Opleiding Stress en Burn-out Coaching volgens de CSR®-Methode

 1. Professionele attitude contact-uren
  Professionele attitude contact-uren
 2. Coachen en Adviseren contact-uren
  Coachen en Adviseren contact-uren
 3. Methoden, technieken en instrumenten contact-uren
  Methoden, technieken en instrumenten contact-uren
 4. Loopbaankunde en arbeidsmarkt contact-uren
  Loopbaankunde en arbeidsmarkt contact-uren
 5. Algemene basiskennis contact-uren
  Algemene basiskennis contact-uren

CSR Centrum |

Opleiding Stress en Burn-out Coaching volgens de CSR®-Methode

Basisgegevens

Opleidingsorganisatie:

CSR Centrum
Broekseweg 47
4231 VD Meerkerk

Lesplaats(en):

Utrecht

Telefoonnummer:

0183-354294

E-mailadres:

info@csrcentrum.nl

Website:

https://csrcentrum.nl/opleiding

Contactpersoon:

Janny Meijdam

Doel, doelgroep, inhoud en omvang van de opleiding

Doel:

De deelnemers leren stressproblematiek te diagnosticeren en te onderscheiden van depressie-en angstklachten. Aan de orde komen verder ontwikkeling en het verloop van chronische stressproblematiek, het 'chronische stress syndroom', het 'inspanning-herstel' model, de met chronische stress samenhangende klachten en ziekten. Begeleiding en interventies in gedrag en andere factoren die duurzaam herstel en re-integratie bevorderen. Cursusonderdelen zijn: - Psycho-biologische processen die betrokken zijn bij energiemobilisatie, stress en herstel. - Tot welke klachten en ziekten chronische stress kan leiden en hoe men dit kan diagnosticeren. - Hoe roofbouw tot een ‘Chronische Stress Syndroom’ (CSS) kan leiden welke factoren CSS/stressproblematiek gunstig dan wel ongunstig beïnvloeden. - De CSR Vragenlijst Stressklachten gebruiken en interpreteren. - Hoe het herstelproces ‘Chronische Stress Reversal’ (CSR) verloopt. - Interventies en gedrag die duurzaam herstel bevorderen. - Belangrijke aandachtspunten bij re-integratie.

Doelgroep:

Deze cursus is aanbevolen voor psychologen, (loopbaan)coaches, POH-GGZ, bedrijfs- en huisartsen, (bedrijfs)maatschappelijk werkenden en andere beroepsgroepen die mensen met stressklachten diagnosticeren, begeleiden, beoordelen of behandelen. Het niveau is HBO+/academisch.

Omschrijving:

Tijdens deze 4-daagse cursus maakt u kennis met diverse psycho-biologische aspecten van stress en stressproblematiek. Theoretische en praktische kennis uit de gedragspsychologie en medisch-biologische wetenschappen worden gecombineerd. Deze cursus maakt stressproblematiek concreet en diagnosticeerbaar en daaruit volgen logische behandelkeuzes. Na afloop van de cursus kunt u mensen met stressproblematiek diagnosticeren en kunt u passende interventies bieden.

Studielast

Contact-uren:

Professionele attitude: 24 uur
Coachen en Adviseren: 0 uur
Methoden, technieken en instrumenten: 0 uur
Loopbaankunde en arbeidsmarkt: 0 uur
Algemene basiskennis: 0 uur

Totaal aantal contacturen:

24 uur

Totaal aantal uren tijdbesteding zelfstudie, onbegeleide groepsactiviteiten, huiswerk:

30 uur

De opleiding beginnen

Toelatingseisen opleidingsniveau / diploma's:

De cursus is toegankelijk voor professionals die werkzaam zijn in een relevante beroepspraktijk, met een afgeronde academische of HBO-opleiding, gericht op het begeleiden van mensen.

Toelatingseisen algemene werkervaring:

De cursus is toegankelijk voor professionals die werkzaam zijn in een relevante beroepspraktijk.

Aanmeldings- / toelatingsprocedure:

https://csrcentrum.nl/opleiding/aanmelden

Startdata:

- Novembercursus in Utrecht: 8, 15, 22 en 29 november 2022 - Decemberopleiding ONLINE: 6, 13 december 2022, 18 januari en 1 februari 2023 - Januariopleiding in Utrecht: 13, 20 januari en 3, 10 februari 2023 - Februariopleiding in Utrecht: 7, 14 februari en 7, 14 maart 2023 - Aprilopleiding ONLINE: 5, 12, 19 april en 10 mei 2023 - Juniopleiding in Utrecht: 30 mei, 6, 20 juni en 4 juli 2023 - Augustusopleiding in Utrecht: 22, 23, 24 en 25 augustus 2023

De opleiding afronden

Beoordeling en / of toetsing leerresultaten:

Ja, Ja, take home tentamen

Diploma of certificaat:

Ja, Ja, certificaat

Overige gegevens

Kosten van de opleiding excl. BTW:

€ 1.495,00

Bijkomende kosten (bijv. studiematerialen):

100,- take home tentamen

Wordt de opleiding bij open inschrijving aangeboden?

Ja

Wordt de opleiding `in-company` aangeboden?

Nee

Opleidingsdagen / avonden en verdeling over de opleidingsduur:

4 dagen, - 4 x 1 wekelijks (vrijdag) - 1 x 4 opeenvolgende dagen tijdens de summercourse

Minimum / maximum aantal deelnemers:

minimaal 8 en maximaal 16 deelnemers

Keurmerken / erkenningen / accreditaties:

De cursus is geaccrediteerd door: - NIP A&O en A&G psycholoog (48 punten, na afname take home tentamen) - NOLOC (54 punten) - LV POH-GGZ (22 punten) - KNMG-GAIA ABC1 (12 punten) - Accreditatie bureau Sociale Geneeskunde AbSG (24 punten)

Aantal mensen dat de opleiding met succes heeft afgerond:

600 of meer

Laatst bijgewerkt op:

25-03-21