SARA Werkt: persoonlijke en kleinschalige opleiding voor jobcoaches

SARA Werkt: persoonlijke en kleinschalige opleiding voor jobcoaches

21-09-2022
Uitreiking certificaat Jobcoachopleiding

Op 7 september jl. was de jaarlijkse heidag van het bestuur en de coördinatoren van Noloc. Daar vond ook de feestelijke uitreiking van het officiële certificaat voor de Noloc geaccrediteerde jobcoachopleiding aan SARA Werkt plaats. Twee jobcoaches, Lindy van Elk en Sander van den Bosse, mochten hun diploma van deze jobcoachopleiding in ontvangst nemen. Beiden zijn werkzaam bij jobcoachorganisatie Vloww uit regio Arnhem. De opleiding is ontwikkeld door Mark van den Berg en Susanne Termaat. Zij geven deze opleiding ook. We spraken hen vieren over deze nieuwe persoonlijke en kleinschalige jobcoachopleiding in Utrecht.

Zelfzorg van de coach
De kleinschaligheid van de opleiding SARA Werkt heeft een aantal voordelen: de studenten delen en sparren veel met elkaar en leren actief van elkaars aanpak en methodieken. Susanne Termaat geeft daarbij aan dat één van de belangrijkste aandachtspunten is dat de studenten goed voor zichzelf leren zorgen en dat ze tijdens de opleiding ervaringen opdoen die ze echt doorvoelen. Onmisbaar als je vitaal uitvoering wilt geven aan het prachtige vak van jobcoach. Zo vertelt Sander over het onderdeel wandelcoaching in de opleiding: “Ik werd even helemaal in de vertraging gezet. Dat was wel confronterend. Het gaf me echt inzicht over hoe ik als persoon in elkaar zit en wat dat betekent voor de uitvoering van mijn vak. Je bent toch geneigd de dingen in je eigen comfortzone aan te pakken.”  Ook Lindy beaamt dat zelfzorg essentieel is om het werk goed vol te houden, want het vergt best wat van je.

SAmen Richting Arbeid (SARA)
De opleiding bestaat uit veertien lesdagen en drie individuele coaching gesprekken. Twee lesdagen vinden plaats bij Fort Maarsseveen (in de natuur) en er staan twee dagdelen excursie/ bedrijfsbezoek op het programma. De student wordt aan het begin van de opleiding gevraagd om zichzelf in te schatten op de eindtermen van de opleiding. Per student wordt een individueel plan gemaakt met eigen leerdoelen. De student wordt aangemoedigd om het geleerde zoveel mogelijk in de praktijk te brengen. Mark vertelt: “We wilden graag een praktische opleiding ontwikkelen. Waar kun je wat mee? Hoe kunnen we verschillende facetten van leren inbrengen? Zo werkt iedere student bijvoorbeeld actief aan een stuk wettekst, pluist het helemaal uit en beantwoordt daar vragen over. Vervolgens vertellen de studenten aan elkaar wat ze geleerd hebben. Net even anders om de noodzakelijke lesstof actief tot je te nemen. In de opleiding wordt op die manier gewerkt met de vier pijlers van Miller: doen, laten zien, toepassen en weten. Aan het einde van de opleiding worden de eindtermen weer beoordeeld en volgen mogelijk nog extra opdrachten.
Ook worden gastsprekers die midden in het werkveld staan ingezet. Bijvoorbeeld iemand van een werkgeversservicepunt of een arbeidsdeskundige van UWV. Sander beaamt: “Heel waardevol om in een neutrale context met een arbeidsdeskundige te sparren, want in de praktijk spelen er geregeld verschillende belangen.“ Voor Mark is het essentieel dat jobcoaches leren om samen met de werkzoekende richting arbeid te komen en niet alles zelf te doen als jobcoach: “Daarin moet je ook realistisch zijn en accepteren dat het niet bij iedereen zal lukken.”

Waarom Noloc?
Mark en Susanne zijn de opleiding vanuit enthousiasme voor het vak en passie voor lesgeven gestart en vertellen dat de accreditatie zeer waardevol voor de opleiding is geweest. De sessies met Hobéon als externe auditor in het accreditatieproces heeft ze enorm aangescherpt om een kwalitatief goede opleiding neer te zetten. Werkgevers en gemeentes letten steeds meer op het keurmerk en betalen vaak alleen een Noloc geaccrediteerde opleiding. Mark geeft aan: “En omdat er nog maar vier Noloc geaccrediteerde aanbieders waren, leek het ons dat er nog wel plek in de markt is voor nog een nieuwe opleiding naast de andere al eerder geaccrediteerde opleidingen. Noloc biedt ons zo een mooi platform.”

Overweeg je om een jobcoachopleiding te volgen?
Op 29 november gaat een nieuwe lichting studenten bij SARA Werkt van start. Er zijn nog plekken vrij. Naast SARA Werkt bieden ook Saxion Hogeschool, Capabel, Elan Training en Combo Emonomy een Noloc geaccrediteerde opleiding aan. Afgestudeerden van een Noloc geaccrediteerde jobcoachopleiding kunnen zich via een verkorte toetsingsprocedure laten certificeren als Register Jobcoach en in het Noloc beroepsregister worden opgenomen.

Meer informatie over alle Noloc geaccrediteerde jobcoachopleidingen vind je hier.

Certificaten jobcoach opleiding