Toekomstbestendige organisaties

Werkend Nederland staat voor stevige uitdagingen en dat blijft komende jaren zo. Misschien intensiveert het zelfs wel. Denk aan zaken als arbeidsmarkttransities, -participatie en -circulariteit. Thema’s zoals personeelstekort, verloop, verzuim, ongewenst verloop en achterblijven van benodigde talent- en competentieontwikkeling worden daardoor merkbaar meer ontwrichtend. De toekomstbestendigheid van werkend Nederland vraagt dan ook om een heldere visie, strategie en doeltreffende interventies.

Noloc als kennis- en ontwikkelpartner
Als grootste beroepsvereniging van loopbaanprofessionals en jobcoaches heeft Noloc een belangrijke verantwoordelijkheid om visie en kennis te delen. Ook vinden we het essentieel te borgen dat loopbaanprofessionals de juiste kennis en kunde hebben om het menselijke kapitaal van organisaties op de beste manier te ondersteunen èn te helpen ontwikkelen. Een Leven Lang Ontwikkelen is een belangrijke basishouding voor alle medewerkers.  

Gesprekspartner bestuurlijk Nederland
Als een van de belangrijkste gesprekspartners voor bestuurlijk Nederland, spelen we een rol als medebedenker bij regelingen, subsidies en productontwikkelingen. Dit doen we vanuit meerdere perspectieven: zowel bij beleidsmakers, werkgevers als werknemers co-creëren we een pad naar een stevig beleid met kaders en bijbehorende producten en diensten. Concrete voorbeelden zijn onder andere NL Leert Door, Week van de Loopbaan, Ontwikkeladviestrajecten en de STAP-regeling.

Internationale samenwerking
Onze samenwerking is zowel nationaal als internationaal en raakt aan onderwerpen zoals:

  • Trends/ontwikkelingen van arbeidsmarkten in Nederland en West-Europa.
  • Potentieel van ‘human capital’ vergroten.
  • Ontwikkeling en versterking van het curriculum van loopbaanprofessionals en jobcoaches.

Zo is Noloc in 2023 medeorganisator van het IAEVG-congres op 28 t/m 30 juni 2023 in Den Haag.

Hoe werkt jouw organisatie aan toekomstbestendigheid?
Het functioneren en ontwikkelen van het menselijke kapitaal van een organisatie is cruciaal. Om de toekomstbestendigheid van medewerkers binnen organisaties te borgen is veel kennis nodig. Dit vergt altijd maatwerk. Noloc heeft alle kennis en ontwikkelkracht in huis om jouw organisatie toekomstbestendig te helpen maken. Met zo’n 3600 gecertificeerde loopbaanprofessionals en jobcoaches is er daarnaast voldoende capaciteit om met de juiste mensen de juiste ontwikkelstappen te zetten.

Gratis sparringsessie met Noloc-ambassadeur
Een speciale groep ambassadeurs met veel expertise is binnen Noloc samengesteld om als sparringpartner in gesprek te gaan over HRD-vraagstukken. Dit kan zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau. De mensen zijn op de hoogte van actuele arbeidsmarktontwikkelingen en beschikken over de benodigde kennis als het gaat om organisatorische en personele interventies. Noloc biedt jou als Chief Human Resources Officer (CHRO), HR-manager of HR-adviseur een vrijblijvende sparringsessie van 2 uur aan om zo advies in te winnen over de toekomstbestendigheid van jouw organisatie. Waar nodig/gewenst, maak je zelf vervolgafspraken met de betreffende ambassadeur of kijk je in ons ledenbestand welke professionals mogelijk aansluiten bij jouw organisatie of HRD-vraagstuk.

Ambassadeurs toekomstbestendig werkend Nederland
Hieronder vind je een overzicht van alle ambassadeurs met benodigde kennis als het gaat om organisatorische en personele interventies. We kijken ernaar uit om je te mogen adviseren en/of ondersteunen op weg naar toekomstbestendig werkend Nederland!


Overzicht ambassadeurs toekomstbestendige organisaties

Tara Bonné

Hedwig Meen

Linda Beentjes

Charel Jelles

Heidi Los-Vis

Johan van 't Zand

Helen Janssen - Brabander

Heidi Rooijakkers

Anita Muijs

Melissa Albers

Dominic Heiermann

Johan Eekma

Loes ten Cate

Jeannette Marjolijn van Stempvoort

Rose-Marie Lucas

Berthie Buijk van Hoek

Maarten Freriks

Isabel Hamer

Margot Bosscher

Carina Sampers

Corina Rossen

Sonja de Louw

Aanvraag sparringssessie

Vraag hieronder een vrijblijvende en gratis sparringsessie van 2 uur aan met één van onze ambassadeurs aan. Je doet dit door het volledig invullen van het aanmeldformulier.