen bijhouden of zich kunnen opgeven voor een bijeenkomst! 

Inspiratiedag 

Ook heb ik hele goede herinneringen aan de eerste Inspiratiedag van Noloc, die ik mocht organiseren in 2019. Het is mooi om te zien dat deze live bijeenkomst is uitgegroeid tot een jaarlijkse traditie: een dag vol inspiratie voor actieve leden als dank voor hun inzet voor Noloc.  

Corona

Memorabel was het moment dat corona ons allen overviel. Samen met NOBCO introduceerde ik de rubriek ‘tip van de dag’ op onze beider websites, waarin we tips deelden over thuiswerken en alles wat te maken had met online begeleiding.

Je hebt het Noloc Platform Kennisprofessionals opgezet, hoe kijk je daarop terug?

Het samenwerken met de Kennisprofessionals heeft mij enorm geïnspireerd. Ik vind het heel belangrijk dat Noloc samenwerkt met wetenschappers, onderzoekers en experts op het terrein van loopbaanontwikkeling. Zij inspireren ons en wij kunnen hen voeden met onze ervaringen uit de praktijk. Mijn aanpak was erop gericht om samen nieuwe kennis te ontwikkelen.

Van een handvol leden groeide deze club de afgelopen jaren uit naar ruim 20 personen met een achtergrond als wetenschapper, onderzoeker, docent, hoogleraar of specialist. Samen met het kernteam, bestaande uit Jouke Post, Marie-Louise Rickhoff en Marinka Kuijpers, ontwikkelden we per jaar een programma dat er op gericht was kennis verder te ontwikkelen en ook te vertalen in herkenbare producten voor de leden. Zoals artikelen, webinars, podcasts en columns. 

Je was initiatiefnemer van de Koninklijke onderscheiding voor Ester Leibbrand, vertel! Ja, het realiseren van de Koninklijke onderscheiding voor Ester Leibbrand, die na tien jaar voorzitterschap afscheid nam, was een hoogtepunt voor mij. Het was tijdens het opkrabbelen van hersenschudding dat ik dit oppakte. Het gaf mij een positieve vibe en resulteerde in een prachtige bekroning voor Ester. Zij zette zich jarenlang met veel enthousiasme en expertise in voor Noloc en ik vond dat dit beloond moest worden. Op de feestelijke receptie die we organiseerden, vond ik het een grote eer om samen met de burgemeester deze onderscheiding aan haar uit te mogen reiken.

Dit najaar initieerde je de Noloc Innovatie Hub. Klopt, vanuit mijn portefeuille Innovatie heb ik samen met medebestuursleden Johan van t Zand en Lenneke Brouwers de Noloc Innovatie Hub opgericht. Het bleek veel enthousiasme op te roepen bij leden. Ondertussen zijn we al twee keer bij elkaar geweest met een aantal ervaren innovatieve leden en sparren we over het vervolg, gericht op het thema AI. Het is een spannend terrein waarop veel gebeurt. Binnenkort nemen we een kijkje in de keuken van een partij die skills aan vacatures matcht. Ook hebben we een voorstel gedaan voor een toevoeging aan de Noloc Gedragscode en een advies aan de leden hoe en waar rekening mee te houden als je AI inzet binnen je loopbaanbegeleiding. Privacy en veiligheid zijn daar kernelementen in. Zo moet je te allen tijde ervoor zorgen dat je geen persoonsgegevens vermeldt bij zoekopdrachten en dergelijke. We zijn ervan overtuigd dat AI een grote rol gaat spelen in ons vak, maar ook dat het menselijke aspect altijd relevant zal blijven. Het is heel belangrijk om, als je dat niet al gedaan hebt, je nu te verdiepen en de ontwikkelingen te volgen.

Je hebt vaak gezegd dat het voor Noloc belangrijk is om de ‘buitenwereld’ binnen te halen en actueel te zijn op het gebied van kennis over trends en ontwikkelingen in het vak. Ja, dat is zeker zo. Het is heel belangrijk om de ‘voelhorens’ uitgestoken te hebben. Afgelopen maand bezocht ik daartoe nog een aantal vakcongressen. 

Kan je daar wat meer over vertellen? Ja, natuurlijk! Ik pik er een paar highlights uit. 

Tijdens de 2e Nationale Conferentie School en Beroepskeuze had ik veel contact met Martine Buijsen; zij is decaan, ontwikkelaar, trainer & coach at LOB+/BIOND en Noloc Kennisprofessional. Zij pleitte voor verdere professionalisering van decanen en het belang van een nog betere start van leerlingen als het gaat om een leven lang ontwikkelen. Het is mooi dat er nu een vervolgafspraak staat om vanuit Noloc verder te praten met haar en BIOND, de vereniging van begeleiders in onderwijs, om te zien hoe loopbaanbegeleiding een rol speelt bij de start van scholieren en studenten.

Tijdens het Wetenschappelijk NOBCO-Symposium Coaching en Onderzoek kwamen (internationale) wetenschappers aan het woord. Prof. dr. Silja Kotte (Universiteit van Frankfurt) sprak over het belang van de contextuele factoren bij coaching. Iets dat we misschien wel vermoeden blijkt nu goed onderzocht. De relevantie van ‘framing´ van coaching binnen de context van de organisatie maakt veel uit voor het effect daarvan. Coaching die wordt benoemd als ‘remedial’ (ofwel reparatie) blijkt mindere effecten op te leveren dan coaching die gezien wordt als ontwikkeling, of als beloning voor ‘toppers’ die iets extra’s verdienen. 

Dr. Mattheis van Leeuwen (psycholoog en universitair docent) noemde vier inzichten vanuit de psychologie:

  1. Inzicht 1 ging over de maakbaarheid van geluk. Deze blijkt minder groot dan je denkt. Waar onderzoek eerst uitging van 50% genetische invloed blijkt deze waarschijnlijk veel hoger, zo’n 80-95%. Ook had hij het over de Geluksparadox: hoe maakbaarder je denkt dat je bent, hoe ongelukkiger je uiteindelijk wordt. Het blijkt dat focus op eigenaarschap veel beter werkt dan coachen op verantwoordelijkheid. 
  2. Inzicht 2 haakte in op de waarde die we aan persoonlijkheid hechten. Veel persoonlijkheidstesten blijken niet goed te werken, terwijl persoonlijkheid voor meer dan 50% verklaard hoe je bent. Het Big Five-model en de Hexaco-test kwamen uit onderzoek als de betere persoonlijkheidstests.
  3. Inzicht 3 zoomde in op waarden. Van Leeuwen liet ons het waardenmodel van Schwarz zien, waarin je goed kan zien welke waarden centraal staan en hoe deze conflicterend met elkaar kunnen zijn. Het blijkt dat het bespreken hiervan verhelderend werkt bij keuzes en veranderingen. Sowieso blijkt dat alleen al het je bewust zijn van je eigen waarden en het daar mee bezig zijn een positieve uitwerking heeft op geluk.
  4. Inzicht 4 ging over gedrag en het effect van onze hersenen. Na een korte oefening liet hij ons als publiek ervaren dat onze hersenen eigenlijk altijd gericht zijn op het bedenken van méér als het gaat om oplossingen. Het blijkt gewoonweg moeilijk om dingen weg te denken, terwijl dat juist de oplossing is/kan zijn bij het oplossen van vraagstukken en problemen. Doorzetten is vaak het credo, terwijl stoppen soms beter is. We blijken zelfs een beetje neer te kijken op stoppen. De wetenschap laat zien dat dit niet effectief is: meer doen kan bijna nooit zonder iets minder te doen, Bij veranderen is het dus heel belangrijk ook de vraag te stellen: welk gedrag of doel zou je willen elimineren?

Tot slot was ik bij het recruiterscongres over de ‘toekomst van de arbeidsmarkt’. Het congres ging over de toenemende krapte op de arbeidsmarkt. De centrale voorspelling bleek dat deze krapte blijft, niet even, maar structureel. Er werd gesproken over een rare paradox: aan de ene kant is er al ruim drie kwartalen economische krimp, aan de andere kant is de werkloosheid bijna nog nooit zo laag geweest. Ook werd er met voorzichtige verbazing gesproken over de huidige politiek, die de instroom van migranten wil beperken. De cijfers van de arbeidsmarktdeskundigen, zoals Mathijs Bouwman van Nieuwsuur, voorspellen dat we hen juist hard nodig hebben.  

Opmerkelijk was dat afgesloten werd met de stelling dat ‘recruiters eigenlijk loopbaanprofessionals (moeten) worden’. Zij zien zichzelf als degenen die de nieuwe werknemers begeleiden in hun ‘leven lang ontwikkelen’. Het is echt belangrijk voor Noloc om hier alert op te zijn en ook zelf te kijken hoe loopbaanprofessionals en jobcoaches bij kunnen dragen aan een goede start op de werkvloer. 

Tot slot, je neemt nu afscheid. Hoe kijk je terug? Er is altijd meer werk te doen. Maar voor nu is er voor mij inderdaad het afscheid van Noloc. Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken voor de samenwerking. Ik heb erg veel geleerd en neem dat mee naar de toekomst. Ik wens Noloc het allerbeste. Het ga jullie allen goed.

==============================================================================================

[Noot van de redactie]

Namens het bestuur: hartelijk dank Ruerdje voor jouw tomeloze inzet, vakkennis, verbindende en innovatieve bijdrage in de afgelopen jaren.