Gratis sparringsessie over toekomstigbestendige organisatie

Gratis sparringsessie over toekomstigbestendige organisatie

02-12-2022
Nieuws

Werkend Nederland staat voor stevige uitdagingen en dat blijft komende jaren zo. Denk aan zaken als arbeidsmarkttransities, -participatie en -circulariteit. De toekomstbestendigheid van organisaties vraagt dan ook om een heldere visie, strategie en doeltreffende interventies. Noloc biedt als kennis- en ontwikkelpartner een gratis sparringsessie aan om advies in te winnen over de toekomstbestendigheid van jouw organisatie op het gebied van HRD.

Het functioneren en ontwikkelen van het menselijke kapitaal van een organisatie is cruciaal. Om de toekomstbestendigheid van medewerkers te borgen is veel kennis nodig. Dit vergt altijd maatwerk. Noloc heeft alle knowhow en ontwikkelkracht in huis om te helpen jouw organisatie toekomstbestendig in te richten. Een groep ambassadeurs met veel expertise is binnen Noloc samengesteld om als sparringpartner hierover in gesprek te gaan. Deze vakcollega’s zijn op de hoogte van actuele arbeidsmarktontwikkelingen en beschikken over de benodigde kennis als het gaat om organisatorische en personele interventies. Noloc biedt jou als Chief Human Resources Officer (CHRO), HR-manager of HR-adviseur een gratis sparringsessie van 2 uur aan om advies te krijgen over toekomstige bedrijfsvoering op het gebied van HRD. Dit kan zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau.

Meld je aan voor een gratis sparringsessie