Opleiding Stress en Burn-out Coaching volgens de CSR®-Methode

CSR Centrum |

Opleiding Stress en Burn-out Coaching volgens de CSR®-Methode

Basisgegevens

Opleidingsorganisatie:

CSR Centrum
Broekseweg 47
4231 VD Meerkerk

Lesplaats(en):

Utrecht

Telefoonnummer:

0183-354294

E-mailadres:

info@csrcentrum.nl

Website:

https://csrcentrum.nl/opleiding

Contactpersoon:

Melissa de Jong

Doel, doelgroep, inhoud en omvang van de opleiding

Doel:

De deelnemers leren stressproblematiek te diagnosticeren en te onderscheiden van depressie-en angstklachten. Aan de orde komen verder ontwikkeling en het verloop van chronische stressproblematiek, het 'chronische stress syndroom', het 'inspanning-herstel' model, de met chronische stress samenhangende klachten en ziekten. Begeleiding en interventies in gedrag en andere factoren die duurzaam herstel en re-integratie bevorderen. Cursusonderdelen zijn: - Psycho-biologische processen die betrokken zijn bij energiemobilisatie, stress en herstel. - Tot welke klachten en ziekten chronische stress kan leiden en hoe men dit kan diagnosticeren. - Hoe roofbouw tot een ‘Chronische Stress Syndroom’ (CSS) kan leiden welke factoren CSS/stressproblematiek gunstig dan wel ongunstig beïnvloeden. - De CSR Vragenlijst Stressklachten gebruiken en interpreteren. - Hoe het herstelproces ‘Chronische Stress Reversal’ (CSR) verloopt. - Interventies en gedrag die duurzaam herstel bevorderen. - Belangrijke aandachtspunten bij re-integratie.

Doelgroep:

Deze cursus is aanbevolen voor psychologen, (loopbaan)coaches, POH-GGZ, bedrijfs- en huisartsen, (bedrijfs)maatschappelijk werkenden en andere beroepsgroepen die mensen met stressklachten diagnosticeren, begeleiden, beoordelen of behandelen. Het niveau is HBO+/academisch.

Omschrijving:

Tijdens deze 4-daagse cursus maakt u kennis met diverse psycho-biologische aspecten van stress en stressproblematiek. Theoretische en praktische kennis uit de gedragspsychologie en medisch-biologische wetenschappen worden gecombineerd. Deze cursus maakt stressproblematiek concreet en diagnosticeerbaar en daaruit volgen logische behandelkeuzes. Na afloop van de cursus kunt u mensen met stressproblematiek diagnosticeren en kunt u passende interventies bieden.

Studielast

Contact-uren:

Professionele attitude: 24 uur
Coachen en Adviseren: 0 uur
Methoden, technieken en instrumenten: 0 uur
Loopbaankunde en arbeidsmarkt: 0 uur
Algemene basiskennis: 0 uur

Totaal aantal contacturen:

24 uur

Totaal aantal uren tijdbesteding zelfstudie, onbegeleide groepsactiviteiten, huiswerk:

30 uur

De opleiding beginnen

Toelatingseisen opleidingsniveau / diploma's:

De cursus is toegankelijk voor professionals die werkzaam zijn in een relevante beroepspraktijk, met een afgeronde academische of HBO-opleiding, gericht op het begeleiden van mensen.

Toelatingseisen algemene werkervaring:

De cursus is toegankelijk voor professionals die werkzaam zijn in een relevante beroepspraktijk.

Aanmeldings- / toelatingsprocedure:

https://csrcentrum.nl/opleiding/aanmelden

Startdata:

- Aprilopleiding ONLINE: Donderdag 11, 25 april en 16, 30 mei 2024 - Juniopleiding (Den Hommel Utrecht): Vrijdag 31 mei, 21 juni, 28 juni en 5 juli 2024 - Augustusopleiding (Den Hommel Utrecht): 1 week – dinsdag 27 augustus, woensdag 28 augustus, donderdag 29 augustus, vrijdag 30 augustus 2024 - Septemberopleiding (Den Hommel Utrecht): Woensdag 4 september, 18 september, 2 oktober en 9 oktober 2024 - Oktoberopleiding (Den Hommel Utrecht): Vrijdag 4 oktober, 18 oktober, 8 november en 22 november 2024 - Novemberopleiding ONLINE: Dinsdag 5 november, 19 november, 3 december en 10 december 2024

De opleiding afronden

Beoordeling en / of toetsing leerresultaten:

Ja, Ja, take home tentamen

Diploma of certificaat:

Ja, Ja, certificaat

Overige gegevens

Kosten van de opleiding excl. BTW:

€ 1.795,00

Bijkomende kosten (bijv. studiematerialen):

De online variant kost: €1.595,00. In beide gevallen zijn de bijkomende kosten 100,- voor take home tentamen

Wordt de opleiding bij open inschrijving aangeboden?

Ja

Wordt de opleiding `in-company` aangeboden?

Nee

Opleidingsdagen / avonden en verdeling over de opleidingsduur:

4 dagen, - 4 x 1 wekelijks - 1 x 4 opeenvolgende dagen tijdens de augustusopleiding

Minimum / maximum aantal deelnemers:

maximaal 20 deelnemers

Keurmerken / erkenningen / accreditaties:

De cursus is geaccrediteerd door: - NIP A&O en A&G psycholoog (48 punten, na afname take home tentamen) - NOLOC (54 punten) - LV POH-GGZ (22 punten) - KNMG-GAIA ABC1 (12 punten) - Accreditatie bureau Sociale Geneeskunde AbSG (24 punten)

Aantal mensen dat de opleiding met succes heeft afgerond:

600 of meer

Laatst bijgewerkt op:

02-03-2023