Leden

Scholten

Marjorie Scholten

Loopbaanadviseur
badge RLP
 • Loopbaanontwikkeling
 • Talentontwikkeling
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Re-integratie tweede spoor

Contact

 • +31636376632 (vast)
 • +31636376632 (mobiel)
 • +31643067462 (werk)

http://www.marjoriescholten.nl

Zwolseweg 233 7412 AH DEVENTER

Aandacht voor jou op basis van creativiteit in ruime zin

Door mijn jarenlange ervaring als loopbaancoach en arbeidsdeskundige weet ik mijn wegen te bewandelen in het sociale domein. Dit betekent dat ik diepgaande kennis en brede ervaring heb van de arbeidsmarkt op het gebied van beroepen, opleidingen, wet- en regelgeving en ontwikkelingen.

Als adviseur leven lang ontwikkelen ben ik goed in staat af te stemmen op de vraag van zowel het individu als de organisatie. Mijn werkwijze kenmerkt zich door mijn eclectische wijze van coachen en begeleiden. Dat doe ik methodisch vanuit het eigen regie model, de oplossingsgerichte coaching en de transformatieve coaching.

In 2021 heb ik de opleiding voor adviseur Duurzame Inzetbaarheid aan de HAN afgerond.

Eind 2015 heb ik een Mediation opleiding gevolgd met als specialisatie: transformatieve coaching. Alle informatie verkregen uit studies, naast het volgen van diverse vakinhoudelijke cursussen pas ik toe, waardoor ik maatwerk kan bieden én het verschil kan maken. Mijn interesse gaat uit naar zingevingvraagstukken. Dit is voor mij belangrijk om in contact te zijn en te blijven met mijzelf in relatie tot anderen. Daarom heb ik in 2021 de waardevolle opleiding tot Yoga Nidra docent gevolgd en ga ik de training omgaan met rouw en verlies volgen in mei 2024.

Tot slot mijn talent: Ik ben een creatieve ontwikkelaar! Dat is terug te vinden op mijn website www.marjoriescholten.nl. Want naast mijn loondienst functie, ben ik een be-tekenaar puur sang. Ik werk ook als visual facilitator en kleur soms graag buiten de lijntjes. Deze creatieve kant komt terug in mijn werk en de begeleiding.

Bij mijn kun je terecht voor:
* coaching en persoonlijke ontwikkeling
* het integreren van rouw en verlies in jouw leven

Je bent op zoek:
* naar andere (creatieve) manieren die je ondersteunen bij jouw levensloop en vragen
* naar een ervaren coach die met je kan sparren over situaties die je tegenkomt in je werk of leven

Wat je vraag ook is, ik sta altijd voor:
* met aandacht luisteren
* vertrouwen in wat zich aandient
* openstaan voor het niet-weten
* verbinding vanuit liefde
* leren door waarneming en ervaring

Werkvelden

 • Bedrijfsleven (incl. samenwerkingsverbanden en social enterprises)
 • Overheidsorganisatie
 • Maatschappelijke organisatie
 • Particuliere markt

Lid van de volgende beroepsverenigingen

 • Overig