Noloc innoveert en onderzoekt …

Noloc innoveert en onderzoekt …

15-06-2023
Nieuws

De applicaties en apps op het gebied van AI buitelen over elkaar. Zelfs experts die hier voltijds mee bezig zijn geven aan niet alles meer te kunnen volgen. Bij het uitproberen van diverse apps valt op dat loopbaanadviseurs en jobcoaches momenteel al veel hebben aan ChatGPT.

Wat we nu zien is dat prompt-engeneering een belangrijke nieuwe competentie is/wordt voor loopbaanprofessionals en jobcoaches. Met de juiste prompts help je jezelf èn je coachees:

  • Slim werken aan versnelling van cv-optimalisatie: ChatGPT kan je begeleiden bij het benadrukken van relevante vaardigheden en ervaringen, dat je kansen vergroot om opgemerkt te worden door recruiters en sollicitatievolgsystemen.
  • Oefeninterviews en Feedback: Met ChatGPT kun je veelgestelde vragen in sollicitatiegesprekken in specifieke branches en organisaties genereren en waardevolle feedback ontvangen om sollicitatiegesprekken te verbeteren.
  • Vaardigheidsontwikkeling en Continu Leren: ChatGPT kan je helpen om snel inzichten te krijgen over trends, technologieën, groeistrategieën en organisaties.

Om goed gebruik te maken van ChatGPT is ‘prompt engeneering’ essentieel. Prompt engineering is een techniek waarbij je zorgvuldig geformuleerde instructies, ook wel ‘prompts’ genoemd, gebruikt om de gewenste resultaten te verkrijgen vanuit (een AI-model zoals) ChatGPT. Door het nauwkeurig definiëren van prompts kan je de output van het model sturen en de gewenste informatie verkrijgen met zo min mogelijk ruis. Belangrijk blijft om alle info en output te checken. Niet alles is bruikbaar of correct. Dat het helpt sneller en slimmer te werken, is echter een feit. 

Een ‘prompt engeneer’ is ondertussen overigens al een nieuw beroep. Zo snel gaat dit. Hoewel er natuurlijk heel veel andere bestaande skills zijn die essentieel blijven voor loopbaanbegeleiding, is dit voor nu een belangrijke ‘ad-on’. Het is voor loopbaanprofessionals belangrijk om zichzelf de skill ‘prompt-engeneering’ snel eigen te maken als aanvulling in hun dienstverlening en om up-to-date te blijven bij het begeleiden van coachees.

Noloc Kennisprofessional Aaltje Vincent onderzocht de kansen en bedreigingen van ChatGPT met een aantal loopbaanprofessionals. Zij is voorloper op dit gebied. We zijn trots op leden zoals zij die vooroplopen in ons vak en daarbij ook collega-loopbaanprofessionals informeren, inspireren en meenemen in deze nieuwe ontwikkelingen.