AI en loopbaanbegeleiding

Is het voor jou als loopbaanprofessional of jobcoach nog een ‘ver-van-mijn-bedshow’? Realiseer je dat ChatGPT zich razendsnel ontwikkelt, net als andere tools die momenteel de markt bestormen. Het is goed denkbaar dat deze technologische hulpmiddelen op korte nog termijn beter zullen worden en accurater in hun opbrengst. Het is daarom belangrijk om kennis te maken met alle nieuwe ontwikkelingen. Zo blijf je bij en toekomstgericht. De tools en methodieken zullen veranderen, maar het gebruik van AI gaat hoe dan ook een grote rol spelen. Je kan er dus maar beter mee kennismaken.

Noloc Innovatie Hub

We onderzoeken hoe we AI kunnen opnemen in ons programma-aanbod in de Noloc Academie. Inmiddels hebben we de Noloc Innovatie Hub opgericht met een groepje innovatieve leden. Met elkaar brengen we nieuwe ontwikkelingen in kaart, testen mogelijkheden en vanuit onze ervaring adviseren we het bestuur van Noloc over alle ontwikkelingen en de invloed op ons loopbaanvak.

Vind jij het nog spannend om AI in te zetten in jouw werk? Lees het artikel 'AI maakt ons werk makkelijker en beter', van Paul Bongers, lid van de Noloc Innovatie Hub. 

Download de aandachtspunten bij het gebruik van AI