STAP ontwikkeladvies: veelgestelde vraag controle opleidingseis

STAP ontwikkeladvies: veelgestelde vraag controle opleidingseis

20-04-2022

Veel leden stellen ons de volgende vraag over het huidige STAP ontwikkeladvies: ‘Hoe wordt gehandeld als een deelnemer de Eigen Verklaring heeft getekend, de subsidie is aangevraagd en deze is toegekend maar op een later moment blijkt dat de deelnemer toch een hogere opleiding heeft genoten dan maximaal MBO-2 niveau?’

Hieronder het antwoord van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kort samengevat:

  • Het ontwikkeladvies STAP is bewust gericht op mensen met MBO-2 als maximaal genoten opleiding. Juist om deze mensen te helpen zicht te krijgen op hun (loopbaan)mogelijkheden en welke scholing daarbij nuttig is.
  • Voor de subsidieaanvraag is het voldoende als de deelnemer het formulier Eigen Verklaringen Deelnemer Ontwikkeladvies STAP naar waarheid invult en ondertekent.
  • Uitvoering van Beleid (UvB) keert op grond van de subsidieaanvraag en de daarbij verplicht in te leveren formulieren, de subsidie uit aan de subsidieaanvrager (de loopbaancoach, zijn werkgever of opdrachtgever). Op dat moment vindt geen inhoudelijke controle plaats op het opleidingsniveau van de deelnemer.
  • UvB kan echter op een later moment steekproefsgewijs de verstrekte subsidies nader controleren.
  • Mocht blijken dat een deelnemer een hogere opleiding heeft dan MBO-2, dan kan de subsidie worden teruggevorderd.
  • Een eventuele terugvordering vindt te allen tijde plaats bij de subsidieaanvrager (dus de loopbaancoach, zijn werkgever of opdrachtgever). Dat is immers de partij waarmee UvB een juridische relatie heeft in de vorm van de subsidieaanvraag, de toekenning en uitbetaling van de subsidie.
  • Het is daarmee van groot belang dat de loopbaancoach de opleidingseis duidelijk benadrukt bij de deelnemer en bij twijfel hierop doorvraagt. Om het risico in te perken kan de loopbaancoach indien gewenst vooraf een contract afsluiten met de deelnemer. Mocht blijken dat de deelnemer ondanks de eigen verklaring niet voldoet aan de opleidingseis, zou de loopbaancoach in dat geval de kosten voor het ontwikkeladvies in rekening kunnen brengen aan de deelnemer. Een dergelijk contract kan ook gebruikt worden om andere situaties af te dekken, bijvoorbeeld als een deelnemer voortijdig afhaakt waardoor geen subsidieaanvraag kan worden ingediend.