Programma van NOLOC lunchonderzoek: ‘mens zijn in je professie’

09
06
22

NOLOC lunchonderzoek: ‘mens zijn in je professie’

Programma van NOLOC lunchonderzoek: ‘mens zijn in je professie’

Op donderdag 09 juni:
12:00 - 14:00 "Mens zijn in je professie"
 1. Van 12:00 tot 14:00

  "Mens zijn in je professie"

  In november 2022 gaan Japke Ebbinge en Daphne Wiersema van de Leergang Loopbaancoaching (HvA) een webinar verzorgen over wat het betekent om mens te zijn in je professie? Wat is het überhaupt mens zijn in je professie? Wat is het verlangen hierin? Wat zou je hierin willen leren? Wat levert het je op?
  In het één op één gesprek bepaalt de relatie voor een grootdeel het welslagen van de begeleiding. Naast al de kennis, vaardigheden en instrumenten die je als professional kunt inzetten in de begeleiding heb je bovenal jezelf als instrument. Welke ruimte is er voor jouw eigenheid in je professie? Welke ruimte voor jouw kwetsbaarheid en kracht? Welke verhalen mogen er zijn, welke niet? Wat laat je van jezelf zien en op welke manier?

  Ter voorbereiding van de webinar willen Japke en Daphne graag input van jullie als professionals. Wat leeft er bij jullie rondom dit thema? Welke vragen, ideeën en wensen.
  Middels een onlinedialoogsessie op 9 juni van 12:00-14:00 willen zij jullie ervaringen ophalen en samen dit thema verkennen.

  Wat is een dialoogsessie?
  Het karakter van een dialoog is wezenlijk anders dan een debat, een discussie of een brainstorm. De dialoog is een open communicatievorm die in groepen of teams kan worden ingezet om complexe onderwerpen te bespreken/bekijken en zo mogelijk tot nieuwe inzichten en co-creatie te komen. De kracht van vertragen in plaats van versnellen. David Bohm grondlegger van de dialoog nodigde ons uit om ons eigen denken meer onder de loep te nemen. ‘Veel gesprekken zijn gericht op het bevestigen van ons eigen gelijk’ stelde hij. In de dialoog is ruimte voor diversiteit en complexiteit en is ieders inbreng van even grote waarde. Het gebruik maken van deze diversiteit van onze meningen/ervaringen/gedachten/waarnemingen is een krachtige bron voor groei en ontwikkeling.

  Hoe werkt de dialoogsessie?
  Voor het welslagen van de dialoogsessie, de kwaliteit en de veiligheid, is het belangrijk dat de deelnemers zich committeren aan de duur van de sessie, de werkwijze en het thema van de dialoog. Mocht dit om wat voor reden ook niet mogelijk zijn dan is het beter dit vooraf aan te geven en niet deel te nemen aan deze dialoogsessie.

  Thema:
  ‘‘Mens zijn in je professie”

  Werkwijze:
  In een dialoogsessie zitten we in een kring en werken we met een spreeksymbool. Degene die het spreeksymbool heeft, krijgt de ruimte om te spreken. Hoe dit precies in zijn werk gaat zullen we aan de start van de dialoogsessie samen met elkaar doorspreken. In dit lunchonderzoek zullen we de dialoogsessie online voeren.

  Wat levert het op?
  Verbinding, contact, open luisteren naar elkaar, vertragen (tegen de snelheid van ons dagelijkse leven in), zicht op ieders wijsheid, twijfels en vragen ten aanzien van mens zijn in je professie. Mogelijk komen we tot co-creatie en nieuwe inzichten over wat het betekent om mens te zijn in je professie, wat ervoor nodig is en wat je erin zou willen ontwikkelen.

  Programma
  12.00 - 12.30 Welkom en werkwijze
  12.30 - 13.30 Dialoog -ronde
  13.30 - 14.00 Oogst dialoog-ronde

  Voorbereiding:
  Neem een voorwerp mee wat voor jou symbool staat voor mens zijn in je professie. We gaan online werken en willen jullie vragen ergens te zitten waar je, ontspannen en ongestoord 2 uur online samen kunt zijn.

  Begeleiding:
  Japke Ebbinge
  & Daphne Wiersema
  Daphne is ook verbonden aan het Lectoraat kansrijke schoolloopbanen in een diverse stad (https://www.hva.nl/kansrijkeschoolloopbanen).
  Daphne_65hr  Japke_69hr

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Deel met anderen